Skapa kontakter och nätverka

  • Dra nytta av de kontakter som Finlands ambassader, konsulat och honorärkonsuler har till lokala myndigheter, företag och samarbetspartner. Våra nätverk kan vara företagets ögon och öron på fältet när ni tar sikte på en ny marknad.
  • Höj ditt företags trovärdighet och prestige genom att ordna en tillställning där ambassadchefen eller en högt upsatt tjänsteman från utrikesministeriet deltar, till exempel genom att önska välkommen eller hålla ett tal.
  • Delta i (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Team Finlands resor(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till målmarknaderna.
  • Knyt kontakter under ambassadernas mångsidiga tillställningar.
  • Be ambassaden eller konsulatet att öppna sådana dörrar som du inte själv får upp.

Ambassadens utrymmen i finska företags tjänst

Det går bra att använda sig av ambassadens utrymmen för evenemang där finländska företag marknadsförs och nätverkar. Ambassaden tar hyra för utrymmet och uppbär en administrativ kostnad för användningen av sin personal.

I ambassadens mötesrum ryms femtio personer. Wifi, flaptavla och skärm för presentationer finns till förfogande.

Också ambassadörens tjänstebostad kan användas för mottagningar och nätverksevenemang.

Hyran för utrymmet är 100 euro. Om evenemanget pågår längre än fyra timmar är priset 200 euro. Ambassadens trädgård och pool står inte till förfogande. Förutom hyran för utrymmet uppbär vi personalkostnader enligt timarvode. Arvodet beror på personalens insatser i evenemanget. Till hyran och personalkostnaderna läggs en administrativ kostnad på 10 %, högst 100 euro.

Catering, städning, extra säkerhetstjänster eller annan utomstående service ska man själv avtala om direkt med serviceproducenten.

Mera information får du på e-postadressen: events.pre @ formin.fi eller  marjaana.hypponen @ formin.fi