Visum och uppehållstillstånd till Finland

Visum är ett inresetillstånd som beviljas för kortvariga och tillfälliga besök. Om du har för avsikt att vistas i Finland längre än tre månader behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd, men du måste registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket om du vistas i Finland i över tre månader. Om du är medborgare i ett nordiskt land ska du registrera din uppehållsrätt vid magistraten.

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Mera information ger Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Hur du ansöker om visum i Sydafrika

Det är numera VFS Globals viseringscenter som tar emot visumansökningar för Finlands del i Pretoria, Durban och Kapstaden. På deras webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) kan man boka tid.

Det går också bra att ringa +27 (0) 12 425 3010. Den engelskspråkiga telefontjänsten är öppen måndagar-fredagar kl. 8:00–12:30 och 13:30–16:00.

Man kan fylla i visumansökan på nätet men den måste lämnas in personligen till viseringscentret (måndagar-fredagar kl. 8:00–12:30 och 13:30–15:00). Vid samma tillfälle tas fotografi och fingeravtryck av den sökande.

Viseringscentren betjänar också utan tidsbokning. 


VFS Global i Sydafrika

  • Pretoria: 114 Fehrsen Str, Cherry Lane Office Park, Nieuw Muckleneuk, Brooklyn
  • Durban: Unit 101A 1st Floor, 91 -123 Cowey Road (Problem Mkhize), Essenwood, Durban
  • Cape Town: Office 504-506, 5th Floor, 47 on Strand Street, Strand Street, Cape Town

Öppettider: 08.00–12.30 och 13.30–16.00
Webbsidan: www.vfsglobal.com/finland/southafrica/(Länk till en annan webbplats.)
E-post: [email protected]
Telefon:  +27 (0) 12 425 3010