14.5.2021

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Vältä tarpeetonta matkustamista

Muut turvallisuustason tiedot

Ison-Britannian viranomaisten arvion mukaan kansainvälisen terrorismin uhkataso on tällä hetkellä merkittävä. Pohjois-Irlannissa terrorismin uhkataso on tasolla vakava. Yleisesti ottaen Iso-Britannia on edelleen suhteellisen turvallinen matkustusmaa.

Ajankohtaista

Koronaepidemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti.
Ajankohtaista tietoa Ison-Britannian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951 ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

Iso-Britannia erosi EU:sta 1.2.2020. Siirtymäajan päätyttyä 31.12.2020 myös EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyi. 1.1.2021 alkaen EU-kansalaisten maahantuloon sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Lisätietoja: Ison-Britannian maahantulosäännökset https://www.gov.uk/uk-border-controlLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi)

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498Linkki toiselle web-sivustolle.
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637Linkki toiselle web-sivustolle.
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901Linkki toiselle web-sivustolle.

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Yleinen turvallisuustilanne

Iso-Britannia on suosittu ja yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa.
Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.

Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).
Yleinen hätänumero Ison-Britannian merentakaisilla alueilla:
-Anguilla, Caymansaaret, Turks- ja Caicossaaret, Bermuda 911
-Brittiläiset Neitsytsaaret, Montserrat, Falklandinsaaret, Saint Helena, Ascension ja Tristan de Cunha 999
-Gibraltar 112

Britannian hallituksen verkkosivuilta löytyy ohjeita myös sellaisiin hätätapauksiin, jotka koskevat mm. äärimmäisiä sääolosuhteita kuten tulvatilanteita, sekä linkkejä mm. Britannian eri alueiden omiin riskirekistereihin. Lisätietoja löytyy Government Services –sivulta:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergenciesLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi)

Merentakaisten alueiden hurrikaani- ja säävaroituksia löydät esim. seuraavista lähteistä:
-Hurrikaani- ja muut säävaroitukset; National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/Linkki toiselle web-sivustolle. (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).

Säävaroituksia, normaalista poikkeavia säätiloja; Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/Linkki toiselle web-sivustolle.

Terrorismi

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti.
Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat tiukat.
Turvatoimet ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Britannian viranomaiset toisin tiedottavat.

Ison-Britannian viranomaiset ovat arvioineet maahan kohdistuvan terrorismin uhkan tasolle merkittävä. Uhkataso on nyt viisiportaisen asteikon kolmanneksi korkein. Uhkatasot eivät sinällään edellytä erityisiä toimenpiteitä matkailijoilta. Viranomaiset voivat tiukentaa turvatarkastuksia. Lisätietoja löytyy esimerkiksi tiedustelupalvelu MI5:n sivuilta https://www.mi5.gov.uk/threat-levelsLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi).

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa.

Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergencyLinkki toiselle web-sivustolle.) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n (http://www.bbc.co.uk/newsLinkki toiselle web-sivustolle.) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että alueella voi tapahtua rauhansopimuksen ulkopuolella olevien sirpaleryhmien attentaatteja. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Pohjois-Irlannissa terroriuhasta aiheutuva uhkataso on tasolla vakava (severe), mikä tarkoittaa, että terrori-iskun uhka on olemassa. Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein.

Rikollisuus

Varaudu taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen. Ostosalueilla tai julkisissa liikennevälineissä etenkin ruuhkaisina aikoina saattaa tapahtua taskuvarkauksia tai näpistyksiä, jotka yleistyvät turistisesonkina.

Vältä turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.police.uk/contact/force-websites/Linkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi).

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Britanniassa on vasemmanpuoleinen liikenne. Se vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Britannian suuret, kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia, saavu kentälle hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkuessasi pidä laukkusi ja kantamuksesi koko ajan mukanasi. Tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Varaudu lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Lontoon liikennelaitoksen Transport for Londonin verkkosivut löytyvät täältä https://tfl.gov.uk/Linkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi).

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Lisätietoja:
Koontia koronavirustilanteesta Britanniassa suurlähetystön kotisivuilla: https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951.

Uudessa EU:n ja Ison-Britannian välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa on sairaanhoitoa koskevia määräyksiä. Niiden perusteella Isoon-Britanniaan matkustavilla ja siellä tilapäisesti oleskelevilla on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon. Hoito annetaan samoilla ehdoilla kuin paikallisille asukkaille. Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka myöntää Kela. Lisätietoa: https://www.gov.uk/guidance/healthcare-for-visitors-to-the-uk-from-the-eu-from-1-january-2021#getting-healthcare-in-englandLinkki toiselle web-sivustolle. ja https://www.kela.fi/brexitLinkki toiselle web-sivustolle..

Mikäli matkan aikana tulee tarve käydä lääkärissä, voit ottaa yhteyttä Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n walk-in-keskuksiin. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta http://www.nhs.uk/pages/home.aspxLinkki toiselle web-sivustolle.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopasLinkki toiselle web-sivustolle.
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/Linkki toiselle web-sivustolle.
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian vuoksi matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja:
Ison-Britannian maahantulosäännökset https://www.gov.uk/uk-border-controlLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi): .
Koontia koronavirustilanteesta Britanniassa suurlähetystön kotisivuilla: https://finlandabroad.fi/web/gbr/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-isossa-britanniassa/384951.

Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen. Lisätietoa: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdfLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi).

Ison-Britannian Suomen suurlähetystö: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-helsinkiLinkki toiselle web-sivustolle..

Iso-Britannia erosi EU:sta 1.2.2020. Siirtymäajan päätyttyä 31.12.2020 myös EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyi. 1.1.2021 alkaen EU-kansalaisten maahantuloon sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Lisätietoja: Ison-Britannian maahantulosäännökset https://www.gov.uk/uk-border-controlLinkki toiselle web-sivustolle. (englanniksi).

Britanniaan matkustettaessa Suomen passin tai henkilökortin on oltava voimassa koko matkan ajan. Tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2021 alkaen EU-kansalaiset voivat vierailla Britanniassa enintään kuusi kuukautta viisumivapaasti. Henkilökortilla ei voi enää matkustaa Britanniaan 1.10.2021 alkaen, vaan matkustamiseen tarvitaan passi.

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/Linkki toiselle web-sivustolle.

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].