Prislista

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (ej American Express). Valutakurserna 1€ = 0,89873 och 1€ = £0,88505 (visum) 

Pass och identitetskort

Pass

140 126 GBP

Snabbpass

160 144 GBP

Tillfälligt pass

175 157 GBP

Identitetskort

90 81 GBP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 52 GBP

Schengenvisum

Schengenvisum 60 € 54 GBP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. 35 € 32 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 GBP

 

Uppehållstillstånd

Schengenvisum

60 54 GBP

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 31 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 422 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 377 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 539 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 359 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 494 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 315 GBP

Uppehållstillstånd för studier

360 324 GBP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 270 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 225 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 198 GBP

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 180 GBP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 135 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 90 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 72 GBP

Befrielsenansökan

480 431 GBP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 45 GBP

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 27 GBP

Offentligt köpvittne

160 144 GBP

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 36 GBP

Annat

Fotostatkopia   0,50 GBP
Försändelse av det färdiga passet/ID kortet   6,50 GBP