Nyheter om coronaläget i Israel

Nyheter om coronaläget i Israel

Coronabegränsningarna i Israel har avsevärt lättats tack vare den förbättrade smittsituationen och den höga vaccineringsgraden . Att lämna landet eller anlända till landet görs fortfarande med intyg. Ett negativt COVID-19 test krävs från alla personer som anländer till landet och karantän i 10-14 dagar i speciellt utsedda karantänboenden. Regler och förordningar kan ändras med kort varsel.

Inresebestämmelser

Israel begränsar fortfarande ankomsten av utlänningar till landet. I specialfall, däribland arbetsresor, ska den som reser till Israel vara i kontakt med Israels ambassad i sitt avgångsland och höra sig för om eventuellt inreselov.

Turistvisum förlängs inte automatiskt trots coronasituationen. Resenären måste lämna landet innan visumet går ut. Eventuellt specialtillstånd för att förlänga visum ska anhållas om personligen av israeliska inrikesministeriet (Population Administration Office).

Mer information:

Rörelsefrihet

Rörligheten begränsas inte. Kollektivtrafiken fungerar. Sammankomster begränsas till högst 100 personer utomhus och 20 personer inomhus. Användning av munskydd på offentliga platser inomhus är fortfarande obligatorisk och ett två meters säkerhetsavstånd ska hållas. Munskydd är inte längre obligatoriskt utomhus.

Det är inte tillåtet att resa genom Israel. Att anlända till landet eller lämna landet görs fortfarande med intyg. Detta gäller inte de utlänningar eller resenärer som lämnar landet och har ett israeliskt vaccineringsintyg eller intyg över tillfrisknande.

Civiltrafiken mellan Israel och Palestinska området kan fortfarande begränsas och kontrollstationernas öppettider kan variera.

De lokala begränsningarna för rörelsefrihet kan ändras snabbt. Följ regelbundet med de lokala nyhetsbulletinerna samt medierna.

Mer information (på engelska):

Hälsovård

Munskydd är obligatoriska på allmänna platser inomhus. Feberscreening görs inte mera.

Israeliska hälsovårdsministeriet har utvecklat corona-appen ”HaMagen” som meddelar sin användare om hen har blivit utsatt för coronasmittorisk. Appen jämför användarens lokaliseringsuppgifter med hälsovårdsministeriets databas om coronasmittade. Appan kan laddas ner på hebreiska, arabiska, engelska, ryska och amhara.

Myndigheternas råd till den som insjuknar är att stanna hemma. Om symptomen är allvarliga ska man kontakta hälsovårdsministeriet på telefonnummer 101. Alla som har feber över 38 grader och symptom på luftvägsinfektioner (andnöd eller hosta) ska stanna hemma tills de har varit feberfria i 2 dagar, oberoende av deras eventuella behov av coronatest.

Coronainformation ger också Israels hälsovårdsmyndighet på numret 5400 (på hebreiska) och 08 624 1010 (på engelska).

Mer information (på engelska):

Tjänster

Köpcentrum, butiker och torg samt muséer och bibliotek är öppna för alla, inom ramen för sammankomstbegränsningarna.

Till de som fått andra vaccinsprutan samt de medborgare som tillfrisknat från Corona beviljas ett digitalt bevis, vilket ger inträde till bl.a. gym, biografer, kultur- och sportevenemang, hotell, restauranger och gudstjänstlokaler.

Myndigheter betjänar inom ramen för begränsningarna. Restauranger och kaféer är öppna för vaccinerade kunder, som har vaccineringsintyg eller intyg över tillfrisknande från Israels hälsovårdsministerium. Skolor har övergått till närundervisning. Kollektivtrafiken fungerar.

Mera information (på engelska):

Sanktioner för brott mot restriktionerna

Munskydd är fortfarande obligatoriska på allmänna platser och i kollektivtrafiken. Det gäller inte barn under 7 år. Om man bryter mot bestämmelsen kan man bli bestraffad med böter.

Mer information( på engelska):

Beskickningens kundbetjäning

Ambassadens kundbetjäning är öppen. Vi tar emot passansökningar, befolkningsregisteranmälningar och notarieanmälningar. Uppehållstillstånds- och visumansökningar tar vi emot med viss begränsan. Ta kontakt först med ambassaden i dessa ärenden per telefon eller e-post.

Vår kundbetjäning är öppen med tidsbeställning. 

Gå till tidsbokningen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

När du anländer till ambassaden ber vi dig iaktta de bestämmelser och rörlighetsbegränsningar som råder för tillfället i Israel.

  • Kunderna ska tvätta eller desinficera sina händer när de kommer till konsulatet och när de går därifrån
  • Användning av skyddsmask är obligatorisk
  • Klockslagen för när kunderna kommer och går antecknas i en gästbok

Vi betjänar per telefon från måndag till fredag mellan 9-12. 

På grund av Coronasituationen kan leverans- och behandlingstider vara längre än normalt.

I nödfall utanför tjänstetid ring UM:s jour: +358 9 160 55555.

E-post: [email protected] (Öppnar nytt fönster), tidsbeställning [email protected] (Öppnar nytt fönster)

Facebook: Finnish Embassy Tel Aviv(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Twitter: @FinIsrael(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ambassadens webbplats (Öppnar nytt fönster)

Mer information:

Reseanmälan

Vi påminner alla resenärer samt dem som redan befinner sig i landet att göra en reseanmälan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om du redan har gjort en reseanmälan men din vistelse förlängs ska du rätta till hemresedatumet i din anmälan. Då vet vi att du ännu befinner dig i landet och kan kommunicera med dig, bland annat skicka dig information. Om du har registrerat dig i tjänsten kan du ändra din anmälan själv. Om du inte har registrerat dig gör du en ny reseanmälan.

Om du lämnade hemresedatumet i din anmälan öppet, eller om du reser hem till Finland tidigare än beräknat bör du ta bort din anmälan. Det kan du göra själv om du har registrerat dig, annars kan du skicka mail till [email protected] och be att få det gjort. Vänligen notera att tjänsten för förändring och radering av reseanmälningar tidvis är överbelastad.