Usein kysytyt kysymykset

Ajokortti

Miten voin hakea uutta ajokorttia?

Jos sinulla on suomalainen ajokortti, voit tarkastaa Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Traficomin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten. Ajokorttiotteen voi tulostaa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Lisätietoja: Traficom - Asiointi(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Kansainvälinen ajokortti on maailman valtakielille tehty käännös kansallisesta ajokortista. Lisätietoja: Traficom: Kansainvälinen ajokortti ja ajaminen ulkomailla(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

Voinko käyttää suomalaista ajokorttiani Britanniassa?

Tietoja ulkomaisten ajokorttien kelpoisuudesta Britanniassa saat DVLA: sta (Driver and Vehicle Licensing Agency): Gov.uk: Driving in the UK and abroad(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Gov.uk: Contact DVLA(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Ajokortti- tai vakuutusvaatimuksiin voi tulla muutoksia siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Jos olet vuokraamassa autoa Britanniassa, olethan myös suoraan autovuokraamoon yhteydessä. Autovuokraamot voivat asettaa omia laajempia ajokorttiehtoja tai esimerkiksi ikärajoja.

Lisätietoja ulkomaisen ajokortin käytöstä ja ajoneuvovakuutuksen vaatimuksista Britanniassa löydät täältä: Guidance – Visiting the UK after Brexit: Driving in the UK(Linkki toiselle verkkosivustolle) (gov.uk).

 

Olen Suomen kansalainen, mutta minulla on brittiläinen ajokortti. Voinko vaihtaa brittiläisen ajokorttini suomalaiseen, kun muutan takaisin Suomeen?

Tietoja ulkomaisten ajokorttien kelpoisuudesta Suomessa ja vaihtamisesta suomalaiseen ajokorttiin löydät Traficomin sivuilta:
Traficom: Ulkomaisen ajokortin kelpoisuus Suomessa(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Traficom: Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin(Linkki toiselle verkkosivustolle)


Olen muuttanut nimeni. Miten toimin? 

Pysyvästi Britanniassa asuvan suomalaisen tulisi tehdä nimenmuutos paikallisen Deed Pollin kautta. Päätökseen ei vaadita kielenkäännöstä. Lisätietoja: Changing name by Deed poll(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Deed Poll -päätös tulee laillistaa ('Apostille Certificate') Legalisation Officessa, sillä se ei ole viranomaiselta annettu yleinen asiakirja. Saat neuvoja Deed Poll päätöksen laillistuksesta Legalisation Officesta sähköpostitse [email protected] tai puhelimitse 03700 00 22 44 (ma-pe klo 10-16). Lisätietoja laillistuksesta löytyy täältä: Get your document legalised(Linkki toiselle verkkosivustolle). Deed Pollista löydät yleistietoa täältä: What is a Deed Poll?(Linkki toiselle verkkosivustolle) 

Alkuperäinen nimenmuutos (tai oikeaksi todistettu valokopio, joka on apostille-laillistettu), valokopio passista sekä allekirjoitettu selvityskirje toimitetaan postitse Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirastoon Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan Digi- ja väestötietovirastolle). Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön toimitetun rekisteröinnin välittämisestä Digi- ja väestötietovirastoon edustusto perii Ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisen maksun (30 euroa).

Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan Digi- ja väestötietovirastoon. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan Digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi Digi- ja väestötietovirasto poikkeuksellisesti palauttaa asiakirjan. Digi- ja väestötietovirastoon tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys, jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa. Digi- ja väestötietovirastojen yhteystiedot:  Digi- ja väestötietovirasto. (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suomen kansalaisella on oikeus vaatia, että sukunimen määräytymiseen on sovellettava Suomen lakia. Nimenmuutos on maksullinen. Nimenmuutoslomakkeita löytyy osoitteesta: https://dvv.fi/fi/lomakkeet/#Nimiasiat(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Jos nimenmuutos johtuu avioliitosta tai -erosta, nimenmuutos tehdään rekisteröinnin yhteydessä eikä Deed Poll -päätöstä vaadita.

Lisätietoja: Digi- ja väestötietovirasto: Nimiasiat(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Digi- ja väestötietovirasto:(Linkki toiselle verkkosivustolle) Miten menettelen nimenmuuttumisen jälkeen(Linkki toiselle verkkosivustolle).(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Mistä voin tiedustella Britanniassa asuvan postiosoitetta?

Britanniassa ei ole keskitettyä osoitetietojärjestelmää, josta voisi tiedustella henkilöiden ajankohtaisia osoitetietoja. Lue lisää: Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. 

Britannian osoite- ja postinumeroiden oikeinkirjoituksen voi helpoiten tarkistaa Royal Mailin (Linkki toiselle verkkosivustolle)sivuilta.

 

Mistä saan rikostaustaotteen?

