Prislista

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Pass

175 3 500 ZAR

Snabbpass

195 3 900 ZAR

Tillfälligt pass

210 4 200 ZAR

Laissez Passer resedokument

175 3 500 ZAR

Emergency Travel Document ETD

195 3 900 ZAR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 500 ZAR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 500 ZAR

Identitetskort

96 1 900 ZAR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 250 ZAR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 600 ZAR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Schengenvisum

80 1 600 ZAR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 800 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 700 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 2 400 ZAR

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 ZAR

Omprövningsbegäran

170 3 400 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 10 350 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 9 350 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 14 700 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 750 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 9 550 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 9 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 950 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 13 750 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 750 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 9 550 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 7 550 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 14 700 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 9 750 ZAR

Uppehållstillstånd för studier

450 8 950 ZAR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 950 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 350 ZAR

D-visum, papperansökan

120 2 400 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 750 ZAR

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 1 900 ZAR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Medborgarskapsanmälan

220 4 400 ZAR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 3 000 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 000 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 600 ZAR

Befrielsenansökan

690 13 750 ZAR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 000 ZAR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Intyg av notarius publicus

30 600 ZAR

Offentligt köpvittne

160 3 200 ZAR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 800 ZAR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 600 ZAR