Valmiussuunnittelu, Sveitsi, Suomen suurlähetystö, Bern

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Vältä tarpeetonta liikkumista kodin/ työpaikan/koulun/tms. ulkopuolella.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Evakuointi toteteutetaan vain, jos se on teknisesti mahdollista eikä liikkuminen olennaisesti lisää riskiä verrattuna paikallaan pysymiseen. Noudata maan sisäisissä ja naapurimaihin evakuoinneissa pääsääntöisesti paikallisviranomaisten ohjeita. Jos suurlähetystö antaisi ohjeen evakuoitumisesta kotimaahan, seuraa ulkoministeriön matkustustiedotetta ja suurlähetystön ohjeita. Henkilö voidaan evakuoida ja kotiuttaa vain hänen omalla suostumuksellaan. Evakuoinnin yhteydessä edustusto voi järjestää kuljetuksia, odotustilan evakuointia varten tai avustaa muilla mahdollisilla tavoilla. Jos olet tehnyt matkustusilmoituksen ja poistut maasta omatoimisesti, muista poistaa tietosi matkustusilmoitusjärjestelmästä.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Kriisialueen käsittäessä vain osan valtion pinta-alasta ja/tai arvioitaessa kriisin keston olevan melko lyhytaikaisen, on yksi vaihtoehto evakuoitua maan sisällä turvalliseksi katsotulle alueella. Toisinaan siirtyminen maan sisällä turvallisemmalle alueelle saattaa olla vaarallista. Tällöin tai kriisialueen käsittäessä koko maan, voidaan evakuoitua turvalliseksi arvioituun naapurimaahan.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.

Yhteystiedot kriisitilanteessa

Yleinen hätänumero

112

Pelastusviranomaiset

Poliisi / Polis
Lyhytvalinta
Palokunta / Brandkår
Lyhytvalinta
Ambulanssi / Ambulans
Lyhytvalinta

Muut

Myrkytyskeskus / Giftinformationscentralen
Puhelin
 • +41 44 251 5151 (Toxikologisches Informationszentrum Tox Info Schweiz (bei Vergiftungen))
Lyhytvalinta
Kriisipuhelin / Kristelefon / Dargebotene Hand
Lyhytvalinta
 • 143 (0,20 CHF per keskustelu / per samtal)
Kriisipuhelin lapsille ja nuorille / Barn-och ungdomskristelefon
Lyhytvalinta
 • 147 (Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche (Pro Juventute))
REGA pelastushelikopteri / räddningshelikopter
Lyhytvalinta