Grön ekonomi

Finland är en global föregångare i övergången till cirkulär ekonomi. Finland erbjuder innovativ teknik och expertis inom områden som avfall till energi, bioenergi, automatiserade system för insamling av avfall, automatiserade återvinningsmaskiner, vattenhantering, rening av avloppsvatten och lösningar för återanvändning av vatten.

Finland lanserar i samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken en ny facilitet för tekniskt och ekonomiskt stöd för utveckling av den cirkulära ekonomin i Afrika. Faciliteten kommer att stödja arbetet i African Circular Economy Alliance, där Sydafrika är en av grundarna, samt stimulera den privata sektorns insatser för att övergå till cirkulär ekonomi.

Finlands ambassad är stolta över att tillkännage tre nya finansieringspartnerskap (2021-2024) i Sydafrika för att stödja innovativa nystartade företag inom cirkulär ekonomi. WomHub arbetar med kvinnliga entreprenörer inom innovation och skapande av arbetstillfällen inom cirkulär ekonomi, ICLEI Africa och LaunchLab påskyndar innovation inom cirkulär ekonomi med anknytning till livsmedel, klimat och hälsa, och Fetola arbetar med små och medelstora företag för att påskynda deras tillväxt och utveckling inom cirkulär ekonomi.

För mer information om ambassadens stöd till nav för cirkulär ekonomi.