Utrikesministeriet och brexit – vanliga frågor

Finska statsrådets kansli har sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde. Läs mera: Information om brexit

Min fråga gäller inte utrikesministeriets förvaltningsområde utan ett annat ministerium. Var hittar jag rätt kontakt?

På statsrådets kanslis webbplats hittar du kontaktuppgifter till brexitexperterna i Finlands ministerier: Brexitexperter inom statsförvaltningen. Du kan vända dig direkt till dem. De svarar på frågor om brexit inom sitt förvaltningsområde, eller styr frågorna vidare till rätt person.

Bo och flytta

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Storbritannien genom systemet EU Settlement Scheme?

Nästan alla EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme, om de vill fortsätta att bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före övergångsperioden upphör. Enligt nuvarande uppgifter ska EU-medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Tillsvidare är det frivilligt att registrera sig. 

Alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar uppmanas att ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme så snart som möjligt, om det inte har gjort det tidigare, och de har för avsikt att fortsätta vistas i Storbritannien efter den 31 december 2020.

Tills övergångsperiodens slut garanteras i Storbritannien bosatta EU-medborgares och deras familjers rättigheter och ställning genom Storbritanniens utträdesavtal. Läs mera om om EU-medborgares rättigheter här: Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status')

Hjälp och råd angående EU Settlement Scheme får du bland annat av EU Settlement Resolution Centre: tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär

Du kan också beställa Home Offices nyheter om EU-medborgares ställning till e-posten: Gov.uk:Status of EU nationals in the UK – email alerts (gov.uk).

Här hittar du kontaktuppgifter till officiella och registrerade  Immigration Advisers: Find an Immigration Adviser.

 

Vad innebär registrering av permanent uppehållsrätt för EU-medborgare (”permanent residence document”)? Hur skiljer det sig från EU Settlement Scheme?

För närvarande kan en finsk medborgare som bott permanent i Storbritannien i minst fem år och fyller vissa krav registrera permanent uppehållsrätt (permanent residence document). Den permanenta uppehållsrätten baserar sig på EU-lagstiftning och kan vara bra att ha om du till exempel vill ansöka om brittiskt medborgarskap. Det är en annan sak än att registrera sig i EU Settlement Scheme-systemet. 

Enligt den brittiska regeringen måste ändå alla EU-medborgare som är permanent bosatta i landet registrera sig genom EU Settlement Scheme fastän de redan har ”registration certificate” eller ”permanent residence document”. Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status')

Tills övergångsperiodens slut garanteras i Storbritannien bosatta EU-medborgares och deras familjers rättigheter och ställning genom Storbritanniens utträdesavtal. Läs mera om om EU-medborgares rättigheter här: Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet
 

Jag är finsk medborgare och ska flytta till Storbritannien. Vad måste jag tänka på med tanke på brexit?

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Om du har fler frågor kan du kontakta Storbritanniens ambassad i Helsingfors: Gov.uk: British Embassy in Helsinki

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone till utgången av 2020. Under övergångsperioden har Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsländerna har. Bland annat kan brittiska medborgare röra sig och vistas i EU, och EU-medborgare röra sig och vistas i Storbritannien precis som förut.

Nästan alla EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme, om de vill fortsätta att bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före övergångsperioden upphör. Enligt nuvarande uppgifter ska EU-medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Tillsvidare är det frivilligt att registrera sig. 

Tills övergångsperiodens slut garanteras i Storbritannien bosatta EU-medborgares och deras familjers rättigheter och ställning genom Storbritanniens utträdesavtal. Läs mera om om EU-medborgares rättigheter här: Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Efter övergångsperiodens slut (den 31 december 2020) upphör EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien, och det införs begränsningar i inresa och rättigheter för EU-medborgare som anländer till landet. Efter det tillämpas de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare. Den brittiska regeringen har meddelat att landets migrationssystem ska ses över. Storbritannien har offentliggjort planer på sitt framtida migrationssystem, men än så länge saknas närmare uppgifter. EU och Storbritannien förhandlar närmare om detaljerna kring migration under år 2020.

