Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Anmälan om barns födelse i Storbritannien

En finsk medborgare som är född i Storbritannien måste registreras i det finska befolkningsregistret genom att lämna in följande dokument:

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnar du in med post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) i Finland, enheten i Jakobstad (postadress: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad, Finland) eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på den senaste hemorten i Finland. Om du lämnar registreringen till ambassadens konsulära avdelning i London, ambassaden tar ut en avgift (30 euro) för överföring av registreringen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer.

Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas. Uppge också dubbelt eller flerfaldiga medborgarskap. Endast ett modersmål kan registreras i befolkningsdatasystemet. 

Registreringen behandlas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.). Alla förfrågningar ska skickas direkt till dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata returnerar originaldokumentet vanligen  inte.