Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.

Alaikäinen tarvitsee passi/henkilökorttihakemukseen lisäksi

  • molempien huoltajien suostumuksen
  • kopiot heidän passeistaan/henkilökorteistaan.

Mikäli toinen huoltajista ei pääse paikalle anomaan passia lapselle, on hänen täytettävä Huoltajan suostumus -lomake ja liitettävä tähän kopio passistaan.

Huoltajan suostumus -lomake

Otathan huomioon, että passi tai henkilökortti voidaan myöntää lapselle vasta sitten, kun hänellä on henkilötunnus ja hänet on ilmoitettu väestötietojärjestelmään(Linkki toiselle verkkosivustolle)