Alltid när du reser eller flyttar utomlands ska du minnas att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är giltiga och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är brittisk medborgare och bor permanent i Finland. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Finland?

Migrationsverket i Finland uppmanar alla brittiska medborgare som är permanent bosatta i Finland att registrera sin uppehållsrätt i Finland så snart som möjligt, om de inte redan gjort det. Anvisningar och mer information om registreringen: Migrationsverket: Aktuellt om brexit.

 

Hälso- och sjukvård, social trygghet och sociala förmåner

Jag är finsk medborgare och jag planerar en resa till Storbritannien. Om jag insjuknar under resan, kan jag använda den brittiska hälsovårdens tjänster? 

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård i EU-länder, EES-länder och Schweiz till samma pris som landets egna invånare om du insjuknar plötsligt eller råkar ut för ett olycksfall. Kortet ersätter emellertid inte en reseförsäkring. Det lönar sig alltid att ha en reseförsäkring eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter till exempel ambulansflyg hem.

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone till utgången av 2020. Under övergångsperioden har Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsländerna har. Bland annat kan brittiska medborgare röra sig och vistas i EU, och EU-medborgare röra sig och vistas i Storbritannien precis som förut. 

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i Storbritannien också under övergångsperioden. Därefter kan det inte längre användas där, om man inte enas om nya arrangemang. Se till att du har en giltig reseförsäkring.

Alltid när du reser ska du komma ihåg att se till att du har en heltäckande reseförsäkring, läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är giltiga och göra en reseanmälan. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är finsk medborgare och lyfter pension i Finland. Jag planerar att flytta till Storbritannien. Kommer min pension i framtiden att betalas till Storbritannien?

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet, ålderspension och sjukpension. Kontakta FPA direkt: FPA: Internationella situationer. Läs mer: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Om du har frågor om finländsk arbetspension, kontakta Pensionsskyddscentralen: Kontaktinformation. Läs mer: Pensionsskyddscentralens beredskap inför brexit

 

Jag är utbytesstuderande i Storbritannien och har fått ett beslut om att jag omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Kommer jag också i framtiden att få finländska sociala förmåner?

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet. Kontakta FPA direkt: FPA: Internationella situationer. Läs mer: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

 

Studier

Jag är finsk medborgare och jag studerar för närvarande i Storbritannien. Vad ska jag göra för att kunna fortsätta med mina studier?

Nästan alla EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar ska ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme, om de vill fortsätta att bo i Storbritannien efter den 31 december 2020. EU Settlement Scheme gäller EU-medborgare och deras familjemedlemmar som anlänt till Storbritannien före övergångsperioden upphör. Enligt nuvarande uppgifter ska EU-medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om nytt uppehållstillstånd via registreringssystemet EU Settlement Scheme senast den 30 juni 2021. Tillsvidare är det frivilligt att registrera sig. 

Alla finska medborgare som bor i Storbritannien och deras familjemedlemmar uppmanas att ansöka om nytt uppehållstillstånd via EU Settlement Scheme så snart som möjligt, om det inte har gjort det tidigare, och de har för avsikt att fortsätta vistas i Storbritannien efter den 31 december 2020.

Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status').

Du hittar information som gäller högskolestudier på webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service: UCAS.

Mer information om inverkan av ett avtalslöst brexit på högskolestudier hittar du här: Gov.uk: Guidance – Brexit guidance for EU students in the UK. Läs mer på statsrådets kanslis webbplats: Information om brexit.

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet under studietiden: FPA: Internationella situationer. Läs också: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

 

Resor

Jag är finsk medborgare och ska resa till Storbritannien. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Tillsvidare måste ditt pass eller identitetskort bara vara giltigt under resan, och finska medborgare behöver inte visum till Storbritannien. 

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone till utgången av 2020. Under övergångsperioden har Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsländerna har. Bland annat kan brittiska medborgare röra sig och vistas i EU, och EU-medborgare röra sig och vistas i Storbritannien precis som förut.

