Passin katoaminen tai anastus ulkomailla

Jos passisi katoaa tai se anastetaan

  1. Tee heti rikosilmoitus Suomi.fi-palvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.), jos mahdollista. Suomi.fi:ssä käytetään vahvaa sähköistä tunnistautumista. Ellei rikosilmoituksen tekeminen Suomi.fi-palvelussa ole mahdollista, tee rikos- tai katoamisilmoitus paikallisella poliisiasemalla ja toimita rikosilmoitus Suomen ulkomaanedustustoon. Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka ottavat ilmoituksia vastaan.

  2. Pyydä ilmoituksesta tai tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Tarvitset sitä myöhemmin, kun haet uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai jos kadonnutta passia käytetään väärin. Suomen viranomaiset eivät tee virallisia passien katoamisilmoituksia puhelimitse saatujen ilmoitusten perusteella.

  3. Hae uutta passia minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä. Etsi lähin edustusto finlandabroad.fi-sivustolta. Jos Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny toisen EU-maan puoleen(Linkki toiselle web-sivustolle.) hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten.

Entä jos kadonnut tai anastettu passisi löydetään

Jos passisi löytyy myöhemmin, paikallinen viranomainen toimittaa ne yleensä Suomen edustustolle. Edustusto lähettää löytyneet asiakirjat Suomeen asiakirjat myöntäneelle viranomaiselle tai niiden haltijan asuinpaikkakunnan poliisille tai peruuttaa ne.

Kun passi on ilmoitettu anastetuksi tai kadonneeksi Suomen viranomaisille, sitä ei voi ottaa enää uudelleen käyttöön. 

Jos passi katoaa lomamatkalla Sveitsissä ja henkilöllä on jo varattu matka takaisin kotimaahan, niin lentoyhtiöstä riippuen voi paluulennolle pääsy olla mahdollista rikosilmoituksella ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella esim. ajokortilla tai passikopiolla. Erityistilanteesta tulisi kuitenkin aina olla yhteydessä ja ilmoittaa etukäteen suoraan lentoyhtiöön.