Brexit och medborgare – med avtal

Utträdesavtalet innehåller också bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden. Det är meningen att utträdesavtalet ska träda i kraft omedelbart efter att Storbritannien och Nordirland lämnar EU. När utträdesavtalet träder i kraft inleds en övergångsperiod som räcker åtminstone till den 31 december 2020. Under övergångsperioden kan EU-medborgare och brittiska medborgare bland annat resa och vistas i EU och Storbritannien som tidigare.