Anmälan av ny adress till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och bor utomlands, ska du skicka en anmälan om ändrade adressuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Det är viktigt att adressuppgifterna är uppdaterade. Till exempel beslut om befrielse i anslutning till värnplikten liksom också tolkningen av olika överenskommelser grundar sig på de uppgifter om adress och medborgarskap som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan få en anmälan om rösträtt eller en anmälan om risk för medborgarskapsförlust endast om dina adressuppgifter är riktiga i registret.

Du kan anmäla en ändrad adress utomlands antingen direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland eller till en finsk beskickning.

Adressändring i Storbritannien

Finska medborgare som är bosatta i utlandet ska anmäla adressändring till Finland.

Du kan görä flyttanmälan:

  • I elektronisk form: Flyttanmälan.
  • Per post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26,  FI-68601 Jakobstad), eller  Finska ambassaden i London. Blanketet och anvisningar: Flyttanmälan
  • Per e-post till [email protected].

Läs mera: Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.