Markkinamahdollisuudet Britanniassa

Iso-Britannia on maailman kuudenneksi suurin talous, 68 miljoonan ihmisen englanninkielinen markkina. Palveluiden osuus Britannian BKT:sta on 80% ja viennistä lähes puolet. Sen markkinat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Team Finland UK keskittyy tällä hetkellä erityisesti seuraaviin markkinamahdollisuuksiin: 1) turvallisuusalan ratkaisut, kuten energia- ja puolustusteollisuus, 2) digitaaliset palvelut esimerkiksi terveydenhuollossa ja rakentamisessa, 3) liikkuvuus ja osaaminen. Kestävyys ja vihreä kasvu ovat teemoina mukana kaikessa mitä teemme.

Vuonna 2023 haluamme panostaa myös alueelliseen kaupanedistämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen eri puolilla Britanniaa. Tavoitteemme on tukea maan hallituksen ”Levelling Up” -agendaa, jonka kautta edistetään alueellista talouskehitystä.

Kokoamme säännöllisesti tietoa markkinoista raporteiksi.(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

Team Finland Knowledge –verkosto raportoi kohdemaiden korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöstä ja koulutusviennistä TFK-uutiskirjeessä ja –blogeissa.

 

Edustuston raportit (Country outlook)

6.9.2023

Ison-Britannian uusi asuntojen rakennusohjelma – kestävälle ja energiatehokkaalle kaupunkirakentamiselle suuri tarve

Britannian hallitus lanseerasi heinäkuun 2023 lopulla asuntojen rakentamista koskevan pitkän aikavälin ohjelman. Britanniassa on kipeä tarve uudelle asuntokannalle. Tuetun asumisen (social housing) jonoissa on n. 1,2 miljoonaa kotitaloutta. Hallituksen tähänastinen tavoite on ollut 300 000 uuden asunnon valmistuminen vuositasolla. Uuden ohjelman tähtäimessä on 20 kaupunkikeskuksen uudistaminen ml. Lontoo, Manchester, Sheffield ja Cambridge. Hallitus aikoo helpottaa kiinteistöjen laajentamista asutuskeskuksissa ja muun muassa liikehuoneistojen muuttamista asunnoiksi, jotta asumistiheyttä saadaan nostettua.. Hallitus painottaa kestävää ja vihreää rakentamista, ja haluaa asuntosuunnitelmien ohella parantaa vähäpäästöisen ja kevyen liikenteen infrastruktuuria. Uusien asuntojen rakentamisessa panostetaan hallituksen mukaan asumisstandardien parantamiseen. Tulevaisuuden kodit tulevat hallituksen mukaan olemaan päästöttömiä ja energiatehokkaita. Kunnianhimoinen ohjelma pyrkii vastaamaan myös elinkustannuskriisiin tuottamiin haasteisiin. Suomalaisten yritysten ja toimijoiden kestävään rakentamiseen liittyvään osaamiseen olisi tarvetta Britanniassa, ml. energiatehokkuus, eristäminen, nopea asuntojen moduulirakentaminen, vanhojen rakennusten kunnostus ja nk. retrofit sekä lämmitysratkaisut (kuten kaukolämpö).

Edustustojen raportit |