Minns alltid när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Kan jag resa till Storbritannien med mitt finska identitetskort som resehandling?

Identitetskort kan användas som resehandling i stället för pass i alla EU- och EES-länder. Läs mer: Polisen: Att använda identitetskortet. Tillsvidare måste ditt pass eller identitetskort bara vara giltigt under resan och finska medborgare behöver inte visum till Storbritannien.

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Om du har fler frågor kan du kontakta Storbritanniens ambassad i Helsingfors: Gov.uk: British Embassy in Helsinki.

Läs mer om resor till Storbritannien efter brexit utan avtal: Gov.uk:Guidance – Visiting the UK after Brexit: Det kan hända att Storbritannien slutar acceptera identitetskort som resehandling. 

Eventuellt slutar Storbritannien godkänna personkort som resedokument i ett senare skede, men det sker inte förrän efter 2020.

Minns alltid när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är familjemedlem till en EU-medborgare, men själv medborgare i ett tredjeland och jag har uppehållstillstånd genom brittiska EU Settlement Scheme. Behöver jag visum när jag reser till Finland?

Ett uppehållstillstånd som fåtts genom Storbritanniens nya system för uppehållsrätt (EU Settlement Scheme) ger inte en EU-medborgares familjemedlem rätt till visumfritt resande i EU-länderna, om familjemedlemmen själv inte är en EU-medborgare.

Du behöver visum för att resa till Finland om du:

  • är en EU-medborgares familjemedlem, men inte EU-medborgare själv
  • om du behöver visum för att resa till EU-länder
  • om ditt uppehållstillstånd är Storbritanniens EU Settlement Schemes tillstånd.

 

Jag är brittisk medborgare och ska resa till Finland. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone till utgången av 2020. Under övergångsperioden har Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsländerna har. Bland annat kan brittiska medborgare röra sig och vistas i EU, och EU-medborgare röra sig och vistas i Storbritannien precis som förut.

Medborgare i EU, de nordiska länderna, Liechtenstein och Schweiz behöver inte visum eller uppehållstillstånd för inresa i Finland. Du kan resa till Finland med ett pass eller identitetskort som är giltigt under hela resan. Det gäller också brittiska medborgare, så länge som övergångsperioden pågår.

Enligt nu rådande uppgifter kan brittiska medborgare och EU-medborgare från och med den 1 januari 2021 resa visumfritt till varandras territorier för korta vistelser (högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod).

Läs mer om resehandlingar som godkänns i Finland: Visumkrav och resedokument som godtas i Finland.

 

Körkort

Kan jag använda mitt finska körkort i Storbritannien?

Du hittar information om vilka körkort som duger i Storbritannien på webbplatsen för Driver and Vehicle Licensing Agency: Gov.uk: Driving in the UK and abroad och Gov.uk: Contact DVLA.

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. I utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig åtminstone till utgången av 2020. Under övergångsperioden har Storbritannien alla rättigheter och skyldigheter som medlemsländerna har. Bland annat kan brittiska medborgare röra sig och vistas i EU, och EU-medborgare röra sig och vistas i Storbritannien precis som förut. Det kan ske förändringar i kraven på körkort och försäkringar efter att övergångsperioden har upphört.

Om du ska hyra bil i Storbritannien lönar det sig att kontakta biluthyraren på förhand. Biluthyrningsfirmorna kan ha egna striktare villkor gällande körkort och åldersgräns.

Läs mer om utländska körkort och krav på fordonsförsäkringar: Guidance – Visiting the UK after Brexit: Driving in the UK (gov.uk)

 

Jag är finsk medborgare, men har ett brittiskt körkort. Kan jag byta mitt brittiska körkort mot ett finskt när jag flyttar tillbaka till Finland?

