Rekisteröidystä parisuhteesta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja rekisteröit parisuhteesi ulkomailla, ilmoita siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähetä ilmoitus Suomen kansalaisen ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan). Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Liitä mukaan alkuperäinen todistus parisuhteen rekisteröinnistä tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Rekisteröidystä parisuhteesta ilmoittaminen Britanniassa

Suomen kansalaisen tulisi ilmoittaa Britanniassa rekisteröidystä parisuhteesta Suomen väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

1. Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituslomake. Löydät ilmoituslomakkeen Digi- ja väestötietoviraston sivuilta: Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

2. Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama todistus parisuhteen rekisteröinnistä. Britannian todistus parisuhteen rekisteröinnistä tulee olla laillistettu Apostille-todistuksella. Ohjeet Apostille-todistuksen hankkimiseen löydät täältä: Get your document legalised(Linkki toiselle web-sivustolle.)

3. Valokopiot puolisoiden passeista.

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 HELSINKI). Jos kotikunta on Ahvenanmaalla, osoite on: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 MARIEHAMN. Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön toimitetun rekisteröinnin välittämisestä Digi- ja väestötietovirastoon edustusto perii Ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisen maksun (45 euroa).

Jos toimitat DVV:lle alkuperäisiä asiakirjoja, ne palautetaan sinulle omalla vastuullasi tavallisena postina (ei kirjattuna kirjeenä).

Ilmoituslomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja molempien puolisoiden tulee se allekirjoittaa. Mikäli puolison sukunimi muuttuu rekisteröinnin yhteydessä, ilmoitetaan nimenmuutoksesta myös samalla ilmoituslomakkeella. Lisätietoja parisuhteen rekisteröinnin yhteydessä tapahtuneesta sukunimenmuutoksesta saat Digi-ja väestötietovirastosta(Linkki toiselle web-sivustolle.).