Virkatodistus- ja osoitetiedustelut Thaimaassa

Thaimaassa ei ole keskitettyä valtakunnallista väestötietorekisterijärjestelmää eikä erillistä ulkomaalaisten rekisteriä. Henkilö- ja osoiterekisteröinti tapahtuu alueittain (district). Kutakin asiakokonaisuutta varten on aluetoimistossa omat rekisterinsä, joista asianomaisia tietoja voidaan pyytää.

Tulosta estekirje (PDF, 106 kB) (avautuu uuteen ikkunaan)

Viranomaiset voivat antaa henkilö- ja osoitetietoja lähtökohtaisesti vain asianosaisille. Joissain tapauksissa rekisterissä olevien tietojen luovuttaminen saattaa edellyttää oikeuden päätöstä.

Sukuselvitystä tai virkatodistusta vastaavaa todistusta tai vastaavia tietoja ei ole Thaimaassa käytännössä saatavissa, koska maassa ei ole keskitettyä valtakunnallista väestötietorekisterijärjestelmää, eikä ulkomaalaisilla ole rekisteröintivelvollisuutta.

Thaimaassa on useita kymmeniä maakuntia, joiden toimipiiriin kuuluu satoja sisäministeriön alaisuudessa toimivia aluetoimistoja (District Office). Nämä aluetoimistot vastaavat oman alueensa henkilöiden tietojen rekisteröinnistä.

Jokaiselle asiakokonaisuudelle (kuten avioliitto, avioero, asuinpaikka) on aluetoimistossa omat rekisterinsä, joista pyydettäessä ja tietojen löytyessä voidaan antaa erilliset todistukset. Aluetoimistot saattavat rekisteröidä tietoja toisistaan poikkeavalla tavalla, ja todistusten saanti voi vaihdella toimistoittain.

Ulkomaalaisella ei ole velvoitetta rekisteröityä paikalliseen aluetoimistoon. Haluttaessa ulkomaalainen voidaan merkitä ns. talonkirjaan (House Registration Book eli Tabien Baan thaikielellä). Rekisteröinnistä ulkomaalainen saa itselleen niin kutsutun keltaisen kirjan (Yellow Book). Se sisältää nimi-, syntymäaika-, kansalaisuus- ja osoitetiedot.