Prislista

Betalning


Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.  Avgift uppbärs även för ett negativt beslut. 

Betalning görs genom girering på förhand till ambassadens konto. Information om betalning

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (ZAR)

Schengenvisum

80 1 350 ZAR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 650 ZAR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 600 ZAR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 ZAR

Omprövningsbegäran

170 2 850 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 8 650 ZAR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 7 800 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 12 300 ZAR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 150 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 000 ZAR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 300 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 000 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 5 800 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 11 450 ZAR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 150 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 000 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 300 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 12 300 ZAR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 150 ZAR

Uppehållstillstånd för studier

450 7 500 ZAR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 5 800 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 500 ZAR

D-visum

papperansökan

120 2 000 ZAR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 000 ZAR

D-visum

elektronisk ansökan

95 1 600 ZAR