Usein kysytyt kysymykset

Miten voin hakea uutta ajokorttia?

EU-alueella ajokorttia haetaan aina asuinmaassa. Britanniassa asianomainen viranomainen on Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA). Suomalaisesta ajokortista tietoja täällä: Liikenne- ja vietintävirasto Traficom

Jos sinulla on suomalainen ajokortti, voit tarkastaa Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-muotoisen ajokorttiotteen maksutta. Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on Traficomin virallinen asiakirja ja sen voi esittää edelleen koulutusta, työpaikkaa tai muuta ajokorttiasiaa varten. Ajokorttiotteen voi tulostaa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä. Lisätietoja: Traficom - Asiointi

Kansainvälinen ajokortti on maailman valtakielille tehty käännös kansallisesta ajokortista. Lisätietoja: Traficom: Kansainvälinen ajokortti ja ajaminen ulkomailla.

Olen muuttanut nimeni. Miten toimin? 

Pysyvästi Britanniassa asuvan suomalaisen tulisi tehdä nimenmuutos paikallisen Deed Pollin kautta. Päätökseen ei vaadita kielenkäännöstä. Lisätietoja: Changing name by Deed poll

Deed Poll päätös tulee edelleen laillistaa ('Apostille Certificate') Legalisation Officessa, sillä se ei ole viranomaiselta annettu yleinen asiakirja. Saat neuvoja Deed Poll päätöksen laillistuksesta Legalisation Officesta sähköpostite [email protected] tai puhelimitse 03700 00 22 44 (ma-pe klo 10-16). Lisätietoja laillistuksesta löytyy täältä: Get your document legalised. Deed Pollista löydät yleistietoa täältä: What is a Deed Poll? 

Alkuperäinen nimenmuutos (tai oikeaksi todistettu valokopio, joka on apostille laillistettu), valokopio passista sekä allekirjoitettu selvityskirje toimitetaanpostitse Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirastoon Pietarsaaren yksikköön, PL 26, 68601 Pietarsaari tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön (tai vaihtoehtoisesti oman viimeisen kotikunnan Digi- ja väestötietovirastolle). Ulkosuomalaisten rekisteröintien käsittelyvastuu on Länsi-Suomen Digi- ja väestötietoviraston Pietarsaaren yksiköllä, joten kaikki tiedustelut suositellaan tekemään joko suoraan sinne tai omaan Digi- ja väestötietovirastoon. Useimmiten rekisteröinnin käsittely nopeutuu, mikäli asiakirjat toimitetaan suoraan Digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi Digi- ja väestötietovirasto poikkeuksellisesti palauttaa asiakirjan. Digi- ja väestötietovirastoon tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys, jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa. Digi- ja väestötietovirastojen yhteystiedot:  Digi- ja väestötietovirasto. 

Suomen kansalaisella on oikeus vaatia, että sukunimen määräytymiseen on sovellettava Suomen lakia. Nimenmuutos on maksullinen. Nimenmuutoslomakkeita löytyy osoitteesta: https://dvv.fi/fi/lomakkeet/#Nimiasiat.

Jos nimenmuutos johtuu avioliitosta tai -erosta, nimenmuutos tehdään rekisteröinnin yhteydessä eikä Deed Poll päätöstä vaadita.

Lisätietoja: Digi- ja väestötietovirasto: Nimiasiat ja Digi- ja väestötietovirasto: Miten menettelen nimenmuuttumisen jälkeen.

Mistä voin tiedustella Britanniassa asuvan sukulaiseni postiosoitetta?

Britanniassa ei ole keskitettyä osoitetietojärjestelmää, josta voisi tiedustella henkilöiden ajankohtaisia osoitetietoja. Lue lisää: Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. 

Britannian osoite- ja postinumeroiden oikeinkirjoituksen voi helpoiten tarkistaa Royal Mailin sivuilta.

Mistä saan työnantajaani tai viisumihakemusta varten rikostaustaotteen?

Mikäli työnantaja tai lupaviranomainen vaatii esitettäväksi selvitystä rikostaustasta Suomesta, on rikosrekisteristä mahdollista antaa rikostaustaote. Rikostaustaote Suomesta tulee tilata itse oikeusrekisterikeskuksen kautta: Oikeusrekisterikeskus

Britanniassa vastaava rikostaustaote (Police clearance certificate) on mahdollista pyytää paikalliselta Poliisilta. Lue lisää: Police Certificate.

Minun tulee tehdä sukuselvitys. Miten toimin?

Britanniassa ei ole keskitettyä henkilö- tai osoitetietojärjestelmää. Britanniasta ei ole saatavissa virkatodistuksen tai sukuselvityksen kaltaisia todistuksia, joista kävisi ilmi esimerkiksi henkilön tiedot mahdollisista avioliitoista, lapsista tai osoitteista jollakin tietyllä ajanjaksolla.

