Lapsen syntymästä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jotta ulkomailla syntynyt lapsi voidaan Suomessa merkitä väestötietojärjestelmään, tulee alkuperäinen syntymätodistus toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lähetä lapsen syntymätodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Alkuperäisen syntymätodistuksen tulee olla laillistettu tai siihen tulee liittää apostille-todistus(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja jos se on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä.

Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan syntymätodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Britanniassa syntyneen lapsen rekisteröinti

Britanniassa syntynyt Suomen kansalainen tulisi rekisteröidä väestörekisteriin seuraavin dokumentein:

 1. Valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu ilmoituslomake. Löydät ilmoituslomakkeen Digi- ja        väestötietovirasto: Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta(Linkki toiselle web-sivustolle.)

2. Alkuperäinen Britannian viranomaisten antama ns. pitkä syntymätodistus. Pitkä versio todistuksesta ('full birth certificate') sisältää tiedon lapsen vanhemmista. Britannian syntymätodistuksen tulee olla laillistettu Apostille-todistuksella. Ohjeet Apostille-todistuksen hankkimiseen löydät täältä: Get your document legalised(Linkki toiselle web-sivustolle.)

3. Valokopiot vanhempien passeista.

Ilmoituslomake liitteineen toimitetaan postitse Digi- ja väestötietovirastoon(Linkki toiselle web-sivustolle.) (Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 HELSINKI). Jos kotikunta on Ahvenanmaalla, osoite on: Statens ämbetsverk på Åland, PB 58, 22101 MARIEHAMN. Suomen Lontoon-suurlähetystön konsuliyksikköön toimitetun rekisteröinnin välittämisestä Digi- ja väestötietovirastoon edustusto perii Ulkoministeriön maksuasetuksen mukaisen maksun (45 euroa).

DVV paluttaa aluperäiset asiakirjat sinulle  omalla vastuullasi tavallisena postina (ei kirjattuna kirjeenä).

Ilmoituslomake tulee täyttää huolellisesti jokaiselta kysymyskohdalta ja allekirjoittaa. Lapsen syntymän rekisteröinnin yhteydessä myös kaksois- tai monikansalaisuudet tulee merkitä. Väestörekisteriin voidaan merkitä vain yksi äidinkieli.