Prislista

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Pass

175 3 500 ZAR

Snabbpass

195 3 900 ZAR

Tillfälligt pass

210 4 200 ZAR

Laissez Passer resedokument

175 3 500 ZAR

Emergency Travel Document ETD

195 3 900 ZAR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 500 ZAR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 500 ZAR

Identitetskort

96 1 900 ZAR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 250 ZAR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 600 ZAR