Prislista

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (ej American Express). Valutakurserna 1€ = £0.85510 och 1€ = £0.85950 (visum).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (GBP)

Pass

140 120 GBP

Snabbpass

160 137 GBP

Tillfälligt pass

175 150 GBP

Laissez Passer resedokument

140 120 GBP

Emergency Travel Document ETD

140 120 GBP

Tillfälligt främlingspass

45 38 GBP

Identitetskort

90 77 GBP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 50 GBP

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 26 GBP

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 69 GBP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 34 GBP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 30 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4(Länk till en annan webbplats.)

0 € 0 GBP

 

Uppehållstillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (GBP)

Omprövningsbegäran

170 145 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 445 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 402 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 590 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 419 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 522 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 351 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 410 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 299 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 590 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 419 GBP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 522 GBP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 351 GBP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 590 GBP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 419 GBP

Uppehållstillstånd för studier

450 385 GBP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 299 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 231 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 205 GBP

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (GBP)

Medborgarskapsanmälan

200 171 GBP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 128 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 86 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 68 GBP

Befrielsenansökan

590 505 GBP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 86 GBP

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (GBP)

Intyg av notarius publicus

30 26 GBP

Offentligt köpvittne

160 137 GBP

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 34 GBP

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 26 GBP

Annat

Fotostatkopia   0,50 GBP
Försändelse av det färdiga passet/ID kortet   7 GBP