Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Israelissa syntyneen lapsen rekisteröinti

Israelissa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

  • Huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu Digi- ja väestötietoviraston ilmoituslomake
  • Alkuperäinen Israelin sisäministeriön antama syntymätodistus. Todistuksen saa englanniksi pyydettäessä.
  • Virallinen ja laillistettu  alkuperäinen käännös syntymätodistuksesta, jos alkuperäinen on hepreankielinen (käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi)
  • Valokopiot vanhempien passeista

Syntymätodistus ja sen käännös pitää laillistaa Apostille-leimalla.

Apostille-leiman Israelissa saa Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Muut Apostille-leimoja myöntävät henkikirjoittajat Israelissa löytyvät listattuna Israelin sisäministeriön sivulta.

Lisätietoa Apostille-leimasta:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksikköön (Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi, ota voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi mukaan. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisen kotikuntasi maistraatille.

Lomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisteriin voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.