Utrikesministeriet och brexit – vanliga frågor

Finska statsrådets kansli har sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde. Läs mera: Information om brexit

Bo och flytta

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Storbritannien genom systemet EU Settlement Scheme?

Enligt den brittiska regeringens anvisningar kommer så gott som alla EU-medborgare som är permanent bosatta i Storbritannien, och deras familjemedlemmar, att vara tvungna att registrera sig i systemet EU Settlement Scheme för att kunna bo kvar i landet. Tillsvidare är det frivilligt att registrera sig. Registreringen ska göras senast i december 2020 eller i juni 2021, beroende på om brexit sker med eller utan ett avtal. 

Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status').

Hjälp och råd angående EU Settlement Scheme får du bland annat av EU Settlement Resolution Centre: tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär

Du kan också beställa Home Offices nyheter om EU-medborgares ställning till e-posten: Gov.uk:Status of EU nationals in the UK – email alerts (gov.uk).

Här hittar du kontaktuppgifter till officiella och registrerade  Immigration Advisers: Find an Immigration Adviser.

 

Vad innebär registrering av permanent uppehållsrätt för EU-medborgare (”permanent residence document”)? Hur skiljer det sig från EU Settlement Scheme?

För närvarande kan en finsk medborgare som bott permanent i Storbritannien i minst fem år och fyller vissa krav registrera permanent uppehållsrätt (permanent residence document). Den permanenta uppehållsrätten baserar sig på EU-lagstiftning och kan vara bra att ha om du till exempel vill ansöka om brittiskt medborgarskap. Det är en annan sak än att registrera sig i EU Settlement Scheme-systemet. Läs mer: Gov.uk: Apply for a permanent residence document if you’re from the EU, EEA or Switzerland.

Enligt den brittiska regeringen måste ändå alla EU-medborgare som är permanent bosatta i landet registrera sig genom EU Settlement Scheme fastän de redan har ”registration certificate” eller ”permanent residence document”. Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status').

Hjälp och råd angående EU Settlement Scheme får du bland annat av EU Settlement Resolution Centre:
tfn 0300 123 7379 (inom UK) eller +44 203 080 0010 (utanför UK)
må–fre kl. 8.00–20.00, lö–sö 9.30–16.30
Kontaktformulär

Här hittar du kontaktuppgifter till officiella och registrerade migrationsrådgivare: Find an Immigration Adviser.

 

Jag är finsk medborgare och ska flytta till Storbritannien. Vad måste jag tänka på med tanke på brexit?

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Om du har fler frågor kan du kontakta Storbritanniens ambassad i Helsingfors: Gov.uk: British Embassy in Helsinki

Tillsvidare kan en finsk medborgare flytta till Storbritannien utan arbets- eller uppehållstillstånd enligt EU:s principer om fri rörlighet. Det sker inga förändringar i EU-medborgares rättigheter, skyldigheter eller fria rörlighet så länge som Storbritannien ännu är medlem av EU.

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien är emellertid inte godkänt än och det finns fortfarande flera möjliga scenarier gällande utträdet. Aktuell information finns bl.a. på https://vnk.fi/sv/information-om-brexit Förbered dig på olika scenarier och ta reda på hur till exempel brexit utan avtal kan påverka din situation. Läs mer om resor till Storbritannien efter brexit utan avtal: Gov.uk:Guidance – Visiting the UK after Brexit:

Alltid när du reser eller flyttar utomlands ska du minnas att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är giltiga och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är brittisk medborgare och bor permanent i Finland. Måste jag registrera min uppehållsrätt i Finland?

Migrationsverket i Finland uppmanar alla brittiska medborgare som är permanent bosatta i Finland att registrera sin uppehållsrätt i Finland så snart som möjligt, om de inte redan gjort det. Anvisningar och mer information om registreringen: Migrationsverket: Aktuellt om brexit.

