Anmälan om barns födelse till magistraten

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till magistraten.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan om barns födelse i Storbritannien

  • BlanketterAnmälan om utomlands född finsk medborgare 
     

  • Registeringtyg från brittiska myndigheter i original (för födelseattest s.k. lång födelseattest med uppgifter om föräldrarna).
     

  • Kopior på föräldranrnas pass. 
     

Anmälan om utomlands född finska medborgare: uppge dubble eller flerfaldiga medborgarskap. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet. 

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnar du in med post till magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad (postadress: Magistraten i Västra Finland, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstadeller, Finland) eller till ambassadens konsulära avdelning i London (eller till magistraten på den senaste hemorten i Finland).