Visum och uppehållstillstånd till Finland

Visum är ett inresetillstånd som beviljas för kortvariga och tillfälliga besök. Om du har för avsikt att vistas i Finland längre än tre månader behöver du ett uppehållstillstånd.

Fråga ambassadens kundtjänst hurudana visumansökningar som tas emot för närvarande och hur du kan lämna in ansökan om uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd, men du måste registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket om du vistas i Finland i över tre månader. Om du är medborgare i ett nordiskt land ska du registrera din uppehållsrätt vid magistraten.

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Mera information ger Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur du ansöker om visum i Sydafrika

Det är numera VFS Globals viseringscenter som tar emot visumansökningar för Finlands del i Pretoria, Durban och Kapstaden. På deras webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kan man boka tid.

Det går också bra att ringa +27 (0) 12 425 3010. Den engelskspråkiga telefontjänsten är öppen måndagar-fredagar kl. 8:00–12:30 och 13:30–16:00.

Man kan fylla i visumansökan på nätet men den måste lämnas in personligen till viseringscentret (måndagar-fredagar kl. 8:00–12:30 och 13:30–15:00). Vid samma tillfälle tas fotografi och fingeravtryck av den sökande.

Viseringscentren betjänar också utan tidsbokning. 


VFS Global i Sydafrika

  • Pretoria: 114 Fehrsen Str, Cherry Lane Office Park, Nieuw Muckleneuk, Brooklyn
  • Durban: Unit 101A 1st Floor, 91 -123 Cowey Road (Problem Mkhize), Essenwood, Durban
  • Cape Town: Office 504-506, 5th Floor, 47 on Strand Street, Strand Street, Cape Town

Öppettider: 08.00–12.30 och 13.30–16.00
Webbsidan: www.vfsglobal.com/finland/southafrica/(Länk till en annan webbplats.)
E-post: [email protected]
Telefon:  +27 (0) 12 425 3010