Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi on Suomen kansalainen, jos lapsen syntymähetkellä

  • hänen äitinsä on Suomen kansalainen tai

  • hänen isänsä on Suomen kansalainen, äiti on ulkomaalainen ja vanhemmat ovat avioliitossa keskenään.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella ja vain isä on Suomen kansalainen lapsen syntymähetkellä, tulee isyys vahvistaa ensin lapsen asuinvaltion lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Voit jättää kansalaisuusilmoituksen Maahanmuuttovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) Suomessa tai ulkomailla Suomen edustustoon/kunniakonsulaattiin. Voit panna ilmoituksen vireille ainoastaan, jos olet lapsen virallinen huoltaja tai edunvalvoja. Jätä ilmoitus henkilökohtaisesti. Sekä huoltajan/edunvalvojan että lapsen on oltava paikalla ilmoitusta jätettäessä.

Muista myös ilmoittaa lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lomake: ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta (pdf)(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Kansalaisuuden saaminen ilmoituksella tai hakemuksesta

Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta tai hakemuksesta. Jos asut ulkomailla, voit jättää ilmoituksen lapsesta tai adoptiolapsesta, ilmoituksen kansalaisuuden takaisin saamiseksi tai hakemuksen Suomen kansalaisuudesta vapautumiseksi Suomen edustustoon tai kunniakonsulaattiin.

Jätä ilmoitus tai hakemus aina henkilökohtaisesti. Maahanmuuttovirasto voi ottaa asian käsittelyyn vasta kun olet maksanut käsittelymaksun.

Tarkempia tietoja kansalaisuusasioista, lainsäädännöstä, käsittelymaksuista ja lomakkeista löydät Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen yli 22-vuotiaana

Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen valtion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti 22-vuotiaana. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa sinulle kansalaisuuden menettämisen uhasta, jos osoitetietosi on ajan tasalla väestötietojärjestelmässä(Linkki toiselle web-sivustolle.). Voit säilyttää Suomen kansalaisuuden, jos sinulla on riittävä yhteys Suomeen. 

Lue ohjeet Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja lisää aiheesta Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta(Linkki toiselle web-sivustolle.).
Lomake: Ilmoitus Suomen kansalaisuuden säilyttämiseksi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Ilmoituslomakkeen voi täyttää ja lähettää netissä Digi- ja väestötietovirastolle ilman vahvaa tunnistautumista.

Edustusto voi välittää ilmoituksesi kansalaisuuden säilyttämisestä Digi- ja väestötietovirastolle. Ilmoituksen välittäminen on maksuton palvelu.

Monikansalaisuus

Jos olet monen maan kansalainen, sinun on itse otettava selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on toisessa kotimaassasi. Suomen ulkomailla oleva edustusto voi palvella ainoastaan Suomen kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Kun monikansalaisena oleskelet toisessa kotimaassasi, sinua kohdellaan paikallisten lakien mukaisesti kyseisen maan kansalaisena. Tällaisessa tilanteessa Suomen ulkoministeriön mahdollisuudet antaa konsuliapua ovat yleensä varsin rajoitetut.

Kaksois- ja monikansalaisuudesta ilmoittaminen

Mikäli henkilö on saanut, tai saa syntymänsä perusteella, jonkin toisen valtion kansalaisuuden, tulee hänen informoida asiasta lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä. Jos kaksoiskansalaisuus rekisteröidään myöhemmin, vaaditaan virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset lapsen toisen valtion myöntämästä passista, syntymätodistuksesta sekä sen vanhemman passista, kenen mukaan toisen valtion kansalaisuus on saatu.

