Isyyden vahvistaminen

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. 

Päätöksenä pidetään tuomioistuimen ja muun viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä, jos lapsen ja miehen välistä suhdetta pidetään tällaisen toimenpiteen seurauksena isyyssuhteena siinä valtiossa, jossa rekisteröinti tai muu toimenpide on suoritettu.

Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko isyydestä vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa.

Isyyden vahvistaminen Thaimaassa

Ota yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin: District Office (Amphoe) ja Juvenile and Family Court Thaimaassa.

Suomen viranomaisia varten tarvitset avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen syntymätodistuksen englanniksi käännettynä sekä, jos lapsen isä on myös huoltaja, huoltajuus- ja isyydentunnustamistodistuksen (isyyden vahvistamispäätös). Laillista alkuperäiset asiakirjat sekä näiden englanninkieliset käännökset Thaimaan ulkoministeriössä ja tämän jälkeen Suomen suurlähetystössä Bangkokissa, jotta asiakirjat ovat oikeudellisesti päteviä Suomessa. Katso tarkemmat ohjeet laillistamisesta(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Tee ilmoitus ulkomailla syntyneestä lapsesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) toimivaltaiselle viranomaiselle digi- ja väestötietovirastolle.