Markkinamahdollisuudet Sveitsissä 

Sveitsissä on kysyntää suomalaisosaamiselle 

Sveitsi on ostovoimainen ja pääomarikas talousmahti, joka korkeasta kustannustasosta huolimatta on säilyttänyt paikkansa kv. innovaatio- ja kilpailukykyvertailujen johtavana maana. Inflaatio Sveitsissä on tällä hetkellä 1,5 prosenttia ja työttömyysaste 2 prosenttia, mikä on huomattavasti alhaisempi kuin muissa EU:n naapurimaissa. Talouskasvu (BKT) oli vuonna 2022 2,6 prosenttia ja ennuste vuodelle 2023 on 1,3 prosenttia. 

Sveitsi on pandemian jälkeenkin Suomen talousintressien edistämisen kannalta runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tarjoava maa. Digitaalisten palvelujen käytön lisääntyminen pandemian aikana, myös etätyön yhteydessä, on osoittanut digitalisaation mahdollisuudet ja edut sekä johtanut uuden digitaalisen talouden kehittymiseen. Suomen tulisi panostaa enemmän kanssakäymiseen Sveitsin kanssa niin tuotteiden ja palveluiden viennin, investointien kuin matkailunkin edistämisessä sekä innovaatioyhteistyössä. 

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Sveitsin markkinatilanteesta. 
Maa-analyysi: Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.)  

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi: 

Edustuston raportit (Country Outlook)