Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

Virkatodistukset Sveitsistä

Syntymätodistus, vihkitodistus, isyydentunnustustodistus ja kuolintodistus tilataan Sveitsissä kansalaisuudesta riippumatta suoraan sen alueen viranomaiselta,  jossa henkilö on syntynyt/vihitty/kuollut. 

Sveitsin kansalaisten muut virkatodistukset tilataan Sveitsissä henkilön kotikunnan  (Heimatort, Lieu d’origine, Luogo d’origine, Place of origin) rekisteriviranomaiselta.

Jos henkilöllä ei ole Sveitsin kansalaisuutta, hänen virkatodistuksensa tilataan hänen viimeisimmän asuinpaikkakuntansa  (Wohnort, Domicile, Domicilio) rekisteriviranomaiselta. 

Pesänselvittäjä/asianajotoimisto voi tilata edellämainitut virkatodistukset/sukuselvityksen (Ausweis über den registrierten Familienstand, Certificat relatif à l'état de famille enregistré, Certificato di registrazione dello stato di famiglia , Certificat davart il stadi da famiglia registrà, Registered civil status document) suoraan, mikäli hänellä on perillisen valtakirja pesänselvitykseen liittyen. 

Tilauksen yhteydessä suoritetaan asiakirjaa koskeva maksu.

Eri kantonien väestö­tietovirastojen osoit­teita voi hakea henkilön viimeisen asuinkunnan/kotikunnan perusteella Sveitsin viranomaisten verkkopalvelusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (saksaksi). 

Virkatodistukset Suomesta

Todistukset Suomesta tilataan digi-ja väestötietovirastosta.(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Osoitetiedot

Sveitsissä asuvan henkilön osoite- ja yhteystietoja voit etsiä helpoimmin paikallisesta sähköisestä puhelinluettelosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Viranomaisreittejä osoitetietoja pyydetään Sveitsissä siitä kunnasta, jossa henkilö on viimeisen tiedon mukaan asunut. Jotkut kunnat vaativat kuitenkin lyhyen perustelun, mihin tietoja tarvitaan.  Kuntien käytäntö vaihtelee huomattavasti  kantonin henkilösuojalain määräyksien mukaan. Osoitetieto on yleensä maksullinen.

 

Kansalaisneuvonta(Linkki toiselle verkkosivustolle)