Isyyden vahvistaminen

Isyys tulee pääsääntöisesti vahvistaa lapsen asuinvaltiossa kyseisen valtion lainsäädännön mukaisesti. Vieraassa valtiossa annettu lainvoimainen isyyspäätös voidaan tunnustaa Suomessa ilman eri vahvistusta. 

Päätöksenä pidetään tuomioistuimen ja muun viranomaisen päätöstä sekä oikeustoimen vahvistamista tai rekisteröintiä, jos lapsen ja miehen välistä suhdetta pidetään tällaisen toimenpiteen seurauksena isyyssuhteena siinä valtiossa, jossa rekisteröinti tai muu toimenpide on suoritettu.

Tarvittaessa Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko isyydestä vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa.

Isyyden vahvistaminen Britanniassa

Helmikuun 2010 jälkeen Britanniassa syntyneen lapsen isyys vahvistetaan myös Suomessa lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä, mikäli isän tiedot löytyvät syntymätodistuksesta. Britannian viranomaisten antama ns. pitkä syntymätodistus ('full birth certificate') sisältää tiedon lapsen vanhemmista. Syntymätodistukseen ei vaadita kielenkäännöstä. 

Britannian viranomaisten myöntämän asiakirjan täytyy olla laillistettu Apostille-todistuksella. Britanniassa Apostille-todistuksen voi hankkia Legalisation Officesta. Ohjeet Apostille-todistuksen hankkimiseen löydät täältä: Get your document legalised(Linkki toiselle web-sivustolle.).