Utrikesministeriet och brexit – vanliga frågor

Uppdaterad 21.12.2021

Allmänt

Mängder av information om Storbritanniens utträde ur EU och om övergångsperioden har publicerats. Var hittar jag det viktigaste, samlat på ett och samma ställe?

Information om brexit har sammanställts på Statsrådets kanslis webbplats. Sidorna finns på svenska, finska och engelska. Läs mera: Information om brexit(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Information om medborgares rättigheter i samband med utträdesavtalet hittar du här: Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet(Länk till en annan webbplats.).

 

EU Settlement Scheme (pre-settled och settled status)

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien. Måste jag ansöka om uppehållsrätt i Storbritannien genom EU Settlement Scheme?

Nästan alla EU-medborgare som bor i Storbritannien, och deras familjemedlemmar, borde ha ansökt om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme (EUSS) senast den 30 juni 2021. EUSS gäller EU-medborgare (och deras familjemedlemmar) som har anlänt till Storbritannien före den 30 december 2020.

Vistelsen i Storbritannien kan betraktas som illegal efter den 30 juni 2021 om man inte har ett nytt uppehållstillstånd. Från och med den 1 juli 2021 kan du bli tvungen att intyga din immigrantstatus för arbetsgivare, hyresvärd eller hälsovårdare. I Home Offices publikation Your immigration status: an introduction for EU, EEA and Swiss citizens(Länk till en annan webbplats.)  hittar du mer information.

Läs mer om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på det brittiska inrikesministeriets (Home Office) webbplats: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status')(Länk till en annan webbplats.)

Om  du inte ansökte om nytt uppehållstillstånd före tiden gick ut den 30 juni 2021, ska du göra det omedelbart och du måste ange en godtagbar orsak till förseningen. För vissa grupper gäller ett senare ansökningsdatum. På webbsidorna GOV.UK(Länk till en annan webbplats.) och EU Settlement Scheme: Information for late applicants(Länk till en annan webbplats.) finns mer information. Det kostar ingenting att ansöka. Mer information om rättigheterna för sent sökande finns också på EU-delegationens webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

EU Settlement Resolution Centre ger sakkunnig hjälp och råd:

tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär(Länk till en annan webbplats.)

Här hittar du kontaktuppgifter till officiella och registrerade invandringsrådgivare; Immigration Advisers: Find an Immigration Adviser(Länk till en annan webbplats.).

Här hittar du EU-delegationens förteckning över kostnadsfria stödtjänster för EU-medborgare(Länk till en annan webbplats.),  svar på vanliga frågor(Länk till en annan webbplats.) och information om registreringssystemet EU Settlement Scheme på svenska:

Jag har pre-settled status. Hur gör jag för att få stanna i Storbritannien permanent?

Du ska ansöka om settled status före din pre-settled status går ut. Det kan du göra så snart de 5 sammanhängande åren av boende i Storbritannien är till ända. Du hittar mer information i Home Offices publikation: Information for EU Settlement Scheme applicants. (Länk till en annan webbplats.) 

Alla som har pre-settled status ska också sätta sig grundligt in i reglerna om frånvaro från landet, eftersom det kan leda till att man förlorar sin rätt att ansöka om settled status om man har varit borta från Storbritannien utan tillstånd.
 

Ska jag anhålla om uppehållsrätt fast jag har bott i Storbritannien i decennier och har ILR, Indefinite Leave to Remain?

Även om du har ett obegränsat uppehållstillstånd sedan gammalt (Indefinite Leave to Remain) lönar det sig att du ansöker om det nya uppehållstillståndet för EU-medborgare via EU Settlement Scheme för att dina rättigheter bättre ska tryggas. Den nya digitala statusen gör det också lättare att intyga din invandringsstatus.

Ansökningstiden gick ut den 30 juni 2021 men om man har godtagbar orsak går det ändå att ansöka efter det. Att en innehavare av ILR-status inte visste att hen kunde ansöka om settled status kan till exempel vara en godtagbar orsak. Du hittar mer information på GOV.UK:s webbplats(Länk till en annan webbplats.). Det kostar ingenting att ansöka. På GOV.UK-sidorna kan du också leta fram stödtjänster i ditt eget närområde med hjälp av ditt postnummer: Get help applying to the EU Settlement Scheme.(Länk till en annan webbplats.)

Om du inte tänker ansöka om den nya uppehållsrätten för EU-medborgare bör du försäkra dig om att din obegränsade uppehållsrätt fortfarande är giltig, och att den inte har upphört t.ex. för att du har vistats länge borta från Storbritannien. Om du är osäker på din uppehållsrätts giltighet, eller om du har förlorat intyget över uppehållsrätten, lönar det sig för dig att ansöka om den nya uppehållsrätten för EU-medborgare. Det kostar ingenting.

Det finns mera information i EU-delegationens publikation Brexit: Vad du behöver veta om du är en äldre EU-medborgare som bor i Storbritannien.(Länk till en annan webbplats.)
 

Måste minderåriga också ansöka om uppehållstillstånd?

Ja. Varje barn ska registreras skilt. Ansökan kan göras av barnet själv eller en förälder.

Också barn som är födda i Storbritannien måste ansöka om EUSS-uppehållstillstånd om de inte är brittiska medborgare. Om du är osäker på om ditt barn är brittisk medborgare kan du få hjälp av GOV.UK: Check if you’re a British citizen.(Länk till en annan webbplats.)

Trots att ansökningstiden för EUSS löpte ut den 30.6.2021 kan du fortfarande ansöka för ditt barns del. På GOV.UK(Länk till en annan webbplats.) hittar du mer information.

Om ditt barn är fött den 1.4. 2021 eller senare ska EUSS-ansökan göras inom 3 månader efter barnets födsel. Du hittar mer information på Home Offices EU Settlement Scheme: information for late applicants(Länk till en annan webbplats.). Ta kontakt med EU Settlement Resolution Centre(Länk till en annan webbplats.) om du inte lyckas få ett pass eller ID-kort för ditt barn inom 3 månader efter dess födelse.

EU-delegationen har publicerat en broschyr riktad till föräldrar:  Brexit: What you need to know if your child is an EU citizen or if your child is not an EU citizen but you are(Länk till en annan webbplats.)
 

Jag har ansökt om settled / pre-settled status inom den utsatta tiden men har inte fått något beslut. Hur intygar jag mina rättigheter?

Om du har gjort din EUSS-ansökan före tiden gick ut den 30.6.2021 fortsätter dina rättigheter oförändrade. Du kan använda din ansökningsintyg (Certificate of Application) för att bevisa dina rättigheter din arbetsgivare, hyresvärd eller när du passerar den brittiska gränsen efter en utlandsresa. Här hittar du mer information: Home Office Information for EU Settlement Scheme applicants.(Länk till en annan webbplats.) 

 

Jag har ansökt om settled / pre-settled status efter ansökningsperioden tog slut den 30 juni 2021. Hur kan jag bevisa mina rättigheter medan jag väntar på beslutet?

Storbritanniens inrikesministeriet bekräftade den 6 augusti 2021 att även försenad sökande åtnjuter tillfälligt skydd(Länk till en annan webbplats.) (temporary protection). Alla sökande får ett ansökningsintyg som de kan använda för att bevisa sina rättigheter medan de väntar på beslutet. Du hittar mer information om rättigheterna för försenade sökande på EU-delegationens webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

 

Jag har settled / pre-settled status. Mina uppgifter har förändrats / jag har nytt pass / jag har nytt ID-kort. Vad ska jag göra?

Kom ihåg att uppdatera de nya uppgifterna så som nytt pass, ny adress eller namnförändring i ditt UK Visas and Immigration-konto(Länk till en annan webbplats.). Om du har gjort EUSS-ansökan med ditt pass men du tänker resa med ditt ID-kort, eller tvärtom, ska du lägga till också det andra ID-dokumentet i ditt konto. Du kan lägga till flera resedokument. Det gör din återkomst till UK smidigare om kontots uppgifter är uppdaterade. I Home Offices publikation Your immigration status: an introduction for EU, EEA and Swiss citizens(Länk till en annan webbplats.) finns mer information. 

De som har pre-settled eller settled status har fortfarande rätt att använda sitt nationella id-kort när de reser till Storbritannien. Nationella myndigheter eller flygbolag eller andra researrangörer kan inte kräva att de som har EUSS status använder pass för resor. Vid behov kan du bevisa din status med hjälp av Wiev and Prove -tjänsten.(Länk till en annan webbplats.) Mer information finns på Europeiska kommissionens(Länk till en annan webbplats.) och IATA:s(Länk till en annan webbplats.) webbplatser. Från och med den 1 oktober 2021 kan andra EU-medborgare inte längre använda sitt nationella id-kort för att resa in i Storbritannien. De måste använda ett giltigt pass.

Rätt att använda ett giltigt nationellt id-kort för att resa in i Storbritannien är för livet. Från och med 2026 har Storbritannien rätt att inte längre godta identitetskort som inte överensstämmer med tillämpliga internationella standarder vad gäller biometrisk identifiering. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats på svenska(Länk till en annan webbplats.) och på engelska(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag har settled / pre-settled status och tänker resa utomlands. Vad behöver jag beakta?

Innehavare av settled status kan tillbringa högst 5 år utomlands utan att förlora sin status. De som har pre-settled status ska noga sätta sig in i reglerna för frånvaro eftersom olovlig frånvaro kan leda till att man förlorar sin rätt att ansöka om settled status senare.

Det kan hända att du blir tvungen att intyga din immigrantstatus när du återvänder till Storbritannien. Kom ihåg att uppdatera förändrade uppgifter så som nytt pass, ny adress eller namnförändring i ditt UK Visas and Immigration-konto(Länk till en annan webbplats.). Om du har gjort EUSS-ansökan med ditt pass men du tänker resa med ditt ID-kort, eller tvärtom, ska du lägga till också det andra ID-dokumentet i ditt konto. Du kan lägga till flera resedokument. Det gör din återkomst till UK smidigare om kontots uppgifter är uppdaterade. I Home Offices publikation Your immigration status: an introduction for EU, EEA and Swiss citizens (Länk till en annan webbplats.)finns mer information.

De som har pre-settled eller settled status har fortfarande rätt att använda sitt nationella id-kort när de reser till Storbritannien. Nationella myndigheter eller flygbolag eller andra researrangörer kan inte kräva att de som har EUSS status använder pass för resor. Vid behov kan du bevisa din status med hjälp av Wiev and Prove -tjänsten.(Länk till en annan webbplats.) Mer information finns på Europeiska kommissionens(Länk till en annan webbplats.) och IATA:s(Länk till en annan webbplats.) webbplatser. Från och med den 1 oktober 2021 kan andra EU-medborgare inte längre använda sitt nationella id-kort för att resa in i Storbritannien. De måste använda ett giltigt pass.

Rätt att använda ett giltigt nationellt id-kort för att resa in i Storbritannien är för livet. Från och med 2026 har Storbritannien rätt att inte längre godta identitetskort som inte överensstämmer med tillämpliga internationella standarder vad gäller biometrisk identifiering. Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats på svenska(Länk till en annan webbplats.) och på engelska(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag har settled / pre-settled status och jag har tillbringat långa perioder borta från Storbritannien på grund av coronapandemin. Vad ska jag beakta?

Innehavare av settled status kan tillbringa högst 5 år utomlands utan att förlora sin status. De som har pre-settled status ska noga sätta sig in i reglerna för frånvaro eftersom olovlig frånvaro kan leda till att man förlorar sin rätt att ansöka om settled status senare.

Home Office har publicerat anvisningar om frånvaro på grund av coronapandemin.(Länk till en annan webbplats.) I vissa fall kan pandemin berättiga till en längre frånvaro men man ska själv ta reda på vilka bestämmelser som gäller. Om du är osäker på din egen situation och om villkoren uppfylls kan du kontakta de sakkunniga vid EU Settlement Resolution Centre.

EU Settlement Resolution Centre ger sakkunnig hjälp och råd:

tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär(Länk till en annan webbplats.) 

Läs mer om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på det brittiska inrikesministeriets (Home Office) webbplats: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status')(Länk till en annan webbplats.).  
 

Jag har pre-settled / settled status. Kan mina familjemedlemmar flytta till mig i Storbritannien?

På webbplatsen GOV.UK hittar du information om vilka rättigheter familjemedlemmar till innehavare av EUSS-status har gällande flytt till Storbritannien. EU-delegationen har också publicerat information om ämnet på engelska: EU citizens with pre-settled or settled status : how your close family members can apply to join you in the UK. (Länk till en annan webbplats.)
 

Arbete och immigration efter 1.1.2021

Jag är finsk medborgare och ska flytta till Storbritannien. Vad bör jag beakta med tanke på brexit?

EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien har upphört. Det betyder att finländare som anlänt/anländer till Storbritannien efter den 31 december 2020 har mindre rättigheter än förr. Man kan vistas i landet upp till 6 månader utan visum men om man arbetar, också med kortvariga uppdrag, behövs arbetstillstånd. Läs mer om de nya immigrationsreglerna på vår webbplats (på finska). Du hittar en lista över tillåtna aktiviteter som besökare i Storbritannien på GOV.UK webbplats(Länk till en annan webbplats.) och kan använda det här verktyget(Länk till en annan webbplats.) för att kontrollera om du behöver ett visum. Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk:(Länk till en annan webbplats.)  Entering the UK(Länk till en annan webbplats.)

Den 1 januari 2021 tog Storbritannien i bruk ett poängbaserat immigrationssystem. Här (Länk till en annan webbplats.)hittar du information på finska om det nya immigrationssystemet. De flesta visumtyp, till exempel studievisum(Länk till en annan webbplats.), visum för specialiserade yrken(Länk till en annan webbplats.) (Skilled Worker Visa) och Graduate visa,(Länk till en annan webbplats.)  (som är avsett för dem som har avlagt en universitetsexamen i Storbritannien) går att ansöka. Du kan använda det här verktyget(Länk till en annan webbplats.) för att kontrollera kraven för visum för specialiserade yrken.

Det nya poängbaserade immigrationsystemet innebär oftast att man måste ha en arbetsplats före man kan flytta till landet. Det går alltså inte längre att flytta till Storbritannien för att söka arbete. Att delta i en arbetsintervju kan vara ett godtagbart skäl att besöka Storbritannien, om de brittiska gränstjänstemännen är övertygade om att du uppfyller vissa villkor. För närvarande är det inte möjligt för en EU-medborgare att jobba som au pair eller praktikant i Storbritannien, om hen inte har fått uppehållstillstånd genom registreringssystemet EU Settlement Scheme. Mer information om Home Offices besöksvägledning(Länk till en annan webbplats.) finns.

Alltid när du åker utomlands, också när du flyttar, ska du komma ihåg att läsa resemeddelandet om det land dit du är på väg, försäkra dig om att ditt resedokument är giltigt och vilka visumregler landet har (fråga landets ambassad), göra reseanmälan och skaffa en täckande reseförsäkring. Läs mera här(Länk till en annan webbplats.).

Hälso- och sjukvård, social trygghet och sociala förmåner

Jag är en finsk medborgare som har flyttat till Storbritannien före den 31.12.2020. Jag omfattas av den brittiska sociala tryggheten. Hur kan jag få sjukvård vid resor inom EU i fortsättningen, exempelvis i Finland?

Du kan ha rätt till det europeiska sjukvårdskortet (EHIC) om du är finsk medborgare och flyttade till Storbritannien före övergångsperioden som gick ut den 31.12.2020. Kortet är avgiftsfritt. Du hittar mer information på Brittiska nationella hälsovårdsservicens webbplats(Länk till en annan webbplats.). Det finns ingen tidsgräns för att ansöka om EHIC-kortet men det lönar sig att göra det i god tid före din resa. Det går att använda sig av det gamla kortet tills det går ut, men det gäller inte i Norge, på Island, i Liechtenstein eller i Schweiz.

Du får vård på samma villkor med det nya EHIC-kortet som du fick med det gamla. Det nya kortet täcker medicinskt nödvändig vård också på resor i Norge, på Island, i Liechtenstein och i Schweiz efter den 1.1.2021, till skillnad från det gamla brittiska EHIC-kortet och det nya UK Global Health Insurance Card (GHIC). Tänk på att de nya EHIC-korten inte ersätter en täckande reseförsäkring.

Du kan behöva intyga din rätt till ett EHIC-kort exempelvis med din settled eller pre-settled status som du fått genom EU Settlement Scheme. Personer med dubbelt medborgarskap, och sådana EU-medborgare som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd genom EUSS, kan intyga sin rätt på annat sätt.

Om ditt nya EHIC-kort inte når fram innan du ska resa, men du har rätt till kortet, kan du be om ett temporärt intyg (Provisional Replacement Certificate, PRC). De behöver inte göra det innan resan utan först när och om du behöver vård. Då ska du kontakta NHS business Services Authority, tfn. +44 191 218.
 

Hur inverkar brexit på hälsovården när man reser till Storbritannien?

Om du vistas tillfälligt i Storbritannien kan du fortsättningsvis intyga din rätt(Länk till en annan webbplats.) till medicinskt nödvändig sjukvård med hjälp av ditt europeiska sjukvårdskort som du har fått i Finalnd, eller med ett intyg som ersätter kortet temporärt.

För mer information:
FPA: Information om brexit(Länk till en annan webbplats.) 
FPA: Det europeiska sjukvårdskortet(Länk till en annan webbplats.) 
UK Government: Healthcare for visitors to the UK from the EU from 1 January 2021(Länk till en annan webbplats.) 

Alltid när du åker utomlands, också när du flyttar, ska du komma ihåg att läsa resemeddelandet om det land dit du är på väg, försäkra dig om att ditt resedokument är giltigt och vilka visumregler landet har (fråga landets beskickning), göra reseanmälan och skaffa en täckande reseförsäkring. Läs mera här: https://um.fi/resande(Länk till en annan webbplats.)
 

Jag är finsk medborgare och lyfter pension i Finland. Jag planerar att flytta till Storbritannien. Kommer min pension i framtiden att betalas till Storbritannien?

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet, ålderspension och sjukpension. Kontakta FPA direkt: FPA:(Länk till en annan webbplats.) Internationella situationer(Länk till en annan webbplats.). Läs mer: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA(Länk till en annan webbplats.)

Om du har frågor om finländsk arbetspension, kontakta Pensionsskyddscentralen: Kontaktinformation(Länk till en annan webbplats.).

Läs mer: Pensionsskyddscentralens beredskap inför brexit.(Länk till en annan webbplats.) 
 

Studier

Jag är finsk medborgare och jag började studera i Storbritannien före den 1.1.2021. Vad ska jag göra för att kunna fortsätta med mina studier?

Så gott som alla EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar borde ha ansökt om nytt uppehållstillstånd (pre-settled eller settled status) via registreringssystemet EU Settlement Scheme före den 30.6.2021. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före övergångsperioden som upphörde den 30.12.2020.

Utan ett nytt uppehållstillstånd kan din vistelse betraktas som illegal efter den 30 juni 2021. Om du inte ansökte om nytt uppehållstillstånd före tiden gick ut ska du göra det omedelbart och du måste ange en godtagbar orsak till förseningen. På webbsidorna GOV.UK (Länk till en annan webbplats.)och EU Settlement Scheme: information for late applicants finns mer information(Länk till en annan webbplats.). Det kostar ingenting att ansöka.

Studerande som har börjat sina studier under läsåret 2020-2021 eller tidigare får slutföra dem och hela sin examen med sina gamla terminsavgifter och studielånsvillkor.(Länk till en annan webbplats.)

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet. Kontakta FPA direkt: FPA:(Länk till en annan webbplats.) Internationella situationer(Länk till en annan webbplats.).
 

Jag är finsk medborgare och studerar i Storbritannien. På grund av coronapandemin har jag återvänt till Finland för att studera på distans. Hur påverkar det min pre-settled status?

Den som har pre-settled status ska vara noga med att följa bestämmelserna om frånvaro. Om man är borta från Storbritannien längre tid än sex månader under vilken tolvmånadersperiod som helst (en längre frånvaro eller flera korta), kan det leda till att man inte har rätt att ansöka om settled status senare.

Vissa vägande skäl kan tillåta undantag från regeln. Home Office har publicerat anvisningar om frånvaro på grund av coronapandemin(Länk till en annan webbplats.). I vissa fall kan distansstudier på grund av pandemin berättiga till längre frånvaro, men man ska själv ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

Om du är osäker på din egen situation och om villkoren uppfylls kan du kontakta de sakkunniga vid EU Settlement Resolution Centre. EU Settlement Resolution Centre ger sakkunnig hjälp och råd: 
tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär(Länk till en annan webbplats.) 

På EU-delegationens webbplats hittar du ofta ställda frågor och svar om brexit och coronaläget: What you need to know as an EU/EEA citizen living in the UK.(Länk till en annan webbplats.)

Tänk på att om du inledde dina studier höstterminen 2020 helt på distans måste du ha flyttat till Storbritannien senast den 31 december 2020 för att kunna ansöka om EUSS-uppehållstillstånd. Om du flyttat/flyttar till landet först efter det ska du ansöka om studievisum(Länk till en annan webbplats.) istället, i enlighet med det nya poängbaserade immigrationssystemet. 
 

Hur påverkar brexit studerandes rätt till hälsovård?

De studerande från EU-länder som har anlänt till Storbritannien före den 31.12.2020 kan använda sig av sitt europeiska sjukvårdskort (EHIC) för att få använda NHS (den nationella brittiska hälsovården) tjänster ända tills deras studier är slutförda, om de har EUSS-uppehållstillstånd. Mer information finns på webbplatsen GOV.UK. (Länk till en annan webbplats.)

De studerande från EU-länder som kommit till Storbritannien efter att övergångsperioden upphörde, alltså efter den 1.1.2021, ska ansöka om studievisum(Länk till en annan webbplats.) och betala en sjukvårdsavgift(Länk till en annan webbplats.) som ingår i visumansökan. I vissa fall (Länk till en annan webbplats.)kan det vara möjligt för studerande att anhålla om återbetalning av sjukvårdsavgiften. Om du studerar kortare tid än 6 månader och du har ett EHIC-kort behöver du inte betala för att få sjukvård i Storbritannien.
 