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä Väestörekisteriin toimittamalla alkuperäinen todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai Digi- ja väestötietovirastoon. Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Lisätietoja Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja Digi-(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Israelin kansalaisuuden ilmoittaminen Suomen väestötietojärjestelmään

Suomen kansalaisen, jolla on myös Israelin kansalaisuus, tulee rekisteröidä Israelin kansalaisuus väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

  • Alkuperäinen Israelin viranomaisten antama todistus Israelin kansalaisuudesta. Todistuksen saa englannin kielellä pyydettäessä ja on nimeltään ”Certificate of Attesting Israeli Citizenship”.
  • Valokopio voimassa olevasta passista

Kansalaisuustodistus on laillistettava apostille-leimalla.

Apostille-leiman Israelissa saa mm. Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Luettelo Apostille-leimoja myöntävistä henkikirjoittajista muualla Israelissa löytyy Israelin sisäministeriön hepreankielisiltä sivuilta.

Lisätietoa apostille-laillistuksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Todistus toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin -suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi Digi- ja väestötietovirastoon.

Huomaa, että uutta passia haettaessa kansalaisuustietojen on oltava ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.

Kaksoiskansalaisen nimenmuutos Israelissa

Nimen kirjoitusasun muuttaminen

Kaksoiskansalaisen nimen kirjoitusasu voi olla erilainen Suomen ja Israelin passeissa translitteroinnista johtuen. Koska kirjoitusasun tulee olla sama molemmissa passeissa, tällaisessa tapauksessa on hyvä tehdä nimenkorjausilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon.

Nimen kirjoitusasun muuttaminen tehdään toimittamalla Digi- ja väestötietovirastoon seuraavat asiakirjat:

  • Edustuston vahvistama kopio Israelin passista
  • Kirjallinen nimenkorjauspyyntö

Asiakirjat toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin -suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi, sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi Digi- ja väestötietovirastoon.

Nimenmuutos

Kaksoiskansalainen voi myös pyytää nimensä muuttamista Israelin passin mukaiseksi, jos henkilöllä on käytössä heprealainen nimi Israelissa. Nimenmuutos on maksuton ja muutos merkitään Suomen väestötietojärjestelmään päätöksen antopäivästä lähtien. Maksullista nimenmuutoshakemusta ei tarvitse tehdä.

Nimenmuutosta varten tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • Alkuperäinen, apostille-leimalla laillistettu nimenmuutospäätös Israelin sisäministeriöstä
  • Virallinen laillistettu käännös nimenmuutospäätöksestä, jos alkuperäinen on heprean kielinen (Käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi). Käännös on myös laillistettava apostille-leimalla.
  • Edustuston vahvistama kopio Israelin passista
  • Kirjallinen nimenkorjauspyyntö selvityksineen allekirjoitettuna

Alkuperäinen nimenmuutospäätös ja alkuperäinen virallinen käännös on laillistettava apostille-leimoilla. Leima tulee olla niin alkuperäisessä todistuksessa kuin myös virallisessa alkuperäisessä käännöksessä. Apostille-leiman Israelissa saa Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Lista muista Apostille-leimoja myöntävistä henkikirjoittajista Israelissa löytyy Israelin sisäministeriön hepreankielisiltä sivuilta.

Lisätietoa apostille-laillistuksesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Jos asiakas lähettää Digi- ja väestötietovirastoon vain edustuston vahvistaman passikopion ja nimenkorjauspyyntölomakkeen, nimenmuutos voidaan merkitä alkavaksi vain passin myöntämispäivästä.

On suositeltavaa, että asiakas toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon myös laillistetun nimenmuutospäätöksen sekä laillistetun käännöksen asiakirjasta, jolloin muutos merkitään alkamaan päätöksen päivämäärästä.

Asiakirjat toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon, PL 26, FI- 68601 Pietarsaari, Finland) tai toimittaa Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi sinulla tulee olla mukana voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi. Edustusto välittää asiakirjat Digi- ja väestötietovirastoon palvelumaksua vastaan. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisimmän kotikuntasi digi- ja väestötietovirastoon.

Lisätietoa 

Digi- ja väestötietovirasto: nimen muuttaminen ulkomailla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)