Henkilö kadonnut ulkomailla

Kadonneeksi epäillyn tai epäillyn rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön huoltaja tai lähiomainen voi pyytää asian selvittämisessä edustuston apua, jos henkilö on esimerkiksi jäänyt palaamatta ulkomaanmatkalta tai hänen säännölliset yhteydenottonsa lähiomaisiin tai huoltajaan ovat yllättäen päättyneet.

Ulkomailla pysyvästi asuvan henkilön lähiomaisena käänny suoraan paikallisten viranomaisten puoleen henkilön löytämiseksi ja hänen olosuhteidensa selvittämiseksi.

Kadonneeksi epäillystä voi tehdä poliisille katoamisilmoituksen.

Hätätapauksissa virka-aikana voit ottaa yhteyttä Berliinin suurlähetystön vaihteeseen: puh. +49 305 050 30, klo 8.30-12.00 ja 12.30-16.15.

Hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella voit soittaa ulkoministeriön 24/7-päivystykseen: +358 9 1605 5555.