Jag bor i Storbritannien och har settled / pre-settled status. Har jag fortfarande rätt att studera vid universitet med samma terminsavgifter som brittiska studerande?

Finländare som bor i Storbritannien och som har EUSS-uppehållstillstånd kan fortsättningsvis vara berättigade till lägre terminsavgifter (home student fee) om andra villkor uppfylls. Sätt dig noga in i de nya bestämmelserna och kolla också läget med ditt universitet.

UKCISA innehåller omfattande information om brexits inverkan på studier i Storbritannien: Brexit: immigration, fees and student support for when you arrive(Länk till en annan webbplats.).
 

Jag är finsk medborgare och planerar att börja studera i Storbritannien hösten 2021 eller senare. Vad ska jag beakta?

När övergångstiden tog slut den 31 december 2020 upphörde EU-medborgarnas rätt att fritt åka till Storbritannien, och samtidigt begränsades deras inrese- och andra rättigheter i landet. Numera tillämpas inresebestämmelser för tredjelandsmedborgare på ankommande EU-medborgare. Den 1 januari 2021 tog Storbritannien i bruk ett nytt, poängbaserat invandringssystem. På webbplatsen GOV.UK hittar du information om det nya poängbaserade systemet på svenska och engelska: Storbritanniens poängbaserade invandringssystem – Information för EU-medborgare.(Länk till en annan webbplats.)

Om man börjar studera i Storbritannien behöver man numera studievisum.  Här hittar du information om studievisum(Länk till en annan webbplats.) och ett infopaket för EU-medborgare.(Länk till en annan webbplats.)  Studerande som har avlagt en högskoleexamen i Storbritannien kan ansöka om Graduate-visum.(Länk till en annan webbplats.)

EU-medborgare som påbörjar sina studier i Storbritannien betalar, liksom övriga utländska studerande, högre terminsavgifter än brittiska studerande. Innehavare av EUSS-uppehållstillstånd kan fortsättningsvis vara berättigade till lägre avgifter (home student fee). På UKCISA:s webbplats(Länk till en annan webbplats.) (UK Council for International Student Affairs) finns täckande information om studieavgifterna efter brexit.

Du hittar information som gäller högskolestudier på UCAS(Länk till en annan webbplats.) webbplats (Universities and Colleges Admissions Service), samt på UKCISA (Länk till en annan webbplats.)(UK Council for International Student Affairs). UKCISA innehåller omfattande information om brexits inverkan på studier i Storbritannien: Brexit: immigration, fees and student support for when you arrive(Länk till en annan webbplats.). Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet under studietiden: FPA:(Länk till en annan webbplats.) Internationella situationer(Länk till en annan webbplats.). Läs mera här: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA(Länk till en annan webbplats.)

 

Resor

 

Jag är finsk medborgare och ska resa till Storbritannien. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien har upphört. Det betyder att finländare som anlänt/anländer till Storbritannien efter den 31 december 2020 har mindre rättigheter än förr. Man kan besöka landet utan visum upp till 6 månader, men om man arbetar, också med kortvariga uppdrag, behövs arbetstillstånd. Läs mer om de nya immigrationsreglerna på vår webbplats (på finska). Du hittar en lista över tillåtna aktiviteter som besökare i Storbritannien på GOV.UK webbplats(Länk till en annan webbplats.) och kan använda det här verktyget(Länk till en annan webbplats.) för att kontrollera om du behöver ett visum. Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk:(Länk till en annan webbplats.)  Entering the UK(Länk till en annan webbplats.)

Från och med 1.10.2021 kan man inte längre resa med enbart identitetskort, då krävs pass. Passet måste vara giltigt under hela resan. Undantagna från denna regel är alla som har fått det nya uppehållstillståndet genom EU Settlement Scheme, samt gränsarbetare. De kan fortsätta att använda sitt nationella id-kort för resor. Nationella myndigheter, flygbolag eller andra researrangörer kan inte kräva att de som har EUSS status använder pass för resor. Vid behov kan du bevisa din status med hjälp av Wiev and Prove -tjänsten.(Länk till en annan webbplats.) Du kan hitta mer information på Europeiska kommissionens (Länk till en annan webbplats.) och IATA’s(Länk till en annan webbplats.) webbplatser.

På GOV.UK:s webbplats hittar du mer information om resor till Storbritannien efter den 1 januari 2021: Visiting the UK from 1 January 2021(Länk till en annan webbplats.) och The UK's points-based immigration system:  An introduction for EU visitors(Länk till en annan webbplats.).