Information om utländska körkorts giltighet i Finland och om att byta till ett finskt körkort hittar du på Transport- och kommunikationsverkets webbplats:
Traficom: Utländska körkorts giltighet i Finland
Traficom: Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin 

 

Nationalitet

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien sedan flera år tillbaka. Kan jag få brittiskt medborgarskap?

Fråga brittiska myndigheter om villkoren och ansökningsprocessen för brittiskt medborgarskap. Kontaktuppgifterna hittar du här. Gov.uk: Become a British citizen.

 

Förlorar jag mitt finska medborgarskap om jag får brittiskt medborgarskap?

Nej, du förlorar inte ditt finska medborgarskap. Finlands medborgarskapslag tillåter dubbelt och flerfaldigt medborgarskap.

Medborgarskapslagen, som i större utsträckning än tidigare godkänner dubbelt medborgarskap, trädde i kraft den 1 juni 2003.

Beakta emellertid att en finsk medborgare som samtidigt är medborgare i någon främmande stat och som inte har en tillräcklig koppling till Finland, automatiskt kan förlora sitt medborgarskap när hen fyller 22 år. Du kan behålla sitt finska medborgarskap om du anses ha en tillräcklig koppling till Finland. Tillräcklig koppling kan till exempel visas genom att du ansöker om ett finskt pass eller genom att du skriftligen meddelar din önskan att behålla ditt medborgarskap.

Du bär själv ansvaret för att dina uppgifter om bland annat medborgarskap är korrekta och uppdaterade i Befolkningsregistret.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Jag har förlorat mitt finska medborgarskap. Kan jag bli finsk medborgare igen?

Ja. Om du tidigare varit finsk medborgare får du ditt medborgarskap tillbaka genom en anmälan. Också minderåriga barn som du är vårdnadshavare till får samtidigt finskt medborgarskap om de fogas till anmälan.

Du kan emellertid inte få finskt medborgarskap bara för att du är ättling till en före detta finsk medborgare. Om du vill ta reda på om du själv är en nuvarande eller tidigare finsk medborgare kan du be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Hur kan jag ta reda på om jag är finsk medborgare utifrån mina familje- eller släktband?

Du kan be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus. I din medborgarskapsstatus kan ingå både nuvarande och tidigare medborgarskap, avsaknad av medborgarskap och okänt medborgarskap.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Jag är finsk medborgare och har bott flera år i Storbritannien. Nu vill jag flytta tillbaka till Finland. Vad ska jag göra?

En finsk medborgare som bott utomlands kan fritt återvända till Finland. Gör bara en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. FPA fattar beslut om när du åter börjar omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Mer information:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Flyttanmälan
FPA: Flyttning

 

Jag är brittisk medborgare. Kan jag få finskt medborgarskap?

Man kan få finskt medborgarskap vid födseln, efter anmälan eller på ansökan. Läs mer om registrering av barn som föds utomlands och medborgarskapsanmälan på ambassadens webbplats: Medborgarskap. Du hittar mer information om medborgarskapsansökan på Migrationsverkets webbplats. Finskt medborgarskap

Företag

Jag representerar ett finskt företag som har verksamhet i Storbritannien och jag undrar hur brexit och den förändrade relationen mellan EU och Storbritannien kommer att inverka på företagets verksamhet. Var hittar jag mera information om brexit och eventuella konsekvenser för företag?

På grund av Storbritanniens utträde ur EU inleds en övergångsperiod som varar till slutet av år 2020. Under övergångsperioden följer Storbritannien EU:s lagstiftning och internationella avtal fullt ut. Under år 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Eftersom förhandlingstiden är så kort finns det risk att vissa sektorer hamnar i en situation med utträde utan avtal när år 2021 börjar. Det här bör särskilt företag förbereda sig på.

Följande länkar ger dig mera information om Storbritanniens utträde ur EU och dess eventuella konsekvenser för företag:

Statsrådets kansli: Information om brexit 
Gov.uk: Get ready for Brexit 
European Commission: Brexit preparedness 

 

Vi svarar gärna på frågor om ämnet. Här hittar du våra kontaktuppgifter