Virkatodistus- ja osoitetiedustelut 

Isossa-Britanniassa ei ole keskitettyä henkilö- tai osoitetietojärjestelmää.

Sukuselvitykset Isossa-Britanniassa

Isosta-Britanniasta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla. Tulosta estekirje (pdf, 107 Kb)

Paikallinen rekisteriviranomainen voi löytää henkilöä koskevia tietoja ainoastaan jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, rekisteritapahtumasta ja sen ajankohdasta. Tällöin rekisteritapahtumasta on tilattavissa todistuksen virallinen kopio eli esimerkiksi syntymätodistus. Henkilön rekisteritiedot eivät ole kuitenkaan linkitettävissä keskenään.

Syntymä-, vihki- ja kuolintodistuksia voi tilata joko suoraan internet-sivujen kautta tai postitse, joissain tapauksissa myös puhelimitse. Tilaus postikuluineen maksetaan yleensä kortilla tilattaessa.

Paikallinen rekisteriviranomainen (Local Register Office) rekisteröi vain syntymät (myös adoptiot), avioliitot ja kuolemat. Keskusviranomaisena Englannissa ja Walesissa toimii General Register Office (GRO), joka ylläpitää kansallista arkistoa kaikista syntymistä, avioliitoista ja kuolemista vuodesta 1837 lähtien.

Skotlannissa keskusviranomaisena toimii National Records of Scotland. Tilausohjeet englanniksi - How to Order a Certificate (Also Known as an Official Extract)

Pohjois-Irlannissa keskusviranomainen on General Register Office for Northern Ireland, josta voi tilata esimerkiksi syntymä- ja kuolintodistuksia vuodesta 1864 lähtien. Tilausohjeet englanniksi - Ordering life event certificates

Katso myös elossaolotodistus

Suomalainen virkatodistus

Suomalaisen virkatodistuksen (otteen väestötietojärjestelmästä) voit tilata Maistraattien verkkopalvelusta

Osoitetiedustelut Isossa-Britanniassa

Britanniassa ei ole keskitettyä osoitetietojärjestelmää. Ison-Britannian osoitehakuja voi tehdä esimerkiksi 192.com -verkkosivustolla, joka on julkinen osoite- ja henkilöhakupalvelu. Tämä ja vastaavat palvelut perustuvat mm. Britannian vaalirekisteriin (electoral roll), eivätkä ne ole täysin kattavia tai ajan tasalla olevia rekistereitä. Mitä enemmän tietoja etsittävästä henkilöstä ja osoitteesta on saatavilla, sitä parempia ja luotettavampia hakutulokset ovat. Palveluiden käyttö vaatii rekisteröitymistä, ja useimmat hakutoiminnot ovat maksullisia. Palveluihin voi rekisteröityä yrityksenä tai yksityishenkilönä.

Britannian osoite- ja postinumeroiden oikeinkirjoituksen voit helpoiten tarkistaa Royal Mailin sivuilta. 

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.
Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)