Prislista

Som betalningsmedel accepteras endast bank eller kreditkort (ej American Express). Valutakurserna 1€ = £0,89648 och
1€ = £0,91540(visum).

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 73 GBP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 37 GBP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 32 GBP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 € 0 GBP

 

Uppehållstillstånd

Omprövningsbegäran

170 152 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 466 GBP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 421 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 574 GBP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 439 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 502 GBP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 368 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 430 GBP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 314 GBP

Uppehållstillstånd för studier

450 403 GBP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 314 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 242 GBP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 215 GBP