Prislista

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (ej American Express). Valutakurserna 1€ = £0,8566 och 1€ = £0.86200 (visum) 

Pass och identitetskort

Pass

140 120 GBP

Snabbpass

160 137 GBP

Tillfälligt pass

175 150 GBP

Identitetskort

90 77 GBP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 50 GBP

Schengenvisum

Schengen-viisumi 60 € 52 GBP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. 35 € 30 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 GBP

 

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 403 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 360 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 514 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 343 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 471 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 300 GBP

Uppehållstillstånd för studier

360 308 GBP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 257 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 214 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 188 GBP

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 171 GBP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 128 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 86 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 69 GBP

Befrielsenansökan

480 411 GBP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 43 GBP

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 26 GBP

Offentligt köpvittne

160 137 GBP

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 34 GBP

Annat

Fotostatkopia   0,50 GBP
Försändelse av det färdiga passet/ID kortet   6,50 GBP