Avioerosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos olet Suomen kansalainen ja eroat ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Lähtökohtaisesti kaikki vieraassa valtiossa annetut avioeropäätökset tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös Suomessa.

Avioerot EU-alueella

Avioerot, jotka on myönnetty EU:n alueella 1.3.2001 alkaen, ovat sellaisinaan Suomessa päteviä, jos niihin on lisätty EU:n säännösten mukainen todistus. Todistuksen saa avioeropäätöksen antaneelta viranomaiselta, eikä sitä tarvitse käännättää.

Avioerot muissa maissa

Muista avioeropäätöksistä tulee esittää alkuperäinen tai antomaassa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös ja päätöksen tulee olla myös asianmukaisesti laillistettu. Päätös tulee olla käännetty joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on myös sen oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

Mihin päätös toimitetaan

Avioeropäätökset voi jättää edustustojen kautta Suomeen toimitettavaksi tai lähettää itse Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksikköön(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (PL 26, 68601 Pietarsaari) tai viimeisen kotikunnan maistraattiin.

Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi  Digi- ja väestötietovirasto palauttaa asiakirjan.  Digi- ja väestötietovirastoon on tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys,  jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa.

Huom! EU:n alueella sovelletaan 16.2.2019 lukien asetusta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), jonka mukaan EU-jäsenvaltion antamat tietyt yleiset asiakirjat(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) on hyväksyttävä ilman apostille-todistusta. Lue lisää: Asiakirjojen hyväksyminen yksinkertaistuu EU-maissa.(Linkki toiselle verkkosivustolle)