Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen edustustossa

Edustustossa voidaan todistaa yksityisen henkilön allekirjoitus oikeaksi, jos asianomainen henkilö tunnetaan tai jos tämä asianmukaisesti todistaa henkilöllisyytensä.

Ellei asianomainen kirjoita nimeään edustustossa, on hänen henkilökohtaisesti myönnettävä se omakseen.