Hur ansöker man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland (Länk till en annan webbplats.)i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

Visumanhållan ska lämnas in personligen till beskickningen eller viseringscentret. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax.

För visumanhållan behöver du

 1. En ifylld och undertecknad ansökningsblankett
  Ansökningsblankett(Länk till en annan webbplats.)
 2. Ett fotografi
  Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs fotoanvisningar(Länk till en annan webbplats.).
 3. Ditt pass
  Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren.
 4. Reseförsäkring
  Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.
 5. Bilagor
  Bilagorna varierar beroende på land. Ta reda på vilka bilagor du behöver vid Finlands beskickning eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till. Beskickningen kan be dig bifoga olika dokument som visar syftet med din vistelse, förutsättningarna och vistelsens längd. Det kan till exempel handla om resebiljetter, bekräftade hotellbokningar, en privat inbjudan eller en officiell inbjudan.

  Inbjudan är ett fritt formulerat dokument där det ska framgå vem eller vilket företag det är som inbjuder inklusive deras kontaktuppgifter, samt uppgifter om den som inbjuds, d.v.s. namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd.

  Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att nämna vilket förhållande som råder mellan den som inbjuder och den inbjudna, exempelvis vän, släkting, äkta hälft. Inbjudan garanterar inte att man beviljas visum. Den inbjudande personens förmögenhet kan beaktas om hen fyller i formuläret för åtagandeförklaring och bifogar behövliga bilagor om sin förmögenhet till förklaringen.

  Den sökande kan också  bes om andra utredningar, t.ex. resans rutt, transportmedel, återresa och dokument rörande inkomster, förmögenhet och arbetsplats.

  Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 50 euro per resdag.
 6. Föräldrarnas samtycke om resenären är ett minderårigt barn
  Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.
 7. Intervju
  Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

Behandlingstid för visum

Lämna in din visumanhållan till en finländsk beskickning eller ett viseringscenter minst 15 dagar före din resa. Ansökningar kan lämnas in högst sex (6) månader innan den planerade resan.

Handläggningen av en visumansökan kan ta längre tid i sådana fall där det behövs tilläggsutredningar, såsom samråd med andra medlemsstaters centrala myndigheter.

 

 

Ansökan av Schengen visum i Israel och Palestinska Området

Schengen visum måste ansökas om vid Finlands Ambassad i Tel Aviv, Israel. Lämna in din ansökan i egen person senast 15 dagar innan din planerade resa. Ansökan kan inlämnas under ambassadens öppethållningstider. Du behöver boka en separat tid för det, tel: +972 3 745 6600.

I det Palestinska Området kan visumansökan inlämnas vid Finlands Förbindelsekontor i Ramallah. Lämna in din ansökan i egen person minst 21 dagar innan din planerade resa. Visum ansökan kan inlämnas endast på en förbokad tid.

Allmänna krav för alla visum ansökare i Israel och det Palestinska Området

 • Ansökan måste inlämnas i egen person vid Ambassaden.
 • Blanketten ”Ansökan om visering” omsorgsfullt ifylld, daterad och underskriven av den sökande. Ansökningsblanketten finns att fås på Ambassaden. Blanketten är gratis.
 • Ett färgfoto (inte äldre än 6 månader, fotostorlek 36x47 mm, ansiktsstorlek 32x36 mm, ljusgrå bakgrund). Mer detaljerad information om passfoton hittas på finska polisens webbsida www.police.fi/en(Länk till en annan webbplats.).
 • En ej återbetalningsbar avgift på 80 euro, betalas enbart i Shekel när ansökan inlämnas.
 • Ett resedokument (som är i kraft minst nittio dagar efter utresedatumet ur Schengen området.)
 • Ett giltigt israeliskt uppehållstillstånd (i kraft minst 3 månader efter utresedatumet ur Schengen området) om den sökande som utländsk medborgare i Israel har visumplikt.
 • Inresevisum av de israeliska myndigheterna (som är i kraft minst 60 dagar efter utresedatumet ur Schengen området)
 • Preliminär flygreservation (inte en betald flygbiljett). Bevis på att returbiljetten är betald måste uppvisas vid avhämtning av utfärdat visum.
 • Bevis på sökandens personliga betalningsförmåga under resan.
 • Din reseförsäkring måste vara i kraft under hela tiden det ansökta visumet är giltigt och täcka hela Schengen området. Minimum täckning för försäkringsbrevet är 30,000 Euro och försäkringen måste täcka utgifter för plötslig sjukdom och olycka (också patientens hemsändning) och utgifter för hemsändning i dödsfall. En reseförsäkring behöver inte presenteras med ansökan, men måste uppvisas vid avhämtning av det utfärdade visumet.

De nödvändiga dokumenten för varje särskild visumtyp

Privatbesök                                                                                                                                                                                        

 • Ett fritt formulerat inbjudningsbrev, som påvisar värdens/värdinnans och gästens person- och kontaktuppgifter (namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-mail), syfte, längd och tid för resan, uppgifter om logi, adress och bevis på relation mellan värd och gäst. Inbjudningsbrevet måste underskrivas och dateras.
 • Bevis på sökandens betalningsförmåga under resan och vem som betalar för resan.
 • Andra stödjande dokument vid begäran (t.ex. bevis på yrke, arbetsplats, betalningsförmåga).

Turism

 • Reseplan.
 • Hotellreservation.
 • Bevis på yrke/arbetsplats och tjänstledighet från arbetsgivaren.
 • Bevis på sökandens betalningsförmåga (bankutdrag från de 3 senaste månaderna).

Arbetsresa/konferens

 • Inbjudningsbrevet i original från bolaget/organisationen. Inbjudningsbrevet måste påvisa värdens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, email, adress), syfte och datum för besöket.
 • En skriftlig bekräftelse från bolaget/organisationen över resan och syftet med den.
 • Vid behov kan ambassaden be om vidare tydliggörande (t.ex. arbets/handelsregister utdrag, bevis på betalningsförmåga).

Familjemedlem till EU/ETA medborgare

Familjemedlemmar till EU/ETA medborgare är befriade från att betala visumavgiften och skyldigheten att uppvisa reseförsäkring vid ansökan. Dock, rekommenderas det att resanden har en giltig reseförsäkring. I enlighet med paragraf 37 av utlänningslagen är en finsk medborgares familjemedlemmar:

 • En make/maka till en EU/ETA medborgare bosatt i Finland.
 • Ett ogift barn under 18 års ålder vars förälder eller förmyndare är en EU/ETA medborgare bosatt i Finland.
 • Om personen som bor i Finland är minderårig, är hens andra förälder eller förmyndare familjemedlem (bevis på vårdnad).
 • Partner i partnerskap om det är registrerat nationellt.