Rekisteröidystä parisuhteesta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja rekisteröit parisuhteesi ulkomailla, ilmoita siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähetä ilmoitus Suomen kansalaisen ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten.

Liitä mukaan alkuperäinen todistus parisuhteen rekisteröinnistä tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Rekisteröidystä parisuhteesta ilmoittaminen Britanniassa

Suomen kansalaisen tulisi ilmoittaa Isossa-Britanniassa rekisteröidystä parisuhteesta Suomen väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksikköön (Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirasto, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön. Voit myös postittaa lomakkeen liitteinen oman viimeisen kotikunnan Digi- ja väestötietovirastolle. 

Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi Digi- ja väestötietovirasto palauttaa asiakirjan. Digi- ja väestötietovirastoon on tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys,  jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa.

Ilmoituskaavake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja molempien puolisoiden tulee se allekirjoittaa. Mikäli puolison sukunimi muuttuu vihkimisen jälkeen, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös oheisella ilmoituskaavakkeella. Lisätietoja parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tapahtuneesta sukunimenmuutoksesta saat Digi- ja väestötietovirastosta.