17.9.2021

Storbritannien: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget är Storbritannien ett relativt tryggt resmål. Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är risken för internationell terrorism för närvarande hög. De brittiska myndigheterna har bedömt att terrorhotet mot landet är allvarligt. I Nordirland är hotnivån för terrorism påtaglig (severe).

Aktuellt

För att hindra spridningen av nya virusvarianter avråder utrikesministeriet, i enlighet med rekommendationer av Institutet för hälsa och välfärd, från alla resor till Storbritannien.

På grund av coronaepidemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951? Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Storbritannien lämnade Europeiska unionen (EU) den 1 februari 2020. När övergångsperioden gick ut den 31 december 2020 upphörde också EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien. På EU-medborgare tillämpas från och med den 1 januari 2021 de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare. Mer information: Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Storbritannien är ett populärt och generellt sett tryggt resmål.
Följ de lokala myndigheternas instruktioner vid eventuella undantagstillstånd.

Det allmänna nödnumret är 999 (och 112).
Det allmänna nödnumret i Storbritanniens utomeuropeiska territorier:
Anguilla, Caymanöarna, Turks- och Caicosöarna, Bermuda 911
Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Falklandsöarna, Saint Helena, Ascension och Tristan de Cunha 999
Gibraltar 112

På brittiska regeringens webbplats Government Services hittar du instruktioner för nödsituationer, också t.ex. extrema väderfenomen, som översvämningar. Det finns också länkar till olika regioners egna webbplatser. Mer information finns på webbplatsen Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)
Orkan- och vädervarningar i de utomeuropeiska regionerna finns bl.a. på följande webbplatser:
Orkan- och andra vädervarningar: National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.) (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).
Vädervarningar, information om exceptionella väderförhållanden: Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/(Länk till en annan webbplats.)

Terrorism

De brittiska myndigheterna tar hotet om terrorism på stort allvar.

Säkerhetsåtgärderna är ofta strikta på flygplatser och vid större evenemang

Enligt de brittiska myndigheternas bedömning är risken för internationell terrorism för närvarande hög. De brittiska myndigheterna har bedömt att terrorhotet mot Nordirland är allvarligt (severe). Terrorhotnivån ligger nu på nivå fyra på en femgradig skala.

Hotnivån förutsätter inte i sig några särskilda åtgärder av den som reser till landet. Myndigheterna kan skärpa säkerhetsåtgärderna. Det finns mer information t.ex. på webbplatsen för underrättelsetjänsten MI5: https://www.mi5.gov.uk/threat-levels(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Inom Storbritannien är det i första hand landets egna myndigheter som svarar för individernas säkerhet och du bör följa deras instruktioner.

De mest aktuella uppgifterna om hotbilden i Storbritannien får du på inrikesministeriets webbplats, dvs. Home Office (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency(Länk till en annan webbplats.)) och genom att följa massmedierna, till exempel BBC:s tv-, radio- och webbnyheter (http://www.bbc.co.uk/news(Länk till en annan webbplats.)).

Nordirland

Om du reser till Nordirland ska du beakta att grupperingar som inte omfattas av fredsavtalet kan orsaka oroligheter eller utföra attacker i regionen. I Belfast kan det förekomma oroligheter i synnerhet under sommaren och förhösten när de religiösa politiska grupperingarna håller sina parader. I Nordirland är hotnivån allvarlig (severe), vilket betyder att det förekommer en risk för terrordåd. Hotnivån är den näst högsta på den femgradiga skalan.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig kriminalitet. I shoppingområden och kollektivtrafiken kan det förekomma ficktjuvar och andra stölder, särskilt under rusningstid och speciellt under turistsäsongen.
Undvik att ha med dig passet eller andra värdefulla föremål om det inte är nödvändigt.

Mer information och kontaktuppgifter till den lokala polisen hittar du här: https://www.police.uk/contact/force-websites/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I Storbritannien är det vänstertrafik som gäller. Detta förutsätter vana och försiktighet både när du färdas med bil och till fots.

Det råder trängsel och rusning på de stora internationella flygplatserna i Storbritannien. Ta dig till flygplatsen i god tid innan flygets avgång.

När du rör dig på offentliga platser och på flygplatser ska du hela tiden hålla i dina väskor och tillhörigheter. Föremål utan ägare kan föras bort och förstöras. Förbered dig på fördröjningar i säkerhetskontrollen på flygplatserna.

Webbplatsen för trafikverket Transport for London hittar du här: https://tfl.gov.uk/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information:
Sammanfattning av coronaläget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951?

Rätten till sjukvård enligt EU-lagstiftningen upphörde vid utgången av övergångsperioden den 31 december 2020. Därefter får du alltså inte längre nödvändig sjukvård i Storbritannien genom att visa upp ditt pass.

Det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om sjukvård. Enligt dem har de som reser till och vistas tillfälligt i Storbritannien rätt till nödvändig sjukvård. De har rätt till vård på samma villkor som invånarna i landet. Rätten påvisar du med det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av FPA.
Mer information: https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-visitors-to-the-uk-from-the-eu-from-1-january-2021(Länk till en annan webbplats.) #getting-healthcare-in-england och https://www.kela.fi/brexit(Länk till en annan webbplats.).

Om du behöver läkarvård under din resa kan du kontakta den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS walk-in-hälsostationer. Kontaktuppgifter till närmaste walk-in-station hittar du på NHS webbplats http://www.nhs.uk/pages/home.aspx(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Ytterligare information:
Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)
Sammanfattning av coronaläget i Storbritannien finns på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/gbr/aktuellt/-/asset_publisher/9qjSXeqw3isu/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951?

Minderåriga personer som reser ensamma eller i sällskap av någon annan person än sin vårdnadshavare måste ha ett resetillstånd undertecknat av sina vårdnadshavare. Mer information: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Storbritanniens ambassad i Helsingfors: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-helsinki(Länk till en annan webbplats.).

Storbritannien lämnade Europeiska unionen (EU) den 1 februari 2020. När övergångsperioden gick ut den 31 december 2020 upphörde också EU-medborgarnas fria rörlighet till Storbritannien. På EU-medborgare tillämpas från och med den 1 januari 2021 de inresebestämmelser som gäller för tredjelandsmedborgare. Mer information: Storbritanniens inresebestämmelser https://www.gov.uk/uk-border-control(Länk till en annan webbplats.) (på engelska) Finska pass och identitetskort måste vara vara i kraft under hela resan till Storbritannien. EU-medborgare kan vistas i Storbritannien i högst sex månader utan visum. Från och med den 1 oktober 2021 går det inte längre att resa till Storbritannien med identitetskort, utan man måste ha pass. Ett undantag är EU-medborgare som har det nya uppehållstillståndet via EU Settlement Scheme och gränsarbetare. Dessa grupper kan resa med identitetskort åtminstone till den 31 december 2025. Om du planerar att resa till Storbritannien med ett identitetskort, försäkra dig om att du hör till undantagsgrupperna och kontrollera även andra krav: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen?(Länk till en annan webbplats.) fbclid = IwAR1DnsnwfOq11kVhgm_PUzAe-FvKp3ciVZWIJkuczxiGMZeh1ZCP5ESQ0

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].