Brexitin vaikutus yrityksiin

Meneillään on siirtymäkausi 31.12.2020 saakka. Britannia noudattaa täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä ja kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Toisin sanoen Britannia osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin sekä noudattaa EU:n kauppasopimuksia ”jäsenmaan tapaan”. Britannia ei kuitenkaan enää osallistu päätöksentekoon tai eri elinten toimintaan EU:ssa.

Erosopimukseen on liitetty EU:n ja Britannian yhteinen poliittinen julistus tulevan suhteen elementeistä. Kaupan osalta se kattaa muun muassa tavarakauppaa, palvelukauppaa, investointeja, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia tai tasavertaisia kilpailuedellytyksiä koskevia aiheita. 

Tuleva suhde on tarkoitus neuvotella siirtymäkaudella, ja se on tarkoitus tulla voimaan siirtymäkauden jälkeen 1.1.2021 alkaen. , jolloin Britannia eroaa EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista sekä EU:n kansainvälisistä sopimuksista, mukaan lukien kauppasopimuksista.

Vaikka tulevasta suhteesta kaupan ja investointien osalta tulisi kunnianhimoinen, suhde ei tule vastaamaan sisämarkkinoiden etuja. Tämä tarkoittaa, että uusien esteiden syntyminen kauppaan ja investointeihin on väistämätöntä. Tulevan suhteen sopimuksella ei myöskään ratkaista kaikkia kauppaan ja investointeihin liittyviä kysymyksiä. Yritysten tulee huomioida muuttuvat olosuhteet myös 1.1.2021 jälkeen, jolloin Britannia ei ole enää osa EU:n kauppasopimuksia.

Siirtymäkauden päättymisestä seuraa näin ollen muutoksia kauppaan ja investointeihin. Muutoksia seuraa riippumatta siitä, saadaan tulevan suhteen sopimus aikaan tai ei. Lisätietoja siitä, miten muutoksiin voi valmistautua saa valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Mahdollisesta tulevan suhteen sopimuksen sisällöstä annetaan lisätietoja myöhemmin. 

Ulkoministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa Euroopan unionin kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano; kaupallis-taloudellisten kansainvälisten suhteiden sekä viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla.