Edustuston tehtävät

Bernissä sijaitseva Suomen suurlähetystö edustaa Suomen valtiota Sveitsissä ja Liechtensteinissa.

Suurlähetystön tehtävänä on valvoa Suomen poliittisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja ja edistää Suomen tuntemusta.

Suurlähetystön tehtävänä on tiedottaa ulkoasiainministeriölle Suomen kannalta merkittävistä asioista ja suorittaa muut ulkoasiainministeriön määräämät tehtävät.

Suurlähetystön tehtäviin kuuluu myös konsulipalvelulaissa säädettyjen konsulitehtävien hoitaminen.