Prislista

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Schengenvisum

80 1 450 ZAR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 750 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 650 ZAR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ZAR

Omprövningsbegäran

170 3 100 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 9 450 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 8 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 13 450 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 8 900 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 750 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 6 900 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 750 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 350 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 12 550 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 900 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 750 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 900 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 13 450 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 900 ZAR

Uppehållstillstånd för studier

450 8 200 ZAR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 6 350 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 900 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 4 350 ZAR