 

Hälso- och sjukvård, social trygghet och sociala förmåner

Jag är finsk medborgare och jag planerar en resa till Storbritannien. Om jag insjuknar under resan, kan jag använda den brittiska hälsovårdens tjänster? 

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård i EU-länder, EES-länder och Schweiz till samma pris som landets egna invånare om du insjuknar plötsligt eller råkar ut för ett olycksfall. Kortet ersätter emellertid inte en reseförsäkring. Det lönar sig alltid att ha en reseförsäkring eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte ersätter till exempel ambulansflyg hem.

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i Storbritannien så länge som landet är medlem av EU. Om landet lämnar EU utan avtal gäller det europeiska sjukvårdskortet inte längre, om man inte lyckas avtala om något arrangemang. Se till att din reseförsäkring är i skick.

Läs mer om hälsovård i Storbritannien efter brexit: Guidance – Healthcare for EU and EFTA citizens visiting the UK. Läs mer om avgifter i hälsovården efter brexit: Guidance – Overseas visitor charging: no-deal Brexit guidance for NHS service providers.

Läs mer om hälso- och sjukvården för EU-medborgare som bor i Storbritannien före utträdesdagen: Guidance – Healthcare for EU and EFTA nationals living in the UK.

Alltid när du reser ska du komma ihåg att se till att du har en heltäckande reseförsäkring, läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är giltiga och göra en reseanmälan. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är finsk medborgare och lyfter pension i Finland. Jag planerar att flytta till Storbritannien. Kommer min pension i framtiden att betalas till Storbritannien?

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet, ålderspension och sjukpension. Kontakta FPA direkt: FPA: Internationella situationer. Läs mer: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Om du har frågor om finländsk arbetspension, kontakta Pensionsskyddscentralen: Kontaktinformation. Läs mer: Pensionsskyddscentralens beredskap inför brexit

 

Jag är utbytesstuderande i Storbritannien och har fått ett beslut om att jag omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Kommer jag också i framtiden att få finländska sociala förmåner?

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet. Kontakta FPA direkt: FPA: Internationella situationer. Läs mer: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

 

Studier

Jag är finsk medborgare och jag studerar för närvarande i Storbritannien. Vad ska jag göra för att kunna fortsätta med mina studier?

Enligt den brittiska regeringens anvisningar kommer så gott som alla EU-medborgare som är permanent bosatta i Storbritannien, och deras familjemedlemmar, att vara tvungna att registrera sig i systemet EU Settlement Scheme för att kunna bo kvar i landet. Tillsvidare är det frivilligt att registrera sig. Registreringen ska göras senast i december 2020 eller i juni 2021, beroende på om brexit sker med eller utan ett avtal. 

Läs med om EU-medborgares ställning och rättigheter i Storbritannien och om registreringen på webbplatsen för det brittiska inrikesministeriet Home Office: Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status').

Du hittar information som gäller högskolestudier på webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service: UCAS.

Mer information om inverkan av ett avtalslöst brexit på högskolestudier hittar du här: Guidance – EU exit: no deal preparations for higher education institutions. Läs mer på statsrådets kanslis webbplats: Information om brexit.

Du kan fråga FPA om din rätt till finländsk social trygghet under studietiden: FPA: Internationella situationer. Läs också: FPA: Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

 

Jag vill börja studera vid ett brittiskt universitet hösten 2020. Kan jag ansöka om en studieplats om Storbritannien lämnar EU utan avtal?

Du hittar information som gäller högskolestudier på webbplatsen för Universities and Colleges Admissions Service: UCAS. Var också direkt i kontakt med den högskola som du ämnar söka till.

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Om du har fler frågor kan du kontakta Storbritanniens ambassad i Helsingfors: Gov.uk: British Embassy in Helsinki.

Brexit utan avtal påverkar möjligheterna att flytta till Storbritannien. Det kan ske förändringar vad gäller terminsavgifter och villkor för studielån för EU-medborgare. Mer information om inverkan av ett avtalslöst brexit på högskolestudier hittar du här: Guidance – EU exit: no deal preparations for higher education institutions. Läs mer på statsrådets kanslis webbplats: Information om brexit.

