Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

  • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai

  • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja vain isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.

Voit jättää kansalaisuusilmoituksen Maahanmuuttovirastoon Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä.

Muista myös ilmoittaa lapsen syntymästä maistraattiin.

Lomake: ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

Kansalaisuuden saaminen ilmoituksella tai hakemuksesta

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Jos asut ulkomailla, voit jättää ilmoituksen lapsesta tai adoptiolapsesta, ilmoituksen kansalaisuuden takaisin saamiseksi tai hakemuksen Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi Suomen edustustoon tai kunniakonsulaattiin.

Jätä ilmoitus tai hakemus aina henkilökohtaisesti. Maahanmuuttovirasto voi ottaa asian käsittelyyn vasta kun olet maksanut käsittelymaksun.

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista, lainsäädännöstä, käsittelymaksuista ja lomakkeista löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen yli 22-vuotiaana

Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa sinulle kansalaisuuden menettämisen uhasta. Voit säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos sinulla on riittävä yhteys Suomeen.

Lue ohjeet Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Monikansalaisuus

Jos olet monen maan kansalainen, sinun on itse otettava selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on toisessa kotimaassasi. Suomen ulkomailla oleva edustusto voi palvella ainoastaan Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Kun monikansalaisena oleskelet toisessa kotimaassasi, sinua kohdellaan paikallisten lakien mukaisesti kyseisen maan kansalaisena. Tällaisessa tilanteessa Suomen ulkoministeriön mahdollisuudet antaa konsuliapua ovat yleensä varsin rajoitetut.

Kaksois- ja monikansalaisuudesta ilmoittaminen

Mikäli henkilö on saanut, tai saa syntymänsä perusteella, jonkin toisen valtion kansalaisuuden, tulee hänen informoida asiasta lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä. Jos kaksoiskansalaisuus rekisteröidään myöhemmin, vaaditaan virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset lapsen toisen valtion myöntämästä passista, syntymätodistuksesta sekä sen vanhemman passista, kenen mukaan toisen valtion kansalaisuus on saatu.

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä Väestörekisteriin toimittamalla alkuperäinen todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai maistraattiin. Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta ja Maistraatista.

Israelin kansalaisuuden ilmoittaminen Suomen väestötietojärjestelmään

Suomen kansalaisen, jolla on myös Israelin kansalaisuus, tulee rekisteröidä Israelin kansalaisuus väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

  • Alkuperäinen Israelin viranomaisten antama todistus Israelin kansalaisuudesta. Todistuksen saa englannin kielellä pyydettäessä ja on nimeltään ”Certificate of Attesting Israeli Citizenship”.
  • Valokopio voimassa olevasta passista

Kansalaisuustodistus on laillistettava Apostille-leimalla.

Apostille-leiman Israelissa saa mm. Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Luettelo Apostille-leimoja myöntävistä henkikirjoittajista muualla Israelissa löytyy Israelin sisäministeriön hepreankielisiltä sivuilta.

Lisätietoa Apostille laillistuksesta:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41

Todistus toimitetaan postitse Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi, sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi maistraatille.

Huomaa, että uutta passia haettaessa kansalaisuustietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.