Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua. Instituutti muodostaa kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa. Se tukee tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Toiminnassaan instituutti suosii poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia.

Instituutti on yksi 17:sta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Se aloitti toimintansa vuonna 1991 ja on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti(Linkki toiselle web-sivustolle.)