Kom alltid ihåg när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, att kontrollera att dina resedokument är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, att göra en reseanmälan och att se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer här(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag är familjemedlem till en EU-medborgare, men själv medborgare i ett tredjeland och jag har uppehållstillstånd genom brittiska EU Settlement Scheme. Behöver jag visum när jag reser till Finland?

Ett uppehållstillstånd som fåtts genom Storbritanniens nya system för uppehållsrätt (EU Settlement Scheme) ger inte en EU-medborgares familjemedlem rätt till visumfritt resande i EU-länderna, om familjemedlemmen själv inte är en EU-medborgare.

Du behöver visum för att resa till Finland:

  • om du är en EU-medborgares familjemedlem, men inte EU-medborgare själv
  • om du behöver visum för att resa till EU-länder
  • om ditt uppehållstillstånd är Storbritanniens EU Settlement Schemes tillstånd. 
     

Jag ska resa mellan EU och Storbritannien med mitt husdjur. Vad ska jag beakta?

Bekanta dig med importbestämmelserna för husdjur på Livsmedelsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.) och Finlands Tulls information om resor med husdjur.(Länk till en annan webbplats.)

Från och med den 1.1.2021 duger inte längre ett brittiskt husdjurspass inom EU. Om man för in husdjur från Storbritannien till EU måste man ha samma hälsointyg som tillämpas för tredjeländer. Det nordirländska husdjurspasset gäller fortfarande inom EU. Bekanta dig också med de brittiska myndigheternas reseanvisningar. (Länk till en annan webbplats.)
 

Körkort

Kan jag köra med mitt finländska körkort i Storbritannien?

Du hittar information om vilka körkort som duger i Storbritannien på webbplatsen för Driver and Vehicle Licensing Agency: Gov.uk:(Länk till en annan webbplats.) Driving in the UK and abroad(Länk till en annan webbplats.) och Gov.uk:(Länk till en annan webbplats.) Contact DVLA(Länk till en annan webbplats.).
 

Jag är finsk medborgare, men har ett brittiskt körkort. Kan jag byta mitt brittiska körkort mot ett finskt när jag flyttar tillbaka till Finland?

Information om utländska körkorts giltighet i Finland och hur man byter till ett finskt körkort hittar du på Transport- och kommunikationsverkets webbplats:
Traficom:(Länk till en annan webbplats.) Utländska körkorts giltighet i Finland(Länk till en annan webbplats.)
Traficom:(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)Byte av utländskt körkort till finskt körkort(Länk till en annan webbplats.)
 

Nationalitet och återvändande till Finland

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien sedan flera år tillbaka. Kan jag få brittiskt medborgarskap?

Fråga brittiska myndigheter om villkoren och ansökningsprocessen för brittiskt medborgarskap. Kontaktuppgifterna hittar du här. Gov.uk:(Länk till en annan webbplats.) Become a British citizen(Länk till en annan webbplats.).

 

Förlorar jag mitt finska medborgarskap om jag får brittiskt medborgarskap?

Nej, du förlorar inte ditt finska medborgarskap. Finlands medborgarskapslag tillåter dubbelt och flerfaldigt medborgarskap.

Medborgarskapslagen, som i större utsträckning än tidigare godkänner dubbelt medborgarskap, trädde i kraft den 1 juni 2003.

Beakta emellertid att en finsk medborgare som samtidigt är medborgare i någon främmande stat och som inte har en tillräcklig koppling till Finland, automatiskt kan förlora sitt medborgarskap när hen fyller 22 år. Du kan behålla sitt finska medborgarskap om du anses ha en tillräcklig koppling till Finland. Tillräcklig koppling kan till exempel visas genom att du ansöker om ett finskt pass eller genom att du skriftligen meddelar din önskan att behålla ditt medborgarskap.

Du bär själv ansvaret för att dina uppgifter om bland annat medborgarskap är korrekta och uppdaterade i Befolkningsregistret.

Du får mer information av Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag har förlorat mitt finska medborgarskap. Kan jag bli finsk medborgare igen?

Ja. Om du tidigare varit finsk medborgare får du ditt medborgarskap tillbaka genom en anmälan. Också minderåriga barn som du är vårdnadshavare till får samtidigt finskt medborgarskap om de fogas till anmälan.

Du kan emellertid inte få finskt medborgarskap bara för att du är ättling till en före detta finsk medborgare. Om du vill ta reda på om du själv är en nuvarande eller tidigare finsk medborgare kan du be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus.

Du får mer information av Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.).