Paikallinen rekisteriviranomainen voi löytää henkilöä koskevia tietoja ainoastaan jos tiedossa on täydellinen tieto etsittävästä henkilöstä, rekisteritapahtumasta ja sen ajankohdasta. Tällöin rekisteritapahtumasta on tilattavissa todistuksen virallinen kopio eli esimerkiksi syntymätodistus. Henkilön rekisteritiedot eivät ole kuitenkaan linkitettävissä keskenään.

Lue lisää: Virkatodistus- ja osoitetiedustelut. 

Voinko saada myös Britannian tai jonkin muun valtion kansalaisuuden?

Suomi hyväksyy kaksois- ja monikansalaisuuden. Kansalaisuutta anotaan aina paikallisen viranomaisen kautta, Britanniassa Home Office. Muuttuneet kansalaisuustiedot tulee pitää ajan tasalla eli rekisteröidä Suomen väestörekisteriin. Lisätietoja: Perhe ja kansalaisuus

UK Gov: Become a British citizen
Maahanmuuttovirasto: Suomen kansalaisuus

Olen saanut Britannian kansalaisuuden, miten ilmoitan asiasta?

Kansalaisuustietojen ylläpitäminen oikein Suomen väestörekisterissä on henkilön omalla vastuulla. Muuttunut kansalaisuustieto tulee rekisteröidä toimittamalla alkuperäinen todistus/päätös kansalaisuudesta (tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) lähimpään Suomen edustustoon tai Digi- ja väestötietovirastoon . Päätöksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suositeltavaa on myös alkuperäisen Britannian passin esittäminen, mikäli sellainen jo on. Lue lisää: Kansalaisuusilmoitus. 

Kaksois- tai monikansalaisen nuoren henkilön (18–21 -vuotias) tulee myös huolehtia Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä 22-vuotiaana

Kuinka kauan Suomen passini tulee olla voimassa matkustaessani Britanniaan?

Tällä hetkellä Britanniaan matkustaessa Suomen passin tai henkilökortin on oltava voimassa vain koko matkan ajan tai maassa oleskelun ajan (ei vaatimusta kolmen tai kuuden kuukauden voimassaolosta), eikä Suomen kansalainen tarvitse viisumia. Britannian maahantulosäännöistä löydät lisää tietoa täältä: Gov.uk: Entering the UK

Alaikäinen lapseni matkustaa yksin (tai ilman toista huoltajaa) Britanniaan, tarvitaanko huoltajilta suostumusta matkalle?

Kun alaikäinen lapsi matkustaa ulkomaille ilman huoltajia (tai vain toisen huoltajan kanssa), on suositeltavaa ottaa matkalle mukaan huoltajien lupa, jonka voi tarvittaessa esittää kohdemaan viranomaisille. 

Lisätietoja:
Ulkoministeriö: Lapselle huoltajien lupa lomamatkalle 
UK Gov: Children travelling to the UK

Mistä löydän lisätietoja koskien matkustamista lääkkeiden kanssa ja lääkerajoituksia?

Matkustaessa lääkkeet tulisi kuljettaa aina alkuperäispakkauksessa, ja pakata lääkkeet käsimatkatavaroihin. Myös resepti tai niitä vastaava asiakirja tulisi olla matkalla mukana. Lisäksi tulisi selvittää huolella etukäteen mahdolliset lääkerajoituksista kohdemaassa.

Lisätietoja:
Fimea: Matkailijan lääkkeet
Kela: Lääkkeet ja matkustaminen
UK Gov: Travelling with controlled drugs

Haluan avioitua Suomessa/Britanniassa, kuinka toimia?

Avioitumista varten henkilön tulee osoittaa henkilöllisyytensä ja esteettömyytensä avioitua. Jos henkilö asuu pysyvästi Suomessa, tai hänen asuinpaikkansa on ollut siellä viime vuosina, tulee hänen olla yhteydessä asuinpaikkansa Digi- ja väestötietovirastoon  saadakseen esteettömyystodistuksen. Britanniassa esteettömyystodistusta (Certificate of Non-impediment, No Trace Letter) voi tiedustella paikallisesta rekisteritoimistosta. Jos rekisteritoimisto ei sellaista voi kirjoittaa, niin voi henkilö olla yhteydessä julkiseen notaariin (Notary Public) ja vannoa olevansa esteetön. Todistukseen voidaan vaatia erillinen legalisointi.

Lisätietoja avioitumisesta Britanniassa: Citizens Advice
Lisätietoja avioitumisesta Suomessa: Digi- ja väestötietovirasto.