Prislista

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (ej American Express). Valutakurserna 1€ = £0,90918 och 1€ = £0,88643 (visum).

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 71 GBP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 36 GBP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 31 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 GBP

 

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 473 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 427 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 582 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 445 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 509 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 373 GBP

Uppehållstillstånd för studier

450 409 GBP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 318 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 245 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 218 GBP