Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset

Virkatodistukset tilataan Sveitsissä suoraan viranomaiselta, jonka toimialaan pyyntö kuuluu. Esimerkiksi syntymätodistus tilataan syntymäpaikkakunnan rekisteriviranomaiselta, avioliittotodistus sen paikkakunnan rekisteristä, missä avioliitto on solmittu, kuolintodistus siltä paikkakunnalta, missä henkilö on kuollut.

Tilauksen yhteydessä suoritetaan asiakirjaa koskeva maksu.

Väestötietovirastojen yhteystietoja voit hakea Sveitsin julkishallinnon ch.ch-verkkopalvelusta

Pesänselvittäjä tai asianajotoimisto, jolla on asianomaisen (kuten perillisen) valtakirja, voi tilata virkatodistuksen Sveitsin Pohjoismaiden ja Baltian -konsulaatista Tukholmasta:

Regional consular centre Nordic and Baltic Countries
c/o Embassy of Switzerland
Box 26143, 100 41 Stockholm
Sweden
puh. +46 8 676 79 00

Hakemusta tehtäessä tulee olla tiedossa henkilön viimeinen asuin­kunta Sveitsissä tai,  jos tällä on Sveitsin kansalaisuus, Sveitsin lain mukainen ”kotikunta” (”Heimatort”, ”Lieu d’origine”, ”Luogo d’origine”, ”place of origin”).

Pesänselvittäjä/asianajotoimisto voi tilata virkatodistuksen periaatteessa myös netin kautta, mikäli hänellä on perillisen valtakirja tai perusteltu pyyntö pesänselvitykseen liittyen. Kaikkien kanttoonien virastot eivät kuitenkaan lähetä todistuksia laskutus­ongel­mien vuoksi ulkomaille. Tilaus­lomak­e tulee täyt­tää netissä kyseisen kanttoonin virallisella kielellä; saksan-, ranskan- tai italian­kielellä. Tässä tapauksessa tulee myös valtakirjan, joka on ladattava lomak­keeseen, olla joko englannin-, saksan- ranskan- tai italiankielinen.

Eri kanttoonien väestö­tietovirastojen osoit­teita voi hakea viimeisen asuinkunnan tiedon perusteella verkko-osoitteesta https://www.ch.ch/en/ordering-civil-status-certificates/.

Osoitetiedot

Sveitsissä asuvan henkilön osoite- ja yhteystietoja voit etsiä helpoimmin paikallisesta sähköisestä puhelinluettelosta.

Viranomaisreittejä osoitetietoja pyydetään Sveitsissä siitä kunnasta, jossa henkilö on viimeisen tiedon mukaan asunut. Jotkut kunnat vaativat kuitenkin lyhyen perustelun, mihin tietoja tarvitaan.  Kuntien käytäntö vaihtelee huomattavasti  kanttoonin henkilösuojalain määräyksien mukaan. Osoitetieto on yleensä maksullinen.