Mikäli työnantaja tai lupaviranomainen vaatii esitettäväksi selvitystä rikostaustasta Suomesta, on rikosrekisteristä mahdollista tilata rikostaustaote. Rikostaustaotteen voit tilata itse oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Britanniassa vastaava rikostaustaote (Police clearance certificate) on mahdollista tilata paikalliselta poliisilta. Lue lisää: Police Certificate(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

Minun tulee tehdä sukuselvitys. Miten toimin?

Britanniassa ei ole keskitettyä henkilö- tai osoitetietojärjestelmää. Britanniasta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla.

Paikallinen rekisteriviranomainen voi löytää henkilöä koskevia tietoja ainoastaan jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, rekisteritapahtumasta ja sen ajankohdasta. Tällöin rekisteritapahtumasta on tilattavissa todistuksen virallinen kopio eli esimerkiksi syntymätodistus. Henkilön rekisteritiedot eivät ole kuitenkaan linkitettävissä keskenään.

Lue lisää: Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. (avautuu uuteen ikkunaan) 

 

Kansalaisuus

Voinko saada myös Britannian tai jonkin muun valtion kansalaisuuden?

Suomi hyväksyy kaksois- ja monikansalaisuuden. Kansalaisuutta anotaan aina paikallisen viranomaisen kautta, Britanniassa Home Office(Linkki toiselle verkkosivustolle). Muuttuneet kansalaisuustiedot tulee pitää ajan tasalla eli rekisteröidä Suomen väestörekisteriin. Lisätietoja: Perhe ja kansalaisuus
 

UK Gov: Become a British citizen(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuus(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Olen saanut Britannian kansalaisuuden, miten ilmoitan asiasta?

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Suomen väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä toimittamalla alkuperäinen todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai Digi- ja väestötietovirastoon. Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suositeltavaa on myös alkuperäisen Britannian passin esittäminen, mikäli sellainen jo on. Lue lisää: Kansalaisuusilmoitus. 

Kaksois- tai monikansalaisen nuoren henkilön (18–21 -vuotias) tulee myös huolehtia Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä 22-vuotiaana(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Menetänkö Suomen kansalaisuuden, jos saan Britannian kansalaisuuden?

Et menetä Suomen kansalaisuutta. Suomen kansalaisuuslaki sallii kaksois- ja monikansalaisuuden.

Kaksoiskansalaisuuden aiempaa laajemmin hyväksyvä kansalaisuuslaki astui voimaan 1.6.2003.

On kuitenkin huomioitava, että Suomen kansalainen, jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, tai jonka yhteys Suomeen ei ole riittävä, voi automaattisesti menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Suomen kansalaisuuden voi säilyttää, jos henkilöllä katsotaan olevan riittävä yhteys Suomeen. Riittävän yhteyden voi todistaa esimerkiksi hakemalla passia tai ilmoittamalla kirjallisesti halunsa säilyttää Suomen kansalaisuus.

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla, ja muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä Väestörekisteriin.

Lisätietoja saat Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

Olen menettänyt Suomen kansalaisuuden. Voinko saada Suomen kansalaisuuden takaisin?

Kyllä. Jos olet entinen Suomen kansalainen, saat kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta. Myös alaikäinen huollettavasi lapsi saa samalla Suomen kansalaisuuden, jos hän on ilmoituksessasi kanssahakijana.

Et voi kuitenkaan saada Suomen kansalaisuutta ilmoituksesta vain sillä perusteella, että olet entisen Suomen kansalaisen jälkeläinen. Jos haluat selvittää, oletko itse nykyinen tai entinen Suomen kansalainen, voit pyytää Maahanmuuttovirastolta kansalaisuusasemasi määrittämistä.

Lisätietoja saat Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

Kuinka voin selvittää mahdollista Suomen kansalaisuuttani perustuen perhe- tai sukulaisuussuhteisiini?

Voit halutessasi pyytää Maahanmuuttovirastoa määrittämään Suomen kansalaisuusasemasi. Kansalaisuusasemalla tarkoitetaan henkilön nykyistä ja entistä kansalaisuutta, kansalaisuudettomuutta ja tuntematonta kansalaisuutta.

Lisätietoja saat Maahanmuuttovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 

Olen Suomen kansalainen ja asunut X vuotta Britanniassa. Haluan muuttaa takaisin Suomeen. Mitä minun tulee tehdä?

Suomen kansalainen, joka on asunut ulkomailla, voi vapaasti palata takaisin kotimaahan. Paluumuutosta on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle muuttoilmoitus. Kela tekee päätöksen siitä, mistä lähtien kuulut jälleen Suomen sosiaaliturvaan.

Lisätietoja:
Digi- ja väestötietovirasto: Muuttoilmoitus(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Kela: Maasta- ja maahanmuutto(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Olen Britannian kansalainen. Voinko saada Suomen kansalaisuuden?

