13.3.2020

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Ison-Britannian viranomaisten arvion mukaan kansainvälisen terrorismin uhkataso on tällä hetkellä huomattava. Yleisesti ottaen Iso-Britannia on edelleen suhteellisen turvallinen matkustusmaa. Varo taskuvarkaita ja liikennettä.

Ajankohtaista

Ulkoministeriö ja Suomen edustustot seuraavat koronaviruksen (COVID-19) vaikutuksia matkustamiseen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa.

THL seuraa mm. Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n säännöllisesti päivittyvää tilannekuvaa. THL julkaisee ajankohtaista tietoa taudin esiintymisestä sekä antaa ohjeita matkailijoille verkkosivuillaan. Paras tapa suojautua on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Paikallisviranomaisten tiedotteita voi seurata alla olevasta linkistä:

https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public

Ulkoministeriö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkustajille https://matkustusilmoitus.fi/

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Iso-Britannia on suosittu ja yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa, jossa vierailee satoja suomalaisia matkailijoita päivittäin.

Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.
Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).

Yleinen hätänumero Ison-Britannian merentakaisilla alueilla:
-Anguilla, Caymansaaret, Turks- ja Caicossaaret, Bermuda 911
-Brittiläiset Neitsytsaaret, Montserrat, Falklandinsaaret, Saint Helena, Ascension ja Tristan de Cunha 999
-Gibraltar 112

Britannian hallituksen verkkosivuilta löytyy ohjeita myös sellaisiin hätätapauksiin, jotka koskevat mm. äärimmäisiä sääolosuhteita kuten tulvatilanteita, sekä linkkejä mm. Britannian eri alueiden omiin riskirekistereihin. Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Merentakaisten alueiden hurrikaani- ja säävaroituksia löydät esim. seuraavista lähteistä:
-Hurrikaani- ja muut säävaroitukset; National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov/ (Bermuda, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, British Virgin Islands).

Säävaroituksia, normaalista poikkeavia säätiloja; Severe weather information center https://severeweather.wmo.int/

Terrorismi

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti. Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat tiukat. Turvatoimet ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Britannian viranomaiset toisin tiedottavat.

Ison-Britannian viranomaiset ovat arvioineet maahan kohdistuvan terrorismin uhkan tasolle huomattava. Uhkataso on nyt viisiportaisen asteikon kolmanneksi korkein. Uhkatasot eivät sinällään edellytä erityisiä toimenpiteitä matkailijoilta. Viranomaiset voivat tiukentaa turvatarkastuksia. Lisätietoja löytyy esimerkiksi tiedustelupalvelu MI5:n sivuilta https://www.mi5.gov.uk/threat-levels

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa (https://www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/countering-terrorism/Documents/NPCC_RHT.pdf). Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n (http://www.bbc.co.uk/news) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että alueella voi tapahtua rauhansopimuksen ulkopuolella olevien sirpaleryhmien attentaatteja. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Pohjois-Irlannissa terroriuhasta aiheutuva uhkataso on tasolla vakava (severe), mikä tarkoittaa, että terrori-iskun uhka on olemassa. Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein.

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua. Ostosalueilla tai julkisissa liikennevälineissä etenkin ruuhkaisina aikoina saattaa tapahtua taskuvarkauksia tai näpistyksiä, jotka yleistyvät turistisesonkina.

Vätlä turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista, mikäli tilanne ei niin vaadi.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.police.uk/contact/force-websites/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Vasemmanpuoleinen liikenne vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia, saavu kentälle hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkuessasi pidä laukkusi ja kantamuksesi koko ajan mukanasi, koska muutoin tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Varaudu lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Lontoon liikennelaitoksen Transport for London:n verkkosivut ovat https://tfl.gov.uk/

Terveys

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortilla saa sairaanhoitoa samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin maassa asuvat henkilöt, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Lisätietoja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan verkkosivuilta: https://www.kela.fi/kelan-myontamia-kortteja-ja-asiakirjoja_eurooppalainen-sairaanhoitokortti. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa matkavakuutusta, kattava matkavakuutus on tarpeen.

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkaa ainakin vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta. Siirtymäkauden aikana Britannialla on kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Voit käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia myös Britanniassa siirtymäkauden ajan. Siirtymäkauden jälkeen eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttö Britanniassa päättyy, jollei muusta järjestelystä päästä sopuun. Huolehdithan, että matkavakuutuksesi on voimassa.

Mikäli matkan aikana tulee tarve käydä lääkärissä, voit ottaa yhteyttä Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n walk-in-keskuksiin. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Britannian viralliset pandemiasivut https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu

Merentakaisille alueille kattava matkavakuutus on välttämätön. Ajankohtaiset tiedot tartuntatautitilanteesta on syytä selvittää ennakkoon sekä tarkistaa rokotussuositukset. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Ison-Britannian maahantulosäännökset: https://www.gov.uk/uk-border-control

Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen. Lisätietoa:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Britannian EU-eroon ja tulevaan EU-suhteeseen liittyvää tietoa löydät muun muassa valtioneuvoston kanslian sivuilta: https://vnk.fi/tietoa-brexitista ja suurlähetystön kotisivuilta: https://finlandabroad.fi/web/gbr/brexit. Myös Britannian viranomaiset ovat koonneet yhteen tietoa brexitistä: https://www.gov.uk/brexit (englanniksi).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Lontoon-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].