Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter 

I Storbritannien finns det inget centralt system för folkbokföring eller adressuppgifter.

Ämbetsbevis i Storbritannien

I Storbritannien går det inte att erhålla officiella ämbetsintyg med uppgifter till exempel om möjliga äktenskap, barn eller adress under en viss tidsperiod. Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 106 Kb)

Lokala registermyndigheter tillhandahåller avgiftsbelagda födelse-, vigsel- eller dödsattester. Beställningen av intyg sker via registermyndighet, och skall innehålla noggranna uppgifter om person, tidpunkt och ort.

Den lokala registreringsmyndigheten i England och Wales är Local Register Office(Länk till en annan webbplats.), som registrerar endast födslar (inklusive adoptioner), äktenskap och dödsfall. Den centrala registreringsmyndigheten i England och Wales är General Register Office(Länk till en annan webbplats.) (GRO), som upprätthåller arkiv över födslar, äktenskap och dödsfall sedan 1837.

Den centrala registreringsmyndigheten i Skottland är National Records of Scotland. Beställningsinstruktioner på engelska -- How to Order a Certificate (Also Known as an Official Extract)(Länk till en annan webbplats.).

Den centrala registreringsmyndigheten i Nordirland är General Register Office for Northern Ireland som upprätthåller arkiv över födslar och dödsfall sedan 1864. 
Beställningsinstruktioner på engelska -- Ordering life event certificates(Länk till en annan webbplats.).

Se också: Levnadsintyg i Storbritannien.

Finskt ämbetsintyg/hemortsintyg

Du kan beställa ett finskt utdrag ur befolkningsdatasystemet (ämbetsintyg/hemortsintyg) från Magistraten i Finland.(Länk till en annan webbplats.)

Adressförfrågningar i Storbritannien

I Storbritannien finns det inget centralt register för adresser. Man kan söka adressuppgifter på internet, till exempel www.192.com(Länk till en annan webbplats.). Denna och liknande sökprogram är baserade på t.ex. den brittiska röstlängden. Den är inte helt omfattande eller aktuell.

Du kan kontrollera stavningen av brittiska adresser och postnummer på Royal Mail webbplatsen(Länk till en annan webbplats.).

Ambassaderna sköter om adress- och ämbetsvisrelaterade förfrågningar endast av särskilda skäl från och med början av maj 2019. Ett exempel på en sådan situation är då ett lands myndighet inte ger ut information till andra än diplomatiska beskickningar. 
Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 12.2.2019 (174/2019)(Länk till en annan webbplats.)