Suomi ja Sveitsi

Sveitsi on tunnustanut Suomen 11.1.1918. Diplomaattisuhteet solmittu 29.1.1926.