Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.

 

Ulkomailla syntyneen Suomen kansalaisen ensimmäinen passi

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen on rekisteröitävä Suomen väestörekisteriin ennen kuin hänelle voidaan myöntää passi. Rekisteröinti-ilmoitus tarvittavine liitteineen tehdään maistraattiin. Dokumentit voi myös toimittaa Suomen Bernin suurlähetystöön, josta ne postitetaan edelleen maistraatille.

Kun rekisteröinti-ilmoitus on tehty ja lapsi on saanut henkilötunnuksen, voidaan hänelle hakea passia. Lapsen on oltava paikalla passianomusta tehtäessä. Alaikäinen tarvitsee passihakemukseen lisäksi molempien huoltajien suostumuksen ja kopiot heidän passeistaan. Mikäli toinen huoltajista ei pääse paikalle anomaan passia lapselle, on hänen täytettävä Huoltajan suostumus -lomake ja liitettävä tähän kopio passistaan.