Försvunnen person utomlands

En vårdnadshavare eller anhörig till person som misstänks ha försvunnit eller som misstänks blivit offer för ett brott kan be beskickningen om hjälp i utredningen av fallet, om personen till exempel har låtit bli att återvända från utlandet eller dennes regelbundna kontakt med de anhöriga eller vårdnadshavaren plötsligt har upphört.

Om du är anhörig till en person som permanent bor utomlands ska du vända dig direkt till de lokala myndigheterna för att hitta personen och för att utreda förhållandena kring denna.

Om en person som misstänks ha försvunnit kan man göra anmälan om försvinnande till polisen.

Försvunnen person i Storbritannien

I Storbritannien kan du kontakta närmaste polisen eller ring 101, fråm utomlands +44 20 72301212 (London Metropolitan Police). Ytterligare information: Report a missing person.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) 

Vid nödfall ring 999.