Suomi-koulu

Saksassa on yli 20 Suomi-koulua. Ne ovat itsenäisiä yhdistyksiä tai yhteisöjä, jotka monilla paikkakunnilla toimivat hyvässä yhteistyössä paikallisten suomalaisseurakuntien kanssa. 

Suomi-koulu on tarkoitettu lähinnä lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista toinen on suomalainen ja Saksassa asuvien suomalaisperheiden lapsille. Koulun pyrkimyksenä on antaa täydentävää suomen kielen opetusta, joka auttaa syventämään ja vahvistamaan niitä kielellisiä valmiuksia, joille on luotu pohja kotona opitun suomen kielen avulla. Suomi-koulut toimivat monipuolisesti myös suomalaisen kulttuuriperinteen välittäjinä koulun lapsille, nuorille ja heidän perheenjäsenilleen.

Lisätietoja Suomi-kouluista löytyy täältä(Linkki toiselle web-sivustolle.)