Alltid när du reser utomlands, också när du flyttar, ska du minnas att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är giltiga och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Resor

Jag är finsk medborgare och ska resa till Storbritannien. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Tillsvidare måste ditt pass eller identitetskort bara vara giltigt under resan, och finska medborgare behöver inte visum till Storbritannien.

Läs mer om resor till Storbritannien efter brexit utan avtal: Gov.uk:Guidance – Visiting the UK after Brexit: För närvarande ser det ut som att EU-medborgare skulle kunna resa till landet för kortare vistelser utan visum också ifall av ett brexit utan avtal.

Minns alltid när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Kan jag resa till Storbritannien med mitt finska identitetskort som resehandling?

Identitetskort kan användas som resehandling i stället för pass i alla EU- och EES-länder. Läs mer: Polisen: Att använda identitetskortet. Tillsvidare måste ditt pass eller identitetskort bara vara giltigt under resan och finska medborgare behöver inte visum till Storbritannien.

Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Om du har fler frågor kan du kontakta Storbritanniens ambassad i Helsingfors: Gov.uk: British Embassy in Helsinki.

Läs mer om resor till Storbritannien efter brexit utan avtal: Gov.uk:Guidance – Visiting the UK after Brexit: Det kan hända att Storbritannien slutar acceptera identitetskort som resehandling.

Minns alltid när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: https://um.fi/resande.

 

Jag är familjemedlem till en EU-medborgare, men själv medborgare i ett tredjeland och jag har uppehållstillstånd genom brittiska EU Settlement Scheme. Behöver jag visum när jag reser till Finland?

Om du är familjemedlem till en EU-medborgare, men inte själv är EU-medborgare och bara har uppehållstillstånd genom EU Settlement Scheme, så måste du ansöka om visum när du ska resa till ett EU-land.

Den handling du får genom Storbritanniens nya system för uppehållstillstånd EU Settlement Scheme ger inte familjemedlemmar till EU-medborgare rätt att resa utan visum till EU-länder.

 

Jag är brittisk medborgare och ska resa till Finland. Hur länge måste mitt pass vara giltigt och behöver jag ett visum?

Medborgare i EU-länder, de nordiska länderna, Liechtenstein och Schweiz behöver varken visum eller uppehållstillstånd i Finland. Du kan resa till Finland med ett pass eller identitetskort som är giltigt under hela resan. Det gäller brittiska medborgare så länge som Storbritannien är medlem i EU – och under övergångsperioden om Storbritannien godkänner utträdesavtalet med EU innan utträdesdagen.

Brexit utan avtal påverkar brittiska medborgares resande till Finland. Enligt nuvarande uppgifter kommer EU inte att kräva visum av brittiska medborgare till Schengenområdet för kortvariga vistelser, men det införs nya krav gällande passets giltighetstid. Brittiska medborgare kommer att kunna vistas kortare perioder (90 dagar inom en period på 180 dagar) utan visum i EU-länder. Din resehandling ska emellertid gälla i minst 3 månader efter den planerade utresan från Schengenområdet.

Läs mer om resehandlingar som godkänns i Finland: Visumkrav och resedokument som godtas i Finland.

 

Körkort

Kan jag använda mitt finska körkort i Storbritannien?

Du hittar information om vilka körkort som duger i Storbritannien på webbplatsen för Driver and Vehicle Licensing Agency: Gov.uk: Driving in the UK and abroad och Gov.uk: Contact DVLA.

Den brittiska regeringen har meddelat att man får köra bil i Storbritannien och Nordirland med EU-körkort också efter brexit.

Om ditt fordon inte är försäkrat i Storbritannien kan du behöva ett internationellt bevis på att ditt fordon har en giltig trafikförsäkring, ett så kallat Green Card. Kontrollera din försäkrings giltighet och vilka handlingar som behövs före du reser.

