Avioliitosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos avioidut ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Selvitä ulkomaisen viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä. Suomalaisen esteettömyystodistuksen voit tilata monikielisenä oman kotipaikkakuntasi Digi- ja väestötietovirastosta. Ulkomailla käytettävä asiakirja on myös laillistettava.

Joillakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä olevilla papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisätietoja löydät kirkon verkkosivuilta.

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lähetä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon

Lähetä ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen vihkitodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan vihkitodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Lomake

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (täytettävä pdf)

Avioliitosta ilmoittaminen Israelissa

Israelissa vihityn Suomen kansalaisen tulee rekisteröidä avioliitto väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

  • Huolella täytetty ja allekirjoitettu digi- ja väestötietoviraston ilmoituslomake
  • Alkuperäinen Israelin viranomaisten antama vihkitodistus
  • Virallinen laillistettu käännös vihkitodistuksesta (käännös englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi)
  • Valokopiot puolisoiden passeista

Vihkitodistus ja virallinen käännös pitää laillistaa Apostille-leimalla.

Apostille-leiman Israelissa saa mm. Israelin ulkoministeriön konsuliosastolta Jerusalemista. Muut Apostille-leimoja myöntävät henkikirjoittajat Israelissa löytyvät listattuna Israelin sisäministeriön verkkosivulta.

Lisätietoa Apostille-leimasta:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse joko Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksikköön (Länsi-Suomen maistraatti, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland), tai Suomen Tel Avivin suurlähetystön konsuliyksikköön. Edustustossa asioidessasi, ota voimassa oleva passisi tai henkilökorttisi mukaan. Voit myös postittaa lomakkeen liitteineen oman viimeisen kotikuntasi maistraatille.

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja molempien puolisoiden tulee se allekirjoittaa. Mikäli puolison sukunimi muuttuu vihkimisen jälkeen, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös oheisella ilmoituskaavakkeella. Lisätietoja parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tapahtuneesta sukunimenmuutoksesta saat digi- ja väestötietovirastosta.