Suomen kansalaisuus voidaan yleisimmin saada syntymän perusteella, ilmoituksesta tai hakemuksesta. Lue lisää ulkomailla syntyneen lapsen syntymän rekisteröinnistä ja kansalaisuusilmoituksesta suurlähetystön kotisivuilta: Kansalaisuus. Lisätietoja kansalaisuushakemuksesta Maahanmuuttoviraston sivuilta: Suomen kansalaisuus(Linkki toiselle verkkosivustolle).

 


Kuinka kauan Suomen passini tulee olla voimassa matkustaessani Britanniaan?

Tällä hetkellä Britanniaan matkustaessa Suomen passin tai henkilökortin on oltava voimassa koko matkan ajan tai maassa oleskelun ajan (ei vaatimusta kolmen tai kuuden kuukauden voimassaolosta), eikä Suomen kansalainen tarvitse viisumia. Britannian maahantulosäännöistä löydät lisää tietoa täältä: Gov.uk: Entering the UK(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2021 alkaen EU-kansalaiset voivat vierailla Britanniassa enintään kuusi kuukautta viisumivapaasti. Henkilökortilla ei voi enää matkustaa Britanniaan 1.10.2021 alkaen, vaan matkustamiseen tarvitaan passi. Poikkeuksena tähän ovat ne EU-kansalaiset, joilla on uusi oleskelulupa EU Settlement Scheme –rekisteröintijärjestelmän kautta, sekä rajatyöntekijät. Nämä EU-kansalaiset voivat käyttää henkilökorttia matkustamiseen ainakin 31.12.2025 saakka.

Löydät lisätietoa matkustamisesta Britanniaan 1.1.2021 eteenpäin täältä: Visiting the UK from 1 January 2021(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Muistathan aina ulkomaille matkustaessasi tutustua kohdemaan matkustustiedotteeseen, tarkistaa matkustusasiakirjan voimassaolon ja viisumimääräykset kohdemaan edustustosta, tehdä matkustusilmoituksen ja huolehtia kattavasta matkavakuutuksesta. Lue lisää: Ulkoministeriö: matkustaminen.(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Alaikäinen lapseni matkustaa yksin (tai ilman toista huoltajaa) Britanniaan, tarvitaanko huoltajilta suostumusta matkalle?

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia (tai vain toisen huoltajan kanssa), on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille. 

Lisätietoja:
Ulkoministeriö: Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle(Linkki toiselle verkkosivustolle) 
UK Gov: Children travelling to the UK(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Mistä löydän lisätietoja koskien matkustamista lääkkeiden kanssa ja lääkerajoituksia?

Matkustaessa lääkkeet tulisi kuljettaa aina alkuperäispakkauksessa ja pakata lääkkeet käsimatkatavaroihin. Myös resepti tai niitä vastaava asiakirja tulisi olla matkalla mukana. Lisäksi tulisi selvittää huolella etukäteen mahdolliset lääkerajoitukset kohdemaassa.

Lisätietoja:
Kela: Lääkkeet ja matkustaminen(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Matkailijan lääkkeet(Linkki toiselle verkkosivustolle) (Kanta.fi)
UK Gov: Travelling with controlled drugs(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Haluan avioitua Suomessa/Britanniassa, kuinka toimia?

Avioitumista varten henkilön tulee osoittaa henkilöllisyytensä ja esteettömyytensä avioitua. Jos henkilö asuu pysyvästi Suomessa, tai hänen asuinpaikkansa on ollut siellä viime vuosina, tulee hänen olla yhteydessä asuinpaikkansa Digi- ja väestötietovirastoon saadakseen esteettömyystodistuksen.

Britanniassa esteettömyystodistusta (Certificate of No Impediment, No Trace Letter) voi tiedustella paikallisesta rekisteritoimistosta. Jos rekisteritoimisto ei voi kirjoittaa todistusta, voi olla yhteydessä julkiseen notaariin (Notary Public) ja vannoa olevansa esteetön. Todistukseen voidaan vaatia erillinen legalisointi.

Lisätietoja avioitumisesta Britanniassa: Citizens Advice(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Lisätietoja avioitumisesta Suomessa: Digi- ja väestötietovirasto. (Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Lemmikkieläin matkustaa. Mitä minun tulisi huomioida?

Eläinten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Kun matkustat lemmikkieläimen kanssa, olet aina itse vastuussa matkustusrajoitusten selvittämisestä.

Ruokavirasto (entinen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) antaa verkkosivuillaan tietoa Suomen määräyksistä, jotka liittyvät eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä eläinten tuontiin ja vientiin. Suomen ruokavirasto(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Britannian viranomaisten ohjeet löydät täältä: Bring a pet to UK.(Linkki toiselle verkkosivustolle)