Om du ska hyra bil i Storbritannien lönar det sig att kontakta biluthyraren på förhand. Biluthyrningsfirmorna kan ha egna striktare villkor gällande körkort och åldersgräns.

Läs mer om utländska körkort och krav på fordonsförsäkringar: Guidance – Visiting the UK after Brexit: Driving in the UK (gov.uk)

 

Jag är finsk medborgare, men har ett brittiskt körkort. Kan jag byta mitt brittiska körkort mot ett finskt när jag flyttar tillbaka till Finland?

Information om utländska körkorts giltighet i Finland och om att byta till ett finskt körkort hittar du på Transport- och kommunikationsverkets webbplats:
Traficom: Utländska körkorts giltighet i Finland
Traficom: Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin 

 

Nationalitet

Jag är finsk medborgare och bor permanent i Storbritannien sedan flera år tillbaka. Kan jag få brittiskt medborgarskap?

Fråga brittiska myndigheter om villkoren och ansökningsprocessen för brittiskt medborgarskap. Kontaktuppgifterna hittar du här. Gov.uk: Become a British citizen.

 

Förlorar jag mitt finska medborgarskap om jag får brittiskt medborgarskap?

Nej, du förlorar inte ditt finska medborgarskap. Finlands medborgarskapslag tillåter dubbelt och flerfaldigt medborgarskap.

Medborgarskapslagen, som i större utsträckning än tidigare godkänner dubbelt medborgarskap, trädde i kraft den 1 juni 2003.

Beakta emellertid att en finsk medborgare som samtidigt är medborgare i någon främmande stat och som inte har en tillräcklig koppling till Finland, automatiskt kan förlora sitt medborgarskap när hen fyller 22 år. Du kan behålla sitt finska medborgarskap om du anses ha en tillräcklig koppling till Finland. Tillräcklig koppling kan till exempel visas genom att du ansöker om ett finskt pass eller genom att du skriftligen meddelar din önskan att behålla ditt medborgarskap.

Du bär själv ansvaret för att dina uppgifter om bland annat medborgarskap är korrekta och uppdaterade i Befolkningsregistret.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Jag har förlorat mitt finska medborgarskap. Kan jag bli finsk medborgare igen?

Ja. Om du tidigare varit finsk medborgare får du ditt medborgarskap tillbaka genom en anmälan. Också minderåriga barn som du är vårdnadshavare till får samtidigt finskt medborgarskap om de fogas till anmälan.

Du kan emellertid inte få finskt medborgarskap bara för att du är ättling till en före detta finsk medborgare. Om du vill ta reda på om du själv är en nuvarande eller tidigare finsk medborgare kan du be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Hur kan jag ta reda på om jag är finsk medborgare utifrån mina familje- eller släktband?

Du kan be Migrationsverket att reda ut och bestämma din medborgarskapsstatus. I din medborgarskapsstatus kan ingå både nuvarande och tidigare medborgarskap, avsaknad av medborgarskap och okänt medborgarskap.

Du får mer information av Migrationsverket.

 

Jag är finsk medborgare och har bott flera år i Storbritannien. Nu vill jag flytta tillbaka till Finland. Vad ska jag göra?

En finsk medborgare som bott utomlands kan fritt återvända till Finland. Gör bara en flyttanmälan till magistraten. FPA fattar beslut om när du åter börjar omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Mer information:
Magistraten: Flyttanmälan
FPA: Flyttning

 

Jag är brittisk medborgare. Kan jag få finskt medborgarskap?

Man kan få finskt medborgarskap vid födseln, efter anmälan eller på ansökan. Läs mer om registrering av barn som föds utomlands och medborgarskapsanmälan på ambassadens webbplats: Medborgarskap. Du hittar mer information om medborgarskapsansökan på Migrationsverkets webbplats. Finskt medborgarskap.