Anmälan av registrerat partnerskap till befolkningsdatasystemet

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap  till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Bifoga ett bevis i original över registreringen av partnerskapet eller en kopia av beviset som en finsk beskickning bestyrkt. Handlingen ska vara legaliserad och, om den har utfärdats på något annat språk än finska, svenska eller engelska, ska en auktoriserad översättning utarbetas på något av dessa språk. Också när översättningen utarbetas utomlands ska den vara legaliserad. En översättning av en i Finland auktoriserad translator är giltig som sådan.

Anmälan om registrerat partnerskap i Storbritannien

Den ifyllda blanketten och bilagor lämnar du in med post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland, enheten i Jakobstad (postadress: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, enheten i Jakobstad, PB 26, 68601 Jakobstad, Finland) eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på den senaste hemorten i Finland. Om du lämnar registreringen till ambassadens konsulära avdelning i London, ambassaden tar ut en avgift (30 euro) för överföring av registreringen  till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer.

Blanketten ska fyllas i noggrant och undertecknas.

Registreringen behandlas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Alla förfrågningar ska skickas direkt till dem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata returnerar vanligen inte.