Passin katoaminen tai anastus ulkomailla

Jos passisi katoaa tai se anastetaan

  1. Tee heti rikosilmoitus Suomen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa(Linkki toiselle web-sivustolle.), jos mahdollista. Ellei rikosilmoituksen tekeminen Suomen poliisin sähköisessä asiointipalvelussa ole mahdollista, tee rikos- tai katoamisilmoitus paikallisella poliisiasemalla ja toimita rikosilmoitus Suomen ulkomaanedustustoon. Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka ottavat ilmoituksia vastaan.

  2. Pyydä ilmoituksesta tai tutkintapöytäkirjasta itsellesi kopio. Tarvitset sitä myöhemmin, kun haet uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai jos kadonnutta passia käytetään väärin. Suomen viranomaiset eivät tee virallisia passien katoamisilmoituksia puhelimitse saatujen ilmoitusten perusteella.

  3. Hae uutta passia minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntöpisteestä. Etsi lähin edustusto finlandabroad.fi-sivustolta. Jos Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny toisen EU-maan puoleen(Linkki toiselle web-sivustolle.) hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten.

Entä jos kadonnut tai anastettu passisi löydetään

Jos passisi löytyy myöhemmin, paikallinen viranomainen toimittaa ne yleensä Suomen edustustolle. Edustusto lähettää löytyneet asiakirjat Suomeen asiakirjat myöntäneelle viranomaiselle tai niiden haltijan asuinpaikkakunnan poliisille tai peruuttaa ne.

Kun passi on ilmoitettu anastetuksi tai kadonneeksi Suomen viranomaisille, sitä ei voi ottaa enää uudelleen käyttöön. 

Jos voimassa oleva passi on varastettu tai kadonnut, on uutta passia haettaessa esitettävä poliisille tehty rikos- tai katoamisilmoitus. Passinhakijan henkilöllisyys on varmistettava jollakin muulla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

Jos passi katoaa lomamatkalla Britanniassa, ja henkilöllä on jo varattu matka takaisin kotimaahan, niin lentoyhtiöstä riippuen voi paluulennolle pääsy olla mahdollista rikosilmoituksella ja kuvallisella henkilöllisyystodistuksella esim. ajokortilla tai passikopiolla. Erityistilanteesta tulee kuitenkin aina keskustella etukäteen suoraan lentoyhtiön kanssa. Mikäli lentoyhtiö vaatii passia, niin suurlähetystö voi myöntää pikapassin tai väliaikaisen passin kotimatkaa varten.

Väliaikainen passi

Väliaikainen passi voidaan myöntää vain erityisestä syystä, johon passinhakija ei ole voinut varautua ennalta kuten katoaminen tai varkaus, ja jos passin myöntäminen nopeutetussakaan aikataulussa (pikapassi) ei ole mahdollista. Väliaikaisen passin myöntämisen edellytykset harkitaan aina tarkkaan ja tapauskohtaisesti. Väliaikainen passi myönnetään vain tarvittavan matkan ajaksi eli pääsääntöisesti kotimatkaa varten.

Väliaikainen passi ei ole biometrinen passi ja kaikki maat eivät välttämättä hyväksy väliaikaista passia maahantuloon, mm. USA vaatii väliaikaiseen passin erillisen viisumin.