Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit och utrikesministeriet

31.01.2019

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.


Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

EU och Storbritannien slutförde förhandlingarna om ett förnyat utträdesavtal och en politisk förklaring den 17 oktober 2019. På Storbritanniens begäran har det gjorts ändringar i det avtal som förhandlades fram i november 2018. Europeiska rådet gav sitt stöd till avtalet den 17 oktober 2019. Utträdesavtalet måste ännu godkännas av det brittiska parlamentet och Europaparlamentet.

Europeiska rådet har beviljat Storbritannien uppskov med brexit till den 31 januari 2020. 

Det utträdesavtal som ska garantera ett kontrollerat utträde ur EU är klart. Det brittiska parlamentet måste dock godkänna avtalet innan det kan träda i kraft, likaså EU-parlamentet.

Det primära målet både för EU och för Storbritannien är ett organiserat utträde. 

Eftersom vi ändå inte kan förlita oss på att avtalet om Storbritanniens EU-utträde träder i kraft, måste vi också förbereda oss på ett avtalslöst utträde.

Ett avtalslöst utträde innebär många förändringar för brittiska medborgare och företag i EU.

Beredskapen inför ett avtalslöst utträde är en gemensam uppgift för EU och de nationella myndigheterna, bland annat i Finland, för företag och medborgare. Ytterligare upplysningar om beredskapsåtgärderna finns på statsrådets kanslis och på Europeiska kommissionens webbsidor. 

Varje ministerium ansvarar för brexitåtgärderna inom sitt eget ansvarsområde. Statsrådets kansli samordnar helheten och har på sin webbplats samlat brexit-information om olika teman.

Utrikesministeriets ansvarsområde omfattar handelspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster. Frågor som rör export till och import från Storbritannien eller brittiska medborgare hör huvudsakligen till andra myndigheters än utrikesministeriets ansvarsområde. Exempelvis hör resedokument till Polisen, tull och förtullning till Tullen, ärenden som rör erkännande av krav inom varuhandeln till arbets- och näringsministeriet och överföring av personuppgifter till dataombudsmannen.