Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Pass

235 4 700 ZAR

Snabbpass

255 5 050 ZAR

Tillfälligt pass

270 5 350 ZAR

Laissez Passer resedokument

235 4 700 ZAR

En provisorisk EU-resehandling

255 5 050 ZAR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 700 ZAR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 700 ZAR

Identitetskort

60 1 200 ZAR

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 600 ZAR

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 400 ZAR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 000 ZAR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 600 ZAR