13.5.2024

Sveitsi: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Sää- ja tieliikennetiedot sekä lumivyöry- ja maanvyöryriski huomioitava.

Ajankohtaista

Sveitsi on poistanut kaikki koronarajoitukset keväällä 2022. Ajankohtaiset tiedot löytyvät Sveitsin terveysviranomaisen sivulta: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tarvittaessa oman tilanteensa voi tarkistaa Sveitsin maahantuloviranomaisten ylläpitämästä palvelusta: https://travelcheck.admin.ch/home(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Matkatoimiston järjestämällä matkalla olevaa avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.

Konsulipalvelulaki(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suosittelemme aina matkavakuutuksen ottamista. Tarkista ennen matkaasi matkavakuutuksesi kattavuus ja voimassaolo erityisesti jos sinulla on jokin sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, Sairastuneen tai vainajan kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Tee matkustusilmoitus osoitteessa https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Sveitsi on hyvin turvallinen matkailumaa. Matkailijoiden kannattaa seurata paikallisia tiedotusvälineitä etenkin odotettavissa olevan sään ja tieliikenteen suhteen. Matkailijoiden on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä eri tilanteissa.

Sveitsin viranomaisten vaaratilannesovellus on ladattavissa älylaitteisiin:
https://www.alert.swiss/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Varo taskuvarkaita suuremmissa kaupungeissa ja suurten tapahtumien yhteydessä. Taskuvarkaita voi liikkua muun muassa ostoskaduilla ja julkisissa liikennevälineissä. Pidä silmällä matkatavaroitasi junissa.

Hätänumerot:
Yleinen hätänumero 112
Poliisi 117
Palokunta 118
Ambulanssi 144

Rikollisuus

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Sveitsissä on erinomainen, koko maan kattava julkisen liikenteen verkosto. Lippuja voi ostaa sivustolta www.sbb.ch

Omalla autolla liikkuessasi huolehdi, että riittävät autovakuutukset ovat voimassa. Maksa sakkoseuraamusten välttämiseksi moottoritiemaksu (vignette) rajalla heti maahan saavuttaessa.

Sveitsin moottoriteillä on paljon liikennettä ja ruuhkia esiintyy. Pidä valtateillä riittävä turvaväli, erityisesti huonon näkyvyyden (ajoittain sankkaa sumua) vallitessa. Pienemmillä teillä rankkasateet saattavat aiheuttaa katkoksia tieyhteyksissä eri puolilla maata. Vuoristossa maanvyörymät ja talvella lumivyörymät voivat haitata tieliikennettä. Osa vuoristoteistä on suljettuna talvisaikaan.

Autoilijoille hyödyllistä tietoa saa muun muassa osoitteesta https://www.tcs.ch/.

Hätätapauksissa tulee ensisijaisesti kääntyä paikallisen poliisin puoleen.

Luonnonolot

Laskettelijoiden ja hiihto- ja luontomatkailijoiden on ehdottomasti noudatettava viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta (saks. Lawinengefahr, ransk. Danger d’avalanche, ital. Pericolo valanghe). Lumivyöryriskiä arvioidaan asteikolla 1–5, joista 5 on korkein riskitaso. Lumivyöryjä voi tapahtua myös alhaisen riskin aikaan. Lähes kaikki lumivyöryt tapahtuvat merkittyjen rinteiden ulkopuolella.

Perehdy matkustajavakuutuksen ehtoihin ennen matkalle lähtöä. Useat vakuutukset eivät kata merkittyjen rinteiden ulkopuolella tapahtuvia vahinkoja. Sivustolla http://www.slf.ch/(Linkki toiselle web-sivustolle.) tiedotetaan kattavasti ja asiantuntevasti vallitsevasta lumitilanteesta ja lumivyöryriskeistä. Osa sivuston tiedoista on luettavissa myös englanniksi.

Sivustoilla http://www.meteoschweiz.admin.ch(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja http://www.srf.ch/meteo(Linkki toiselle web-sivustolle.) tiedotetaan Sveitsin sääoloista yleisesti. Vaihtelevat sääolot saattavat aiheuttaa etenkin vuoristossa katkoksia tieliikenneyhteyksissä. Vuodenajan mukaan rankat vesi- tai lumisateet sekä voimakas tuuli voivat aiheuttaa äkillisiä tulvia, lumi- ja maanvyörymiä sekä kaataa puita. Sateinen ja lauha sää voi aiheuttaa alavien maiden jokivarsilla äkillisiä tulvia myös talvisaikaan.

Terveys

Paras turva matkalla on kattava matkavakuutus. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. Tällä Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella sekä Sveitsissä matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

Tilannetietoja mahdollisista tartuntataudeista löydät esimerkiksi Sveitsin terveysministeriön sivuilta: http://www.bag.admin.ch/influenza.

Etenkin Sveitsin pohjoisosissa esiintyy borreliaa kantavia punkkeja. Riskialueiden kartta ja muuta punkkitietoa löytyy osoitteesta http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html.

Maahantulosäännökset

Ota passi tai henkilökortti mukaan matkalle.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Lue lisää Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista osoitteessa https://um.fi/passi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].