Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Pass

235 4 700 ZAR

Snabbpass

255 5 050 ZAR

Tillfälligt pass

270 5 350 ZAR

Laissez Passer resedokument

235 4 700 ZAR

En provisorisk EU-resehandling

255 5 050 ZAR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 700 ZAR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 700 ZAR

Identitetskort

60 1 200 ZAR

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 600 ZAR

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 400 ZAR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 000 ZAR

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 600 ZAR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Schengenvisum

80 1 600 ZAR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 800 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 700 ZAR

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 400 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 1 200 ZAR

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 ZAR

Omprövningsbegäran

255 5 050 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 350 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 9 350 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 14 700 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 10 750 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 9 550 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 7 950 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 13 750 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 750 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 9 550 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 550 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 14 700 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 10 750 ZAR

Uppehållstillstånd för studier

450 8 950 ZAR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 950 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 350 ZAR

D-visum, papperansökan

120 2 400 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 750 ZAR

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 900 ZAR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Medborgarskapsanmälan

220 4 400 ZAR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 3 000 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 000 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 600 ZAR

Befrielsenansökan

690 13 750 ZAR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 000 ZAR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 200 ZAR

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 000 ZAR

Offentligt köpvittne

160 3 200 ZAR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 800 ZAR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 3 000 ZAR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 900 ZAR