 

Hur kan jag ta reda på om jag är finsk medborgare utifrån mina familje- eller släktband?

Du kan be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus. Medborgarskapsstatus kan betyda nuvarande eller tidigare medborgarskap, avsaknad av medborgarskap eller okänt medborgarskap.

Du får mer information av Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.).

 

Jag är finsk medborgare och har bott X år i Storbritannien. Nu vill jag flytta tillbaka till Finland. Vad ska jag göra?

En finsk medborgare som bott utomlands kan fritt återvända till Finland. Gör bara en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. FPA fattar beslut om när du åter börjar omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Mer information:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.): Flyttanmälan(Länk till en annan webbplats.)
FPA:(Länk till en annan webbplats.) Flyttning(Länk till en annan webbplats.)

 

Företag

Jag representerar ett finskt företag som har verksamhet i Storbritannien och jag bekymrar mig för brexit och den förändrade relationen mellan EU och Storbritannien; hur det kommer att inverka på företagets verksamhet. Var hittar jag mera information om brexit och eventuella konsekvenser för företag?

Trots att EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om handels - och samarbetsavtalet 24.12.2020, 
finns det ändringar i tillståndet. Företagen måste anpassa sig till den nya situationen.

Handels - och samarbetsavtalet är heltäckande och erbjuder bl.a. tullfritt och kvotfritt tillträde 
till parternas marknader för vissa produkter, förutsatt att ursprungsreglerna uppfylls. Samtidigt 
differentieras EU och Storbritannien från 1.1.2021 till två olika reglerings -, rätts - och tullområden. 
Det finns ändringar som gäller t.ex. beskattning, tullförfaranden och arbetskraftens rörlighet.

Följande länkar ger dig mera information om Storbritanniens utträde ur EU och dess eventuella
konsekvenser för företag:

Vårt nätverk Team Finland svarar också på brexitfrågor: Team Finland. Du kan rikta dem till e-postadressen [email protected].

Vi svarar gärna på frågor om ämnet. Här hittar du våra kontaktuppgifter.  

 

Brittiska medborgare: Resa och flytta till Finland

Jag är brittisk medborgare och bor permanent i Finland. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Finland?

Ja. Alla brittiska medborgare som är permanent bosatta i Finland ska anhålla om nytt uppehållstillstånd senast den 30.9.2021.

Det gäller också dem som har beviljats ett intyg över permanent uppehållsrätt för EU-medborgare. Läs mera här: Migrationsverket: Är du brittisk medborgare? Du måste ansöka om permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet även om du beviljats permanent uppehållsrätt för EU-medborgare(Länk till en annan webbplats.).
 

Jag är brittisk medborgare och ska resa till Finland. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

Brittiska medborgare kan vistas visumfritt i Schengenområdet i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Din resehandling ska vara i kraft minst 3 månader efter att du rest från Finland eller Schengenområdet. Ditt pass ska ha utfärdats för högst 10 år sedan. Dessa tidsgränser gäller dock inte för dig, om du har ett uppehållstillstånd i Finland. I detta fall räcker det att ditt pass och identitetskort är i kraft. Läs mera här: Pass och andra resehandlingar(Länk till en annan webbplats.)

Läs mer om resehandlingar som godkänns i Finland: Visumkrav och resedokument som godtas i Finland(Länk till en annan webbplats.).

Om du tänker flytta till Finland ska du ta reda på hurdant uppehållstillstånd du behöver av Migrationsverket: Aktuellt om brexit.(Länk till en annan webbplats.)
 

Jag är brittisk medborgare. Kan jag få finskt medborgarskap?

Man får i allmänhet finskt medborgarskap vid födseln, efter anmälan eller på ansökan. Läs mer om registrering av barn som föds utomlands och medborgarskapsanmälan på ambassadens webbplats: Medborgarskap. Du hittar mer information om medborgarskapsansökan på Migrationsverkets webbplats: Finskt medborgarskap(Länk till en annan webbplats.)

Banktjänster

Jag bor i Storbritannien. Efter Storbritanniens utträde ur EU beviljar min finländska bank mig inte kort/låne/tjänster. Varför? Vad kan jag göra?

Efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen omfattas Storbritannien inte längre av den inre marknaden. När det gäller banktjänster innebär detta att finska banker och andra finansiella aktörer i Storbritannien omfattas av brittisk lagstiftning. Varje bank bestämmer själv vilka tjänster den erbjuder utanför EU och olika banker kan ha olika praxis. Kontakta din bank direkt för att kontrollera vilka tjänster de fortsätter att tillhandahålla Storbritannien.