Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake.

Britanniassa syntyneen lapsen rekisteröinti

Isossa-Britanniassa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirastoon Pietarsaaren yksikköön (Länsi-Suomen Digi- ja väestötietovirasto, Pietarsaaren yksikkö, PL 26, 68601 Pietarsaari, Finland) tai Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön. Voit myös postittaa lomakkeen liitteinen oman viimeisen kotikunnan Digi- ja väestötietovirastolle. 

Digi- ja väestötietovirasto ei palauta alkuperäisiä asiakirjoja. Mikäli alkuperäistä asiakirjaa on mahdollista saada vain yksi alkuperäinen kappale, voi  Digi- ja väestötietovirasto palauttaa asiakirjan. Digi- ja väestötietovirastoon  on tuolloin toimitettava kirjallinen selvitys,  jossa tulee olla viittaus kyseiseen lakiin tai vastaavaan, josta ilmenee, että vain yksi alkuperäinen asiakirja on saatavissa.

Lomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisteriin voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.