Prislista

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Pass

175 3 200 ZAR

Snabbpass

195 3 550 ZAR

Tillfälligt pass

210 3 800 ZAR

Laissez Passer resedokument

175 3 200 ZAR

Emergency Travel Document ETD

175 3 200 ZAR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 200 ZAR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 200 ZAR

Identitetskort

96 1 750 ZAR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 150 ZAR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 550 ZAR