Anmälan om äktenskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och ingår äktenskap utomlands ska du lämna en anmälan om detta till det finska befolkningsdatasystemet.

Vid vigsel inför en utländsk myndighet ska du av den som förrättar vigseln ta reda på vilka handlingar som behövs. Ett finskt intyg över hindersprövning avfattat på flera språk kan beställas av hemortens Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Handlingar som används utomlands ska också legaliseras.

Vissa präster som är verksamma inom den finska evangelisk-lutherska kyrkans arbete bland utlandsfinländare har rätt att viga till äktenskap utomlands. Du hittar ytterligare uppgifter på kyrkans webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Det är inte möjligt att ingå äktenskap på en finsk ambassad.

Skicka anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Skicka anmälan om finsk medborgare som vigts utomlands(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta den till en finsk beskickning utomlands som skickar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga vigselattesten i original eller en kopia av attesten som bestyrkts av en finsk beskickning. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. När handlingen översätts utomlands ska den vara legaliserad. En i Finland auktoriserad translators(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) översättning duger som sådan.

Blankett

Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare (pdf, som man kan fylla i i rutan)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Anmälan om äktenskap i Storbritannien

 

En finsk medborgare som är gift i Storbritannien måste registrera äktenskapet till det finska befolkningsregistret genom att lämna in följande dokument:

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnar du in med post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) i Finland, enheten i Jakobstad (postadress: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad, Finland) eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på den senaste hemorten i Finland. Om du lämnar registreringen till ambassadens konsulära avdelning i London, ambassaden tar ut en avgift (30 euro) för överföring av registreringen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer.

Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas.

Registreringen behandlas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.). Alla förfrågningar ska skickas direkt till dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata returnerar originaldokumentet vanligen inte.