Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä edustustossa

Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä voi olla selostus asiakirjan sisällöstä sellaisenaan tai osittain taikka ote asiakirjasta. Todistus koskee vain asiakirjan sisältöä. Sen sijaan todistusta asiakirjan muodon oikeellisuudesta tai sen pätevyydestä ei ole mahdollista antaa.

Suurlähetystö myöntää todistuksen asiakirjan sisällöstä harkintansa mukaan. Todistukset ovat pääasiallisesti maksullisia (Palveluhinnasto).

Avioitumistietojen ilmoittamislomake

Jokaisella valtiolla on omat vaatimuksensa siitä, mitä asiakirjoja vaaditaan avioliiton solmimiseen kyseisessä valtiossa. Avioliiton esteiden tutkinta tehdään siinä maassa, jossa teidät vihitään. Kun olet menossa naimisiin Thaimaassa, selvitä avioliiton solmimista varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä (District office).

Yleensä sinun sekä puolisosi on todistettava, että kummallakaan ei ole voimassa olevaa avioliittoa. Voit pyytää todistuksen, että sinulla on Suomen lain mukainen oikeus solmia kyseinen avioliitto ulkomailla joko Digi- ja väestötietovirastolta https://dvv.fi/todistus-suomen-lain-mukaisesta-oikeudesta-menna-avioliittoon-ulkomailla(Linkki toiselle web-sivustolle.) tai omalta seurakunnalta Suomessa.

Todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomailla tulee olla monikielinen, allekirjoitettu ja alkuperäinen. Todistus on voimassa 4 kk. Koska Thaimaa ei ole Haagin yleissopimuksen jäsenmaa, Thaimaassa käytettävä esteettömyystodistus on laillistettava ensin Suomen ulkoministeriössä ja sen jälkeen Thaimaan suurlähetystössä Helsingissä, jotta asiakirja tulee päteväksi käyttää Thaimaan viranomaisessa. Suomen suurlähetystö Bangkokissa ei ole toimivaltainen viranomainen laillistamaan suomalaisten viranomaisten myöntämiä asiakirjoja.

Mikäli Thaimaan viranomaiset edellyttävät laillistetun todistuksen liitteeksi lähetystössä laadittua asiakirjaa, tulee sinun varata aika lähetystölle nk. avioitumistietolomakkeen täyttöä ja allekirjoituksen vahvistamista varten. Asioidessasi lähetystöllä ota mukaan alkuperäinen todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta mennä avioliittoon ulkomailla ja passi.

Mikäli Thaimaan viranomaiset edellyttävät asiakirjojen käännättämistä thainkielelle, olkaa yhteydessä Thaimaan ulkoministeriöön tarkemman ohjeistuksen saamiseksi.

Huomioithan, että suomenkansalaiset ovat velvollisia ilmoittamaan avioitumisesta ulkomailla Digi- ja väestötietovirastolle. Thaimaan viranomaisen myöntämä avioliittotodistus tulee käännättää englanniksi (mikäli alkuperäinen on thainkielinen) ja laillistaa, alkuperäinen todistus sekä käännös, ensin Thaimaan ulkoministeriössä ja sen jälkeen Suomen suurlähetystössä Bangkokissa.

Tulotodistus

Suurlähetystö voi antaa todistuksen henkilön tuloista luotettavan ja ajankohtaisen palkka- tai eläkevakuutusyhtiön antaman tulotodistuksen perusteella. Käytännössä todistuksen tulee olla alkuperäinen ja allekirjoitettu. Suurlähetystöllä ei ole mahdollisuutta tarkistaa todistuksen antajalta tulojen paikkansapitävyyttä tai hänen oikeuttaan antaa tämän laatuisia todistuksia.

Thaimaan oleskeluviisumia haettaessa henkilö vastaa aina itse antamistaan tiedoista toimivaltaiselle viranomaiselle.

Todistus asiaintilasta

Todistusta ei anneta asiantilan oikeudellisesta pätevyydestä tai esimerkiksi oikeudellisesta merkityksestä.

Suurlähetystö laatii tarvittaessa todistuksen uuden passin myöntämisestä, jolloin todistetaan, että henkilö on passiin tehdyn merkinnän perusteella passin myöntämishetkellä ollut Suomen kansalainen. Todistus on maksuton.

Suurlähetystöltä pyydetään usein todistusta tosiasiallisista olosuhteista, joista asemamaan viranomainen on soveliain antamaan todistuksen. Käänny toimivaltaisen viranomaisen puoleen esimerkiksi asuinpaikkatodistuksen hankkimiseksi Thaimaan maahanmuuttovirastolle.