Brexit ja ulkoministeriö. Kuva: Pixabay.

Brexit och utrikesministeriet

31.01.2019

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.


Brexit – Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien skulle enligt sin ursprungliga anmälan lämna EU den 29 mars 2019. Fredagen den 5 april bad Storbritanniens premiärminister Theresa May en andra gång EU om tilläggstid. Stats- och regeringscheferna för de 27 EU-länderna är beredda att förlänga tidsfristen till den 31 oktober 2019. Om det brittiska parlamentet godkänner utträdesavtalet kan utträder ske redan tidigare. I så fall träder utträdet i kraft i början av den månad som följer efter att avtalet ratificerats. Tills utträdet är Storbritannien ett vanligt medlemsland med alla de rättigheter och skyldigheter som det medför.

Det utträdesavtal som ska garantera ett kontrollerat utträde ur EU är klart. Det brittiska parlamentet måste dock godkänna avtalet innan det kan träda i kraft, likaså EU-parlamentet.

Det primära målet både för EU och för Storbritannien är ett organiserat utträde. Än så länge har det brittiska underhuset inte godkänt utträdesavtalet. Detta innebär dock ännu inte att Storbritannien lämnar EU utan avtal. 

Eftersom vi ändå inte kan förlita oss på att avtalet om Storbritanniens EU-utträde träder i kraft, måste vi också förbereda oss på ett avtalslöst utträde.

Ett avtalslöst utträde innebär många förändringar för brittiska medborgare och företag i EU.

Beredskapen inför ett avtalslöst utträde är en gemensam uppgift för EU och de nationella myndigheterna, bland annat i Finland, för företag och medborgare. Ytterligare upplysningar om beredskapsåtgärderna finns på statsrådets kanslis och på Europeiska kommissionens webbsidor. 

Varje ministerium ansvarar för brexitåtgärderna inom sitt eget ansvarsområde. Statsrådets kansli samordnar helheten och har på sin webbplats samlat brexit-information om olika teman.

Utrikesministeriets ansvarsområde omfattar handelspolitiken, utrikes- och säkerhetspolitiken samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster. Frågor som rör export till och import från Storbritannien eller brittiska medborgare hör huvudsakligen till andra myndigheters än utrikesministeriets ansvarsområde. Exempelvis hör resedokument till Polisen, tull och förtullning till Tullen, ärenden som rör erkännande av krav inom varuhandeln till arbets- och näringsministeriet och överföring av personuppgifter till dataombudsmannen.