Suomen kielen opiskelu

Saksassa voi opiskella suomen kieltä useassa yliopistossa. Opetustarjonta vaihtelee yksittäisistä kielikursseista laajempiin ainekokonaisuuksiin. Näistä ainekokonaisuuksista fennistiikka on suomen kieleen keskittyvä yliopistollinen oppiaine, jossa tarkastellaan monipuolisesti kieltä, kirjallisuutta ja kulttuurin eri alueita. Opiskelijalle pyritään sujuvan kielitaidon lisäksi välittämään myös valmiudet tarkastella tieteellisesti oppiaineensa keskeisiä kysymyksiä. Fennistiikkaa voi opiskella Greifswaldin ja Kölnin yliopistoissa.

Fennougristiikan lähtökohta on suomalais-ugrilaisessa vertailevassa kielentutkimuksessa. Oppiaineessa opiskelija keskittyy yleensä kahteen suomensukuiseen kieleen sekä näitä kieliä puhuvien kansojen historiaan ja kulttuuriin. Fennougristiikka on laaja-alainen oppiaine, johon voi yhtenä osana sisällyttää suomen kielen ja kulttuurin opintoja. Fennougristiikkaa voi Saksassa opiskella Göttingenin, Hampurin ja Münchenin yliopistoissa.

Muita suomen kielen opetusta tarjoavia yliopistoja: Bielefeld, Düsseldorf, Humbolt-yliopisto Berliinissä, Johannes Gutenberg-yliopisto Mainzissa, Münster, Nürnberg-Erlangen, Paderborn, TU Darmstadt ja TU Dresden.

Suomen kieltä voi opiskella myös useissa kansanopistoissa ympäri maan

Lisää tietoa suomen opiskelusta Saksassa löytyy myös  Suomen Saksan-instituutin sivuilta.