Jord- och skogsbruk

Nätverket Team Finland i Sydafrika underlättar export av finska livsmedelsprodukter samt innovation i hela värdekedjan för jordbruket, inklusive lösningar för vatten- och jordbruksteknik. När det gäller jordbruksproduktion och livsmedel lutar handelsbalansen mellan våra länder starkt till förmån för Sydafrika. Finländarna älskar särskilt de sydafrikanska vinerna och frukterna, men sydafrikanska konsumenter skulle säkert också uppskatta de finska smakerna. De viktigaste exportprodukterna från Finland inom sektorn är spannmål, främst havre och foderingredienser.

Ambassadens jordbruksrådgivare och Finlands jord- och skogsbruksministerium stöder starkt kontakt med de sydafrikanska myndigheterna för att möjliggöra marknadstillträde för animaliska livsmedel, vilket i sin tur kommer att öppna marknaderna för ett större utbud av produkter.

Nätverket Team Finland fortsätter att utforska nya möjligheter inom jordbrukssektorn i allmänhet, i linje med branschorganisationer i Finland, som har identifierat möjligheter i hela livsmedelssystemet på den afrikanska kontinenten.

Inom skogssektorn utvecklas nya marknadsmöjligheter genom kompetensutveckling, skogsbruk och sydafrikanska skogsintressenters